ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ ของ Lumia 636 และ Lumia 638 4G


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10842 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม