การแก้ไขปัญหาโทรศัพท์ Nokia Symbian ของคุณ

หากคุณต้องแก้ไขปัญหาโทรศัพท์ของคุณ ให้ตรวจสอบขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้ ขั้นตอนดังกล่าวอาจแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งประหยัดแรงและเวลา

1. รีสตาร์ตโทรศัพท์ของคุณ

หากโทรศัพท์ของคุณมีแบตเตอรี่ที่ถอดออกได้ ให้ปิดโทรศัพท์ เอาแบตเตอรี่ออก แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ในอีกสักครู่จากนั้นเปิดโทรศัพท์

หากแบตเตอรี่ของคุณเป็นแบบถอดออกไม่ได้ ให้ปิดโทรศัพท์และกดค้างที่ปุ่มเปิด/ปิดจนกว่าโทรศัพท์จะสั่นและปิด จากนั้นเปิดโทรศัพท์

2. การชาร์จโทรศัพท์ของคุณ

  1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับบนผนัง
  2. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับโทรศัพท์
  3. เมื่อสัญญาณแสดงบ่งบอกว่าโทรศัพท์ชาร์จไฟเต็มแล้ว ให้ถอดที่ชาร์จออกจากโทรศัพท์ก่อนจากนั้นจึงถอดออกจากเต้ารับบนผนัง

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นหรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

หากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเสียบที่ชาร์จ จากนั้นถอดออกแล้วเสียบกลับเข้าไปอีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จแบตเตอรี่

3. คืนค่าการตั้งค่าจากโรงงาน

คืนค่าการตั้งค่าดั้งเดิม: หากโทรศัพท์ของคุณทำงานผิดปกติ คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าบางอย่างให้กลับไปเป็นค่าเดิมได้ วิธีนี้จะไม่มีผลกระทบต่อเอกสารหรือไฟล์ที่เก็บบนโทรศัพท์แต่เราขอแนะนำให้คุณ สำรองข้อมูลก่อนคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน ดูคำแนะนำในคู่มือการใช้งานนี้

  1. วางทุกสายสนทนาและยุติการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด
  2. เลือก: > การตั้งค่าและโทรศัพท์ > การจัดการโทรศัพท์ > การตั้งค่าจากโรงงาน > คืนค่า
  3. หากระบบขอ ให้ป้อนรหัสความปลอดภัยของคุณ

หลังจากคืนค่าการตั้งค่าดั้งเดิมแล้ว โทรศัพท์ของคุณจะปิดและเปิดขึ้นใหม่ ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าปกติ

4. ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่

เครื่องมือการคืนค่าซอฟต์แวร์สามารถช่วยให้คุณรีเซ็ตและคืนค่าซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณที่บ้านได้ หากโทรศัพท์ของคุณไม่ตอบสนอง ค้าง ประสบปัญหาของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องหรือปัญหาการอัปเดตซอฟต์แวร์

สำคัญ! การใช้เครื่องมือการคืนค่าซอฟต์แวร์จะลบเนื้อหาทั้งหมดที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งประกอบด้วยแอปและเกม (รวมถึงข้อมูลแอปและความคืบหน้าของเกม) ข้อความตัวอักษร ประวัติการโทร เพลง ภาพถ่าย และอื่นๆ หากเป็นไปได้ ควรสำรองข้อมูลโทรศัพท์ของคุณก่อน (การตั้งค่า > สำรองข้อมูล) คุณจะสามารถคืนค่าการสำรองข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อทำขั้นตอนการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์

บันทึกย่อ: ขั้นตอนการคืนค่าอาจใช้เวลาสักพักขึ้นอยู่กับความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และคุณไม่สามารถใช้โทรศัพท์ในระหว่างการติดตั้ง ระบบจะติดตั้งซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดที่อนุมัติในโทรศัพท์และรุ่นของคุณ

ดาวน์โหลดและติดตั้ง เครื่องมือการคืนค่าซอฟต์แวร์ของ Nokia ในคอมพิวเตอร์ หากเป็นไปได้ ตรวจสอบว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เต็มแล้ว

เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ที่ใช้งานร่วมกันได้ ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์


ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ช่วยแก้ไขปัญหา คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก ฟอรัมผู้ใช้ของเรา


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10789 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม