ข้อตกลงการให้สิทธิ์การใช้งานสื่อ Windows ดั้งเดิม

ฉันมีความสนใจใน:

การแจกจ่าย Windows Media Player 11

หากบริษัทของคุณต้องการใบอนุญาตในการแจกจ่าย Windows Media Player ใน Windows Vista โปรดติดต่อ WMLA@microsoft.com โปรดทราบว่าจะไม่มีตัวเลือกในการดำเนินการข้อตกลงการให้สิทธิการใช้งานนี้ Microsoft ยุติการสนับสนุนที่ขยายเวลาสำหรับระบบปฏิบัติการนี้ https://support.microsoft.com/lifecycle/

การพัฒนาและการปรับใช้บรรจุภัณฑ์ของเนื้อหาและบริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ WMDRM10

WMDRM เป็นเนื้อหาแบบดั้งเดิม และเทคโนโลยีป้องกันการเข้าถึงและนวัตกรรมใดๆ ในฟังก์ชันการทำงานของ DRM ที่มุ่งเน้นไปที่สื่อของ Microsoft จะได้รับการเปิดตัวผ่าน PlayReady ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องของ WMDRM นอกจากนี้ การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2003 จะสิ้นสุดในวันที่ 14 กรกฎาคม 2015 เนื่องจาก WMDRM จะทำงานโดยใช้ Windows Media Rights Manager (WMRM SDK) ในสภาพแวดล้อม Windows Server 2003 เท่านั้น Microsoft จะไม่รองรับ Windows Media Rights Manager (WMDRM) ไม่ดูแลข้อตกลงใบอนุญาต WMRM SDK และไม่สร้างใบรับรองการลงทะเบียน อีกต่อไป DRM อีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2015

Windows Media Logo Program

Microsoft Windows Media และ HDCD – ข้อตกลงสิทธิการใช้งานโลโก้และโลโก้ที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น PlaysForSure และ HDCD) ไม่มีให้ใช้งานตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นไป

โปรดดูที่คำแนะนำของ Microsoft เกี่ยวกับโลโก้และเครื่องหมายการค้าใน Microsoft.com (แหล่งข้อมูลด้านกฎหมาย\คู่มือเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าทั่วไป) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Windows Media Networking Protocols Porting Kit

ถึงแม้ว่าชุดเครื่องมือการโอนย้ายจะถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับโปรโตคอลเครือข่าย Windows Media ยังพร้อมใช้งานอยู่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน ไลบรารีข้อมูลจำเพาะแบบเปิด MSDN สิทธิ์ในสิทธิบัตรที่ครอบคลุมข้อมูลจำเพาะเหล่านั้นจะสามารถใช้งานได้แยกต่างหาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่เว็บไซต์ ข้อมูลจำเพาะแบบเปิด

อุปกรณ์ DRM แบบพกพา (PDDRM)

โดยเริ่มแรก PDDRM ได้รับการพัฒนาโดย Microsoft ในปี 1999 ให้เป็นส่วนหนึ่งของ Windows Media Digital Rights Management (DRM) เวอร์ชัน 1 โดยการเปิดตัวเทคโนโลยีการป้องกันเนื้อหาที่ซับซ้อนและครอบคลุมมากขึ้นอย่างมหาศาลจาก Microsoft (ตัวอย่างเช่น PlayReady) PDDRM กลายเป็นเทคโนโลยีเก่าแก่ไปแล้ว และรหัสแหล่งข้อมูลและเอกสารประกอบของ PDDRM จะไม่มีให้ใช้งานอีกต่อไป

การเปิดใช้งาน Windows Media DRM 10 ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน Windows CE

Microsoft ยกเลิกการให้สิทธิ์การใช้งาน Windows Media DRM 10 สำหรับ Windows CE หรือผลิตภัณฑ์ Windows Embedded แล้ว โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายสำหรับทางเลือกที่มีให้ในปัจจุบันสำหรับการใช้งาน PlayReady ในแพลตฟอร์มปัจจุบันของ Microsoft

การให้สิทธิ์ใช้งาน Windows Media DRM สำหรับอุปกรณ์

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2009 Microsoft ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการให้สิทธิ์ใช้งาน Windows Media DRM (WMDRM) สำหรับอุกรณ์ การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยลดต้นทุนของผู้ผลิตอุปกรณ์ในปัจจุบัน และยังเป็นการผลักดันการใช้งานชุดคุณลักษณะ DRM ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและการปรับปรุงอื่นๆ ผ่านการใช้งานรหัส PlayReady สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ PlayReady

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 11528 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม