ปุ่มและส่วนประกอบของ Lumia 950 XL (สอง SIM)


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10838 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม