ฉันจะแก้ไขไฟล์ใน Movie Maker ได้อย่างไร

รูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณเพิ่มใน Movie Maker อาจปรากฏพร้อมกับไอคอนข้อผิดพลาด ซึ่งแสดงว่าไม่สามารถใช้รูปถ่ายหรือวิดีโอนั้นใน Movie Maker ได้ในปัจจุบัน

ต่อไปนี้คือวิธีการแก้ไขปัญหา

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตัวแปลงสัญญาณเสียงและวิดีโอที่จำเป็นสำหรับการเล่นวิดีโอไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับชนิดตัวแปลงสัญญาณเสียงที่ไฟล์วิดีโอใช้ รวมถึงวิธีการค้นหาและติดตั้งตัวแปลงสัญญาณเสียงที่ขาดหายไป โปรดดูที่ ตัวแปลงสัญญาณ: คำถามที่ถามบ่อย
  • หากตัวแปลงสัญญาณขาดหายไป คุณอาจต้องการลองเล่นไฟล์วิดีโอใน Windows Media Player สำหรับไฟล์วิดีโอบางชนิด Windows Media Player. สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งตัวแปลงสัญญาณที่ขาดหายไปให้โดยอัตโนมัติ หากติดตั้งตัวแปลงสัญญาณที่ขาดหายไปได้แล้ว จากนั้น คุณสามารถลองเพิ่มไฟล์วิดีโอใน Movie Maker อีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของไฟล์มัลติมีเดียที Media Player สนับสนุน รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาตัวแปลงสัญญาณ โปรดดู ข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์มัลติมีเดียที่ Media Player สนับสนุน
  • หากไม่มีรูปถ่ายหรือวิดีโอในกระดานเรื่องราว ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ต้นฉบับของวิดีโอหรือรูปถ่ายไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อ ย้าย หรือลบทิ้ง
  • ไฟล์วิดีโอและเพลงที่มีการป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิทัล (DRM) ไม่สามารถใช้ใน Movie Maker ได้ ลบไฟล์ที่มีการป้องกันออกจากกระดานเรื่องราว แล้วดำเนินการแก้ไขต่อไป
  • หากวิดีโอปรากฏเป็นรายการเพลงบนกระดานเรื่องราว ให้ลบวิดีโอออกจากกระดานเรื่องราว ไฟล์วิดีโอไม่สามารถใช้เป็นเสียงประกอบใน Movie Maker ได้
  • หากชนิดของไฟล์วิดีโอ รูปถ่าย หรือเพลงไม่ได้รับการสนับสนุนใน Movie Maker ให้ลบออกจากกระดานเรื่องราว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดไฟล์ที่คุณสามารถใช้ใน Movie Maker ได้ โปรดดูที่ ฉันสามารถใช้ไฟล์ชนิดใดได้บ้างใน Movie Maker
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10747 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม