ความต้องการของระบบสำหรับ Windows Essentials 2012


ข้อกำหนดในการใช้ Windows Essentials 2012 มีดังต่อไปนี้

  • ระบบปฏิบัติการ รุ่น 32 หรือ 64 บิตของ Windows 7 หรือรุ่น 32 หรือ 64 บิตของ Windows 8 หรือ Windows Server 2008 R2
  • ตัวประมวลผล 1.6 GHz หรือสูงกว่า ที่สนับสนุน SSE2 SSE2 ได้รับการสนับสนุนบนตัวประมวลผล Pentium 4 หรือรุ่นใหม่ และตัวประมวลผล AMD K8 หรือรุ่นใหม่
  • หน่วยความจำ RAM 1 GB หรือสูงกว่า
  • ความละเอียด ขั้นตํ่า 1024 × 576
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บริการออนไลน์ต่างๆ ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบผ่านสายโทรศัพท์หรือแบบความเร็วสูง (ให้บริการแยกกัน โดยอาจคิดค่าบริการในพื้นที่หรือทางไกล) แนะนำให้ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงสำหรับบางคุณลักษณะ
  • การ์ดแสดงผล Windows Movie Maker ต้องการการ์ดแสดงผลที่สนับสนุน DirectX 9.0c หรือสูงกว่า และ Shader Model 2 หรือสูงกว่า สำหรับฮาร์ดแวร์ที่ใช้ DirectX 9 ใน Windows 7 ให้ไปที่ Windows Update

ดูรายละเอียดบันทึกย่อประจำรุ่น

ความต้องการเพิ่มเติม

  • Windows Photo Gallery และ Movie Maker ต้องใช้คุณลักษณะบางส่วนของ DirectX 10 ซึ่งระบบอาจติดตั้งให้กับคุณ หากไม่พบคุณลักษณะดังกล่าวบนคอมพิวเตอร์ของคุณ


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 11526 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม