เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนและการกระทำใน Windows 10

นำไปใช้กับ: Windows 10

ไปยังศูนย์ปฏิบัติการโดยการคลิกไอคอนศูนย์ปฏิบัติการบนแถบงาน

ศูนย์ปฏิบัติการใน Windows 10 เป็นที่ที่คุณสามารถค้นหาการแจ้งให้ทราบและการดำเนินการด่วนของคุณได้ เปลี่ยนการตั้งค่าเมื่อใดก็ได้เพื่อปรับลักษณะและเวลาที่คุณจะเห็นการแจ้งให้ทราบ รวมถึงปรับว่าให้แอปและการตั้งค่าใดเป็นการดำเนินการด่วนที่สำคัญที่สุดของคุณ

เลือกปุ่ม เริ่มต้น  แล้วเลือก การตั้งค่า  > ระบบ > การแจ้งเตือนและการดำเนินการ

เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับผู้ส่งทั้งหมด

ภายใต้ การแจ้งเตือน เปิดหรือปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด และเปลี่ยนแปลงเวลา รวมถึงตำแหน่งที่คุณจะเห็นการแจ้งเตือนของคุณ

การตั้งค่าการแจ้งเตือนที่สามารถเปิดหรือปิด

เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งให้ทราบสำหรับผู้ส่งคนใดคนหนึ่ง

ที่ใต้ รับการแจ้งเตือนจากผู้ส่งเหล่านี้ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เปิดหรือปิดผู้ส่งการแจ้งเตือน
  • เลือกชื่อของผู้ส่ง จากนั้นเปิดหรือปิดแบนเนอร์ ความเป็นส่วนตัวของหน้าจอเมื่อล็อก และเสียงของการแจ้งเตือน แล้วตั้งค่าลำดับความสำคัญของการแจ้งเตือน

เลือกและจัดเรียงการดำเนินการด่วนที่คุณจะดูในศูนย์ปฏิบัติการ

ภายใต้ การดำเนินการด่วน ให้ลากการดำเนินการด่วนเพื่อจัดเรียงใหม่ นี่จะเป็นลำดับที่การดำเนินการด่วนจะปรากฏที่ด้านล่างของศูนย์ปฏิบัติการ

การลากการดำเนินการด่วนเพื่อจัดเรียง