การตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ใน Windows 10

พีซี Windows 10 บางเครื่องสามารถใส่ SIM ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลโทรศัพท์และออนไลน์ได้ในทุกที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์ แม้ว่าพีซีของคุณจะไม่มี SIM คุณยังคงสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ด้วยวิธีอื่นได้ เช่น ต่อสายและใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายโทรศัพท์ภายนอก (หรืออีกชื่อหนึ่งคือโมเดมเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์บรอดแบนด์ผ่านโทรศัพท์มือถือ) ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม คุณจำเป็นต้องสมัครใช้แผนบริการข้อมูลจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลโทรศัพท์เป็นครั้งแรก

 1. เลือกไอคอน เครือข่าย (
  ????? Wi-Fi
  หรือ
  ????????????????
  ) ที่มุมขวาล่างของแถบงาน จากนั้นเลือก เครือข่ายโทรศัพท์ ในรายการ > เชื่อมต่อ

  บ่อยครั้ง ที่คุณเห็นชื่อของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณที่อยู่ถัดจากไอคอนเครือข่ายโทรศัพท์

 2. หากได้รับพร้อมท์ พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ รวมถึงชื่อจุดเข้าใช้งาน (APN)

  หากจำเป็น โปรดตรวจสอบข้อมูลที่อาจมากับพีซี SIM หรืออุปกรณ์เครือข่ายโทรศัพท์ของคุณเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่ใช้

ส่วนใหญ่คุณจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณหากการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณทำงานในแบบที่คุณต้องการอยู่แล้ว แต่หากคุณประสบปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ การเปลี่ยนการตั้งค่าอย่างน้อยหนึ่งรายการอาจช่วยได้ การตั้งค่าที่ปรากฎขึ้นอาจแตกต่างกันออกไปตามรุ่นของพีซีและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์

 การตั้งค่า ทำเช่นนี้
เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

กำหนดว่าพีซีของคุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลโทรศัพท์ที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติหรือไม่ ล้างกล่องกาเครื่องหมายหากคุณต้องการเชื่อมต่อด้วยตนเองทุกครั้งที่คุณต้องการใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์

หากต้องการเปิดการตั้งค่านี้ ให้ไปที่ปุ่ม เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > เครือข่ายโทรศัพท์ > ชื่อของการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ > เชื่อมต่ออัตโนมัติ การตั้งค่านี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลโทรศัพท์ และจะปรับใช้เมื่อคุณเลือก เชื่อมต่อ

อนุญาตการโรมมิ่ง

กำหนดว่าจะเปิดการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณต่อไปหรือไม่ หากพีซีของคุณอยู่นอกพื้นที่เครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณ การเว้นกล่องกาเครื่องหมายให้ว่างไว้จะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการโรมมิ่งข้อมูลได้

หากคุณอนุญาตให้เครื่องใช้งานข้ามเขต คุณจะสามารถใช้ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์เมื่อพีซีของคุณอยู่ในเขตพื้นที่ใช้งานข้ามเขตได้ คุณอาจต้องชำระเงินเพิ่มเติมเป็นค่าข้อมูลที่คุณใช้ขณะใช้งานโรมมิ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนบริการข้อมูลของคุณ

หากต้องการเปิดการตั้งค่านี้ ให้ไปที่ปุ่ม เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > เครือข่ายโทรศัพท์ > ชื่อของการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ > อนุญาตการโรมมิ่ง การตั้งค่านี้จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลโทรศัพท์ และจะปรับใช้เมื่อคุณเลือก เชื่อมต่อ

การเลือกเครือข่าย

สิ่งนี้จะปรากฎขึ้นเมื่อมีการใช้งานโรมมิ่งและจะเป็นตัวกำหนดว่าเครื่องจะใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ใด ค่าเริ่มต้นของส่วนนี้คือ อัตโนมัติ

หากคุณลองเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์แล้วเห็นข้อความแจ้งว่า เครือข่ายที่เลือกไม่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเลือก ค้นหาเครือข่าย จากนั้นเลือกเครือข่ายโทรศัพท์อื่น

หากต้องการเปิดการตั้งค่านี้ ให้ไปที่ปุ่ม เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > เครือข่ายโทรศัพท์ > ชื่อของการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ > ตัวเลือกขั้นสูง

เครือข่ายที่ใช้งาน

แสดงชื่อของเครือข่ายโทรศัพท์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่

หากต้องการเปิดการตั้งค่านี้ ให้ไปที่ปุ่ม เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > เครือข่ายโทรศัพท์ > ชื่อของการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ > ตัวเลือกขั้นสูง

การตั้งค่าการอัปเดต

รับการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์ล่าสุดจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ การรับการตั้งค่าล่าสุดเข้ามาในเครื่องจะช่วยให้การเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณทำงานได้อย่างถูกต้อง

หากต้องการเปิดการตั้งค่านี้ ให้ไปที่ปุ่ม เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > เครือข่ายโทรศัพท์ > ชื่อของการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ > ตัวเลือกขั้นสูง > การตั้งค่าการอัปเดต

เพิ่มชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (APN) เป็นที่อยู่ที่พีซีของคุณใช้เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตขณะที่คุณใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ โดยทั่วไปแล้ว ชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ

หากการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณไม่ทำงาน ให้ลองป้อนชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่ตามตำแหน่งที่ตั้งและผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ หากคุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi บนพีซีของคุณหรือมีโทรศัพท์เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้ว ให้ลองค้นหาออนไลน์เพื่อหาการตั้งค่าชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

หากต้องการเพิ่มชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณต้องป้อนที่อยู่ลงในกล่อง APN การตั้งค่าอื่นๆ เป็นส่วนที่จะตั้งค่าหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

 1. หากต้องการเปิดการตั้งค่านี้ ให้ไปที่ปุ่ม เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > เครือข่ายโทรศัพท์ > ชื่อของการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ > ตัวเลือกขั้นสูง > เพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 2. ปฏิบัติอย่างน้อยหนึ่งข้อตามรายการต่อไปนี้
  • ที่กล่อง ชื่อโพรไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของโพรไฟล์ APN
  • ที่กล่อง APN ให้พิมพ์ที่อยู่ของ APN ที่จะใช้
  • ที่กล่อง ชื่อผู้ใช้ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของบัญชีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ
  • ที่กล่อง รหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ
  • เลือก ชนิดของข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นเลือกวิธีการรับรองความถูกต้องที่ใช้
  • เลือก ชนิด IP จากนั้นเลือกชนิดของที่อยู่ IP ที่จะใช้
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้โพรไฟล์นี้ หากคุณต้องการให้โพรไฟล์ APN นำไปใช้ทันทีหลังจากที่คุณบันทึกไว้
 4. เลือก บันทึก > ตกลง
 5. หากต้องการกลับไปดูรายการของโพรไฟล์ APN ที่คุณมี เลือก ย้อนกลับ และดูที่ใต้ ชื่อจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
คุณสมบัติ

ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ SIM และการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ เลือก คัดลอก เพื่อคัดลอกข้อมูลที่จะวางลงในอีเมลหรือบริเวณอื่น ส่วนนี้จะเป็นประโยชน์หากคุณประสบปัญหาการเชื่อมต่อและจำเป็นต้องส่งข้อมูลให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

หากต้องการเปิดการตั้งค่านี้ ให้ไปที่ปุ่ม เริ่มต้น แล้วเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > เครือข่ายโทรศัพท์ > ชื่อของการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ > ตัวเลือกขั้นสูง

ใช้รหัส PIN ของ SIM

ส่วนนี้จะกำหนดว่าคุณต้องการใช้รหัส PIN สำหรับ SIM ที่อยู่ในพีซีของคุณเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ หลังจากที่คุณตั้งค่ารหัส PIN ของ SIM คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ป้อนรหัส PIN ของ SIM เมื่อพยายามเชื่อมต่อ

เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้ป้อนรหัส PIN ของ SIM ของคุณ หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณใช้รหัส ให้พิมพ์ค่าเริ่มต้นของรหัส PIN ของ SIM หากคุณไม่ทราบค่าเริ่มต้นของรหัส PIN ของ SIM ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อตรวจสอบว่ามีระบุไว้หรือไม่ คุณจำเป็นต้องเริ่มระบบของพีซีของคุณใหม่สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณให้ล็อกด้วยรหัส PIN ของ SIM ได้

หากคุณตั้งค่ารหัส PIN ของ SIM แล้ว ให้พิมพ์รหัส PIN ของ SIM ของคุณเมื่อได้รับพร้อมท์ จากนั้นเลือก ตกลง

เพื่อค้นหาการตั้งค่ารหัส PIN ของ SIM ให้เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > เครือข่ายโทรศัพท์ > ชื่อของการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ > ตัวเลือกขั้นสูง > ใช้รหัส PIN ของ SIM ที่ใต้ส่วน การรักษาความปลอดภัย

เอารหัส PIN ของ SIM ออก

ส่วนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกำลังใช้งานรหัส PIN ของ SIM หากคุณกำลังใช้งานรหัส PIN ของ SIM แล้วตัดสินใจว่าจะเลิกใช้ PIN ให้เลือก เอารหัส PIN ของ SIM ออก จากนั้นป้อนรหัส PIN ของ SIM ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน แล้วเลือก ตกลง

เพื่อค้นหาการตั้งค่ารหัส PIN ของ SIM ให้เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > เครือข่ายโทรศัพท์ > ชื่อของการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ > ตัวเลือกขั้นสูง > เอารหัส PIN ของ SIM ออก ที่ใต้ส่วน การรักษาความปลอดภัย

เปลี่ยน PIN ของ SIM

ส่วนนี้จะปรากฎขึ้นหากคุณกำลังใช้งานรหัส PIN ของ SIM หากคุณกำลังใช้รหัส PIN ของ SIM และต้องการเปลี่ยนรหัส ให้เลือก เปลี่ยนรหัส PIN ของ SIM จากนั้นป้อนรหัส PIN ของ SIM ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันลงในกล่อง รหัส PIN ของ SIM ปัจจุบัน แล้วป้อนรหัส PIN ของ SIM ใหม่ลงในกล่อง รหัส PIN ของ SIM ใหม่ พิมพ์รหัส PIN ของ SIM ใหม่รหัสเดียวกันนี้ลงในกล่อง ยืนยันรหัส PIN ของ SIM ใหม่ แล้วเลือก ตกลง

เพื่อค้นหาการตั้งค่านี้ให้เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > เครือข่ายโทรศัพท์ > ชื่อของการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ > ตัวเลือกขั้นสูง > เปลี่ยนรหัส PIN ของ SIM ที่ใต้ส่วน การรักษาความปลอดภัย

ยกเลิกการบล็อกรหัส PIN ของ SIM

ส่วนนี้จะแสดงขึ้นหากคุณกำลังใช้งานรหัส PIN ของ SIM และมีการป้อนรหัส PIN ที่ไม่ถูกต้องสามครั้ง เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น SIM จะถูกบล็อกและจะไม่ใช่สามารถใช้งานได้จนว่าคุณจะยกเลิกการบล็อก เพื่อยกเลิกการบล็อก ก่อนอื่นคุณต้องติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อขอคีย์ยกเลิกการบล็อก PIN (รหัส PUK) หลังจากนั้น ให้เลือก ยกเลิกการบล็อกรหัส PIN ของ SIM แล้วพิมพ์รหัส PUK ถ้าป้อนรหัส PUK ไม่ถูกต้องซ้ำ ๆ การ์ด SIM ของคุณจะถูกบล็อกถาวร และคุณจำเป็นต้องรับการ์ด SIM ใหม่จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

เพื่อค้นหาการตั้งค่านี้หาก SIM ถูกบล็อก ให้เลือกปุ่ม เริ่มต้น จากนั้นเลือก การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > เครือข่ายโทรศัพท์ > ชื่อของการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ > ตัวเลือกขั้นสูง > ยกเลิกการบล็อกรหัส PIN ของ SIM ที่ใต้ส่วน การรักษาความปลอดภัย
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10739 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม