ใช้โทรศัพท์ของฉันที่มี TTY

ถ้าคุณต้องการใช้ Windows Phone ของคุณกับ TTY/TDD ในการโทร ให้ทำดังนี้

  1. เสียบโทรศัพท์ของคุณเข้ากับ TTY โดยใช้สายและขั้วต่อที่เหมาะกับช่องเสียบชุดหูฟัง

  2. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า 

    Settings Icon
      > ความง่ายในการเข้าถึง

  3. ภายใต้ TTY/TDD ให้แตะเพื่อสลับจาก ปิด เป็นโหมด เต็มรูปแบบ

  4. เปิด TTY

นั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำ ขณะนี้คุณพร้อมโทรได้ ดูเอกสารประกอบสำหรับ TTY ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้

  

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10668 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม