ฉันจะทำอย่างไรหากไม่สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาใน Windows Live Mail


เพื่อช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากไวรัส โปรแกรมที่อาจเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ Windows Live Mail จะบล็อกสิ่งที่แนบมาบางประเภทที่มีความเสี่ยงสูงว่ามีไวรัสแฝงตัวมา หากเมลบล็อกสิ่งที่แนบมาที่คุณได้รับ คำเตือน ประเภทไฟล์ที่ห้าม จะปรากฏขึ้นในหัวเรื่องของข้อความ และไม่สามารถดาวน์โหลหรือเปิดสิ่งที่แนบมาได้

เพื่ออนุญาตให้สิ่งที่แนบมาทุกประเภทสามารถเปิดได้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้ในตัวเลือกความปลอดภัย หลังจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ คุณจะสามารถดาวน์โหลด และเปิดสิ่งที่แนบมาได้ทุกประเภท อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้จะไม่ยกเลิกการบล็อกสิ่งที่แนบมาที่แอปจดหมายได้รับ เพื่ออนุญาตให้สิ่งที่แนบมาประเภทเหล่านี้สามารถใช้ได้กับบางข้อความ คุณสามารถขอให้ผู้ส่งบีบอัด (หรือซิป) สิ่งที่แนบมาก่อนที่จะส่ง

เพื่ออนุญาตให้แอปจดหมายสามารถดาวน์โหลดและเปิดสิ่งที่แนบมาประเภทเหล่านี้ได้ทั้งหมด

  1. เปิด Windows Live Mail โดยเลือกปุ่ม เริ่ม 
    รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
    ในกล่องค้นหา ให้ป้อน จดหมาย จากนั้นไปที่รายการผลลัพธ์แล้วเลือก Windows Live Mail
  2. บนแท็บ โฮม เลือก ขยะ จากนั้นเลือก ตัวเลือกความปลอดภัย
  3. เลือกแท็บ ความปลอดภัย จากนั้นใต้ การป้องกันไวรัส ให้ยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจาก ไม่อนุญาตให้บันทึกสิ่งที่แนบมา หรือเปิดสิ่งที่อาจมีไวรัส จากนั้นเลือก ตกลง


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10740 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม