ความต้องการของระบบ Internet Explorer

นำไปใช้กับ: WindowsInternet Explorer

Internet Explorer 11


หากคุณต้องการใช้งาน Internet Explorer 11 ในพีซีของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ

 • Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 PC
 • ตัวประมวลผล. 1 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) หรือเร็วกว่าที่สนับสนุน PAE, NX และ SSE2
 • RAM 1 กิกะไบต์ (GB) (32 บิต) หรือ 2 GB (64 บิต)
 • พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 16 GB (32-บิต) หรือ 20 GB (64 บิต)
 • การ์ดแสดงผล การ์ดจอ Microsoft DirectX 9 พร้อมโปรแกรมควบคุม WDDM
 • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (อาจมีค่าบริการ ISP)

Internet Explorer 11 สำหรับ Windows 7


ตัวประมวลผล
 • พีซีที่มีตัวประมวลผล 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) แบบ 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64)
ระบบปฏิบัติการ
 • Windows 7 รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 1 (SP1) หรือสูงกว่า 
 • Windows 7 รุ่น 64 บิตพร้อม Service Pack 1 (SP1) หรือสูงกว่า
 • Windows Server 2008 R2 รุ่น 64 บิต พร้อม Service Pack 1 (SP1)

หน่วยความจำ

 • Windows 7 32 บิต — 512 เมกะไบต์
 • Windows 7 64 บิต — 512 เมกะไบต์
 • Windows Server 2008 R2 รุ่น 64 บิต ขนาด 512 MB

เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดไดรฟ์

 • Windows 7 32 บิต — 70 เมกะไบต์
 • Windows 7 64 บิต — 120 เมกะไบต์
 • Windows Server 2008 R2 รุ่น 64 บิต ขนาด 200 MB

ไดรฟ์

 • ซีดีรอมไดรฟ์ (ถ้าติดตั้งจากซีดีรอม)

การแสดงผล

 • Super VGA (800 x 600) หรือหน้าจอแบบ 256 สีที่มีความละเอียดสูงกว่า

อุปกรณ์ต่อพ่วง

 • โมเด็มหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • เมาส์ Microsoft, Microsoft IntelliMouse หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งที่เข้ากันได้

Internet Explorer 10


หากคุณต้องการใช้งาน Internet Explorer 10 ในพีซีของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ

 • พีซีที่มี Windows 8 หรือ Windows RT
 • ตัวประมวลผล. 1 กิกะเฮิร์ตซ์ (GHz) หรือเร็วกว่าที่สนับสนุน PAE, NX และ SSE2
 • RAM 1 กิกะไบต์ (GB) (32 บิต) หรือ 2 GB (64 บิต)
 • พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 16 GB (32-บิต) หรือ 20 GB (64 บิต)
 • การ์ดแสดงผล การ์ดจอ Microsoft DirectX 9 พร้อมโปรแกรมควบคุม WDDM
 • เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (อาจมีค่าบริการ ISP)

Internet Explorer 10 สำหรับ Windows 7


ตัวประมวลผล
 • พีซีที่มีตัวประมวลผล 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) แบบ 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64)
ระบบปฏิบัติการ
 • Windows 7 รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 1 (SP1) หรือสูงกว่า 
 • Windows 7 รุ่น 64 บิตพร้อม Service Pack 1 (SP1) หรือสูงกว่า
 • Windows Server 2008 R2 รุ่น 64 บิต พร้อม Service Pack 1 (SP1)

หน่วยความจำ

 • Windows 7 32 บิต — 512 เมกะไบต์
 • Windows 7 64 บิต — 512 เมกะไบต์
 • Windows Server 2008 R2 รุ่น 64 บิต ขนาด 512 MB

เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดไดรฟ์

 • Windows 7 32 บิต — 70 เมกะไบต์
 • Windows 7 64 บิต — 120 เมกะไบต์
 • Windows Server 2008 R2 รุ่น 64 บิต ขนาด 200 MB

ไดรฟ์

 • ซีดีรอมไดรฟ์ (ถ้าติดตั้งจากซีดีรอม)

