ตั้งค่ามุมของเด็ก

เด็กๆ ชอบเล่นสมาร์ทโฟน แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าลูกของคุณลบข้อมูลในโทรศัพท์ของคุณหรืออีเมลของทุกคนในสมุดที่อยู่ในระหว่างที่เล่นโทรศัพท์ ไม่ต้องกังวลเรื่องดังกล่าวอีก โดยมี มุมของเด็ก ซึ่งเป็นบริเวณที่ให้เด็กๆ เล่นเกม แอป เพลง และวิดีโอที่คุณเพิ่มลงไปบนโทรศัพท์ โดยไม่สามารถไปยังส่วนอื่นๆ ที่เหลือได้

วิธีตั้งค่ามุมของเด็ก

 1. บน เริ่ม  ให้ปัดข้ามรายการแอปและแตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
   > มุมของเด็ก 
  Kid's Corner Icon
  และแตะ ต่อไป

 2. เมื่อต้องการเพิ่มเนื้อหาใน มุมของเด็ก ให้แตะ เกมเพลง วิดีโอหรือ แอป และเลือกรายการที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วแตะ เสร็จสิ้น 

  Done Icon

 3. เมื่อคุณเพิ่มสิ่งต่างๆ เสร็จแล้ว ให้แตะ ต่อไป

 4. ถ้าโทรศัพท์ของคุณไม่มีรหัสผ่านหน้าจอเมื่อล็อกอยู่แล้ว คุณจะสามารถกำหนดรหัสผ่านได้ในขณะนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าจอเริ่มจากมุมของเด็กได้ แตะ ตั้งรหัสผ่าน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น

 5. แตะ เสร็จสิ้น เพื่อออกจากการตั้งค่าและเปิดมุมของเด็ก

 6. คุณสามารถย้อนกลับไปและเพิ่มหรือลบสิ่งต่างๆ จากมุมของเด็กได้ตลอดเวลา ไปที่ การตั้งค่า > มุมของเด็ก และทำการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนมุมของเด็กอยู่บ่อยๆ ให้แตะ ปักหมุด 

  Pin Icon
   เพื่อปักหมุดมุมของเด็กเมื่อเริ่ม

วิธีใช้มุมของเด็ก

มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเพิ่มรายการในมุมของเด็ก แต่เด็กๆ สามารถเปิดและใช้งานมุมของเด็กด้วยตนเอง นอกจากนี้ เด็กยังสามารถเปลี่ยนชื่อ โทนสี และรูปภาพพื้นหลังได้ด้วย

 1. จากหน้าจอเมื่อล็อกหลัก ปัดไปที่หน้าจอเมื่อล็อกของมุมของเด็ก

 2. ปัดขึ้นเพื่อเข้าสู่มุมของเด็ก หน้าจอเริ่มจะทำงานเช่นเดียวกับหน้าจอเริ่มหลัก โดยคุณสามารถปรับขนาดและย้ายไทล์ไปมาได้

 3. แตะ กำหนดเอง เพื่อเลือกชื่อใหม่ รูปภาพหน้าจอเมื่อล็อก หรือโทนสี

 4. เมื่อต้องการออกจากมุมของเด็ก ให้กดปุ่มเปิด/ปิดโทรศัพท์ เมื่อคุณกดปุ่มอีกครั้ง ก็จะกลับไปยังหน้าจอเมื่อล็อกหลัก

  

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10661 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 19 ก.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 6

คำติชม