การแก้ไขปัญหาโทรศัพท์ Nokia Asha

หากโทรศัพท์ของคุณมีปัญหา ตรวจสอบขั้นตอนง่ายๆ 3 ขั้นตอนนี้ก่อน

1. รีสตาร์ตโทรศัพท์ของคุณ

เอาแบตเตอรี่ออก รอ 1 นาที แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ เปิดโทรศัพท์ของคุณ

2. คืนค่าการตั้งค่าจากโรงงานดั้งเดิม

ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์ Asha เลือก เมนู > การตั้งค่า > รีเซ็ตโทรศัพท์ หรือ เมนู > การตั้งค่า > คืนค่าการตั้งค่าจากโรงงาน อาจมีตัวเลือกให้รีเซ็ตการตั้งค่าและเก็บข้อมูลส่วนตัว หรือลบข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดออก

หากคุณตั้งค่ารหัสความปลอดภัยสำหรับโทรศัพท์ คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ป้อนรหัสความปลอดภัยก่อนดำเนินการตั้งค่ากลับเป็นค่าดั้งเดิม

3. ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่

เครื่องมือการคืนค่าซอฟต์แวร์สามารถช่วยให้คุณรีเซ็ตและคืนค่าซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณที่บ้านได้ หากโทรศัพท์ของคุณไม่ตอบสนอง ค้าง หรือประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์

สำคัญ! การใช้เครื่องมือการคืนค่าซอฟต์แวร์จะลบเนื้อหาทั้งหมดที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งประกอบด้วยแอปและเกม (รวมถึงข้อมูลแอปและความคืบหน้าของเกม) ข้อความตัวอักษร ประวัติการโทร เพลง ภาพถ่าย และอื่นๆ หากเป็นไปได้ ควรสำรองข้อมูลโทรศัพท์ของคุณก่อน (ดูคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน) คุณจะสามารถคืนค่าการสำรองข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อทำขั้นตอนการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์

ดาวน์โหลดและติดตั้ง เครื่องมือการคืนค่าซอฟต์แวร์ของ Nokia ในคอมพิวเตอร์ หากเป็นไปได้ ตรวจสอบว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เต็มแล้ว

  1. เรียกใช้เครื่องมือการคืนค่าซอฟต์แวร์ของ Nokia และเชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB ที่ใช้ร่วมกันได้ หากได้รับพร้อมท์ เลือกโหมด USB ที่ถูกต้องบนโทรศัพท์ของคุณ: Nokia Suite หรือโมเด็ม
  2. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์


ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ช่วยแก้ไขปัญหา คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก ฟอรัมผู้ใช้ของเรา


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10810 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม