ฉันจะสามารถลดการใช้ข้อมูลของฉันได้อย่างไร

หากคุณไม่มีแผนบริการข้อมูลแบบไม่จำกัด และทุกวันนี้ พวกเราส่วนใหญ่ก็ไม่มีเช่นกัน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้ว่าคุณใช้งานข้อมูลมากน้อยเพียงใดและรู้วิธีลดการใช้ข้อมูลใน Windows Phone ของคุณ

การใช้ข้อมูลอัจฉริยะ

ข้อมูลอัจฉริยะ ช่วยให้คุณติดตามการใช้ข้อมูลของคุณ ค้นหาว่าแอปใดกำลังใช้ข้อมูลมากที่สุด และช่วยลดการใช้งานข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณได้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดอ่าน การใช้ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อติดตามการใช้งานข้อมูล

 • หากต้องการตั้งค่า ให้ปัดบนรายการแอป จากนั้นแตะ ข้อมูลอัจฉริยะ 

  Data Sense Icon

การประหยัดข้อมูลขณะท่องเว็บ

ข้อมูลอัจฉริยะ สามารถช่วยลดจำนวนข้อมูลที่คุณใช้ขณะเรียกดูเว็บด้วยการทำสิ่งต่างๆ เช่น ลดขนาดของภาพในเว็บเพจหรือบล็อกโฆษณาบางอย่างได้ หากต้องการใช้ประโยชน์จากตัวเลือกนี้ ให้ทำวิธีต่อไปนี้

 1. ในรายการแอป แตะ ข้อมูลอัจฉริยะ 

  Data Sense Icon
   

 2. แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon

 3. ใต้ การประหยัดข้อมูลเบราว์เซอร์ เลือก มาตรฐาน สูง หรือ อัตโนมัติ (เราแนะนำให้คุณใช้อัตโนมัติ ซึ่งเปิดโอกาสให้โทรศัพท์ของคุณตัดสินใจใช้การตั้งค่าที่ดีที่สุด)

การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi

วิธีที่อาจจะดีที่สุดในลดการใช้ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณคือการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ทุกครั้งที่สามารถทำได้ ด้วยวิธีนี้ โทรศัพท์ของคุณจะสามารถใช้ Wi-Fi เพื่อส่งและรับข้อมูลได้

 • หากต้องการเปิด Wi-Fi ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
   > Wi-Fi แล้วเปิด เครือข่าย Wi-Fi 
  Toggle On Icon

ปิดงานที่ทำอยู่เบื้องหลัง

แอปบางแอปยังอาจใช้ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ต่อไปแม้จะไม่ได้เปิดอยู่ก็ตาม คุณสามารถลดการใช้ข้อมูลได้โดยการปิดงานที่ทำอยู่เบื้องหลังที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
   > ประหยัดพลังงาน และปัดบน การใช้งาน

 2. แตะแอปใดๆ ที่กำลังทำงานเบื้องหลัง แล้วปิด อนุญาตให้แอปทำงานอยู่เบื้องหลัง 

  Toggle Off Icon

การเปิด ประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงาน จะปิดคุณสมบัติบางคุณสมบัติหรือทั้งหมดที่ต้องใช้การเชื่อมต่อข้อมูล โดยคุณจะสามารถเปิดได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ หรือตั้งค่าให้เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ

 1. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
  > ประหยัดพลังงาน

 2. การเปิด ประหยัดพลังงาน 

  Toggle On Icon

 3. ภายใต้ ยืดอายุแบตเตอรี่ แตะตัวเลือกที่คุณต้องการใช้เพื่อประหยัดแบตเตอรี่

การเปลี่ยนการตั้งค่าการซิงค์อีเมล

คุณสามารถเลือกความถี่ที่คุณต้องการให้โทรศัพท์ของคุณซิงค์อีเมลโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถซิงค์ได้ด้วยตนเองเมื่อคุณต้องการเท่านั้น

 1. ในรายการแอป ให้แตะบัญชีอีเมลที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า

 2. แตะ เพิ่มเติม 

  More Icon
   > การตั้งค่า จากนั้นแตะ การตั้งค่าการซิงค์

 3. ภายใต้ ดาวน์โหลดเนื้อหาใหม่ (หรือ ดาวน์โหลดอีเมลใหม่ ในบางบัญชี) ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง หากคุณต้องการให้โทรศัพท์ของคุณซิงค์อีเมลที่มาจากบัญชีนี้โดยอัตโนมัติ ให้แตะ ด้วยตนเอง (ถ้ามีตัวเลือกนี้)

ป้องกันการใช้งานข้อมูลโทรศัพท์เครือข่ายเมื่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi ถูกจำกัด

หากโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย Wi-Fi และไม่สามารถทำงานเน้นข้อมูล เช่น ดาวน์โหลดแอป เนื่องจากการเชื่อมต่อที่จำกัด คุณสามารถป้องกันไม่ให้โทรศัพท์ของคุณทำงานโดยใช้ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์จนแล้วเสร็จได้ (การตั้งค่านี้อาจไม่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าโทรศัพท์ของคุณถูกตั้งค่าโดยผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณอย่างไร)

 1. ในรายการแอป แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
   > เครือข่ายโทรศัพท์และ SIM

 2. แตะ สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบจำกัด แล้วแตะ ห้ามใช้ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์

การปิดการเชื่อมต่อข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ

วิธีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ใช้ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์อยู่คือการปิดอย่างสมบูรณ์

 1. ในรายการแอพ แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
   > เครือข่ายโทรศัพท์และ SIM

 2. ปิด การเชื่อมต่อข้อมูล 

  Toggle Off Icon

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 10894 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม