ฉันจะถอนการติดตั้ง Windows Live Mail ได้อย่างไร


Windows Live Mail เป็นส่วนหนึ่งของ Windows Live Essentials ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมฟรีสำหรับภาพถ่าย ภาพยนตร์ ข้อความโต้ตอบแบบทันที และอื่น ๆ อีกมากมาย โปรแกรมเหล่านี้จะถูกดาวน์โหลดไว้ด้วยกัน แต่สามารถถอนการติดตั้งแยกทีละโปรแกรมได้

การถอนการติดตั้ง Windows Live Mail

  1. เปิดโปรแกรมและคุณลักษณะ โดยเลือกปุ่ม เริ่ม  แล้วเลือก แผงควบคุม เลือก โปรแกรม และ โปรแกรมและคุณลักษณะ
  2. คลิกสองครั้งที่ Windows Live Essentials 2011
  3. เลือก ลบโปรแกรม Windows Live ออกหนึ่งโปรแกรมขึ้นไป
  4. เลือก จดหมาย แล้วเลือก ถอนการติดตั้ง
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10742 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม