รีเซ็ตโทรศัพท์ของฉัน

นำไปใช้กับ: Windows 10 Mobile

การรีเซ็ตโทรศัพท์ Windows ของคุณจะทำให้โทรศัพท์กลับไปอยู่ในสถานะเดิมในตอนแรกที่คุณเปิดเครื่อง เนื้อหาส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณจะถูกลบ และโทรศัพท์จะคืนค่าไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

หากคุณตัดสินใจรีเซ็ตโทรศัพท์ คุณสามารถสำรองข้อมูลแอป ข้อความตัวอักษร และอื่นๆ ได้ล่วงหน้าไว้ในระบบคลาวด์ หากต้องการเรียนรู้ว่าการสำรองข้อมูลทำงานอย่างไร โปรดดู การสำรองข้อมูลของคุณ


รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ

  1. ที่หน้าจอเริ่ม ให้ปัดบนรายการแอปทั้งหมด จากนั้นเลือก Store
  2. เลือก ระบบ > เกี่ยวกับ > รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ
  3. คุณจะได้รับคำเตือนสองคำเตือน หากคุณแน่ใจจริงๆ ว่าต้องการคืนค่าโทรศัพท์ของคุณกลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน ให้เลือก ใช่ แล้วเลือก ใช่ อีกครั้ง ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาดำเนินการสักครู่

หากโทรศัพท์ของคุณไม่ตอบสนองและคุณไม่สามารถไปที่ การตั้งค่า  คุณสามารถรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณโดยใช้ปุ่มฮาร์ดแวร์ ในโทรศัพท์ Lumia (และโทรศัพท์อื่นๆ บางรุ่น) ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ

รีเซ็ตโทรศัพท์ที่ไม่ตอบสนอง

  1. กดปุ่ม ลดระดับเสียง และ เปิด/ปิดเครื่อง พร้อมกันจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าเครื่องสั่น (ประมาณ 10 ถึง 15 วินาที)
  2. เมื่อคุณรู้สึกถึงการสั่น ให้เอานิ้วออกจากปุ่ม แล้วกดปุ่ม ลดระดับเสียง ค้างไว้ทันทีจนกว่าคุณจะเห็นเครื่องหมายอัศเจรีย์ขนาดใหญ่ปรากฏขึ้น
  3. ทันทีที่เครื่องหมายคำถามขนาดใหญ่ปรากฏขึ้น ให้กดปุ่มสี่ปุ่มตามลำดับดังต่อไปนี้ เพิ่มระดับเสียง, ลดระดับเสียง, เปิด/ปิดเครื่อง, ลดระดับเสียง ขณะนี้โทรศัพท์ของคุณควรรีเซ็ตและรีสตาร์ตเครื่อง (อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อให้เครื่องรีเซ็ตเสร็จ)