การแก้ไขปัญหาโทรศัพท์ Nokia X

หากโทรศัพท์ของคุณมีปัญหา ตรวจสอบขั้นตอนง่ายๆ 3 ขั้นตอนนี้ก่อน

1. รีสตาร์ตโทรศัพท์ของคุณ

เอาแบตเตอรี่ออก รอ 1 นาที แล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ เปิดโทรศัพท์ของคุณ

2. หยุดหรือเอาแอปพลิเคชันที่ติดตั้งล่าสุดออก

แอปพลิเคชันบุคคลที่สามอาจมีปัญหาด้านคุณภาพและหยุดทำงานบ่อยครั้ง หรือแม้แต่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความเสถียรของโทรศัพท์ หากคุณพบอาการดังกล่าว ให้ลองล้างข้อมูลแอปพลิเคชันนั้นก่อนเพื่อขจัดข้อบกพร่องของหน่วยความจำ:

  1. ไปที่ การตั้งค่า > แอป > จัดการแอป
  2. มองหาแอปพลิเคชันที่เป็นปัญหาแล้วแตะที่แอปนั้น
  3. แตะ ล้างข้อมูล และ ล้างแคช

หากแอปพลิเคชันดังกล่าวยังทำงานผิดปกติ คุณควรถอนการติดตั้งออกจากโทรศัพท์

3. เริ่มการทำงานของโทรศัพท์ในเซฟโหมด

ในเซฟโหมดนี้ คุณสามารถทำขั้นตอนของระบบที่สำคัญได้ไม่กี่ขั้นตอน วิธีนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบได้ว่าแอปพลิเคชันที่ติดตั้งล่าสุดขัดขวางการเริ่มต้นทำงานของโทรศัพท์หรือไม่

  1. เปิดโทรศัพท์
  2. เมื่อคุณได้ยินเสียงเริ่มต้นระบบและโลโก้ Nokia เริ่มกะพริบ กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะเริ่มทำงาน
  3. หากโทรศัพท์เริ่มทำงานในเซฟโหมด คุณจะเห็นข้อความ เซฟ ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ
  4. เมื่อเอาแอปพลิเคชันที่มีปัญหาออกแล้ว ให้ปิดโทรศัพท์แล้วเปิดใหม่เพื่อรีสตาร์ตในโหมดปกติ

4. คืนค่าการตั้งค่าจากโรงงานดั้งเดิม

การรีเซ็ตการตั้งค่าโทรศัพท์เป็นการตั้งค่าจากโรงงานจะลบข้อมูลส่วนตัวและแอปพลิเคชันที่ติดตั้งทั้งหมด ตรวจสอบว่าคุณได้สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดไว้แล้วก่อนดำเนินการรีเซ็ต
เลือก การตั้งค่า > สำรองข้อมูลและรีเซ็ต > ตั้งค่ากลับเป็นค่าดั้งเดิม

5. ติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่

หากคุณมีโทรศัพท์ Nokia X2 Dual SIM เครื่องมือการคืนค่าซอฟต์แวร์สามารถช่วยให้คุณรีเซ็ตและคืนค่าซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณที่บ้านได้ หากโทรศัพท์ของคุณไม่ตอบสนอง ค้าง หรือประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์

สำคัญ! การใช้เครื่องมือการคืนค่าซอฟต์แวร์จะลบเนื้อหาทั้งหมดที่เก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งประกอบด้วยแอปและเกม (รวมถึงข้อมูลแอปและความคืบหน้าของเกม) ข้อความตัวอักษร ประวัติการโทร เพลง ภาพถ่าย และอื่นๆ หากเป็นไปได้ ควรสำรองข้อมูลโทรศัพท์ของคุณก่อน (ดูคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน) คุณจะสามารถคืนค่าการสำรองข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อทำขั้นตอนการคืนค่าเสร็จสมบูรณ์

  1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง เครื่องมือการคืนค่าซอฟต์แวร์ของ Nokia ในคอมพิวเตอร์ หากเป็นไปได้ ตรวจสอบว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เต็มแล้ว
  2. เรียกใช้เครื่องมือการคืนค่าซอฟต์แวร์ของ Nokia และเชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB ที่ใช้ร่วมกันได้ หากได้รับพร้อมท์ เลือกโหมด USB ที่ถูกต้องบนโทรศัพท์ของคุณ: Nokia Suite หรือโมเด็ม
  3. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏบนโทรศัพท์


ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ช่วยแก้ไขปัญหา คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก ฟอรัมผู้ใช้ของเรา

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10869 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม