ตำแหน่งของเสาอากาศใน Lumia 650 ของคุณ

เรียนรู้ตำแหน่งเสาอากาศในโทรศัพท์ของคุณเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลีกเลี่ยงการจับบริเวณเสาอากาศขณะใช้งานเสาอากาศ 

การสัมผัสกับเสาอากาศขณะกำลังส่งหรือรับสัญญาณอาจส่งผลต่อคุณภาพของการสื่อสาร และอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่่สั้นลงเนื่องจากมีการใช้พลังงานสูงขึ้นขณะทำงาน บริเวณที่ไฮไลต์คือพื้นที่เสาอากาศ


antenna locations

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10836 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม