การรีไซเคิล


ขั้นตอนง่ายๆ 3 ขั้นตอนเพื่อรีไซเคิลโทรศัพท์ของคุณ

ส่งคืนผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะช่วยป้องกันการกำจัดขยะที่ไม่มีการควบคุม และช่วยรณรงค์การรีไซเคิลวัสดุต่างๆ

กำจัดโทรศัพท์เก่าของคุณ

การบอกลาโทรศัพท์เครื่องเก่าอาจทำได้ยากแต่คุ้มค่าที่จะทำ หากผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทุกคนรีไซเคิลโทรศัพท์ 1 เครื่อง เราสามารถร่วมกันประหยัดวัตถุดิบได้เกือบ 240,000 ตัน

สำรองข้อมูลหน่วยความจำ

เราขอแนะนำให้คุณบันทึกที่ติดต่อ ข้อความ ภาพถ่าย เพลง และวิดีโอไว้ในคอมพิวเตอร์หรือระบบคลาวด์ และรีเซ็ตการตั้งค่าโทรศัพท์เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน ก่อนทิ้งโทรศัพท์

ปลดปล่อยโทรศัพท์เครื่องเก่าให้เป็นอิสระ แล้วรีไซเคิล!

เพียงเอา SIM ออกและนำโทรศัพท์ของคุณไปยังจุดรับรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่บริหารจัดการโดยผู้มีอำนาจในท้องถิ่นของคุณ

recycling

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของเรา

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10787 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)