การแสดงผล

 • Super VGA (800 x 600) หรือหน้าจอแบบ 256 สีที่มีความละเอียดสูงกว่า

อุปกรณ์ต่อพ่วง

 • โมเด็มหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • เมาส์ Microsoft, Microsoft IntelliMouse หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งที่เข้ากันได้

Internet Explorer 9


ตัวประมวลผล
 • พีซีที่มีตัวประมวลผล 1 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) แบบ 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64)
ระบบปฏิบัติการ
 • Windows Vista รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า
 • Windows Vista รุ่น 64 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า
 • Windows 7 รุ่น 32 บิต หรือสูงกว่า 
 • Windows 7 รุ่น 64 บิต หรือสูงกว่า 
 • Windows Server 2008 รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า
 • Windows Server 2008 รุ่น 64 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า
 • Windows Server 2008 R2 รุ่น 64 บิต

หน่วยความจำ

 • Windows Vista รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า ขนาด 512 MB
 • Windows Vista รุ่น 64 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า ขนาด 512 MB
 • Windows 7 รุ่น 32 บิต หรือสูงกว่า ขนาด 512 เมกะไบต์
 • Windows 7 รุ่น 64 บิต หรือสูงกว่า ขนาด 512 เมกะไบต์
 • Windows Server 2008 รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า ขนาด 512 MB
 • Windows Server 2008 รุ่น 64 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า ขนาด 512 MB
 • Windows Server 2008 R2 รุ่น 64 บิต ขนาด 512 MB

เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดไดรฟ์

 • Windows Vista รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า ขนาด 70 MB
 • Windows Vista รุ่น 64 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า ขนาด 120 MB
 • Windows 7 รุ่น 32 บิต หรือสูงกว่า ขนาด 70 MB
 • Windows 7 รุ่น 64 บิต หรือสูงกว่า ขนาด 120 MB
 • Windows Server 2008 รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า ขนาด 150 MB
 • Windows Server 2008 รุ่น 64 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า ขนาด 200 MB
 • Windows Server 2008 R2 รุ่น 64 บิต ขนาด 200 MB

ไดรฟ์

 • ซีดีรอมไดรฟ์ (ถ้าติดตั้งจากซีดีรอม)

การแสดงผล

 • Super VGA (800 x 600) หรือหน้าจอแบบ 256 สีที่มีความละเอียดสูงกว่า

อุปกรณ์ต่อพ่วง

 • โมเด็มหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • เมาส์ Microsoft, Microsoft IntelliMouse หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งที่เข้ากันได้

Internet Explorer 8


ตัวประมวลผล
 • คอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผล 233 เมกะเฮิร์ตซ์ (MHz) หรือสูงกว่า (ขอแนะนำให้ใช้ตัวประมวลผล Pentium)
ระบบปฏิบัติการ
 • Windows XP รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า
 • Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Vista รุ่น 32 บิต หรือสูงกว่า 
 • Windows Vista รุ่น 64 บิต หรือสูงกว่า 
 • Windows Vista พร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า
 • Windows Server 2003 รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า
 • Windows Server 2003 รุ่น 64 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า
 • Windows Server 2008 รุ่น 32 บิต
 • Windows Server 2008 รุ่น 64 บิต

หน่วยความจำ

 • Windows XP รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า ขนาด 64 MB
 • Windows XP Professional x64 Edition ขนาด 128 MB
 • Windows Vista รุ่น 32 บิต ขนาด 512 MB
 • Windows Vista รุ่น 64 บิต ขนาด 512 MB
 • Windows Server 2003 รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า ขนาด 64 MB
 • Windows Server 2003 รุ่น 64 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า ขนาด 128 MB
 • Windows Server 2008 รุ่น 32 บิต ขนาด 512 MB
 • Windows Server 2008 รุ่น 64 บิต ขนาด 512 MB
เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดไดรฟ์
 • Windows XP รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า ขนาด 150 MB
 • Windows XP Professional x64 Edition ขนาด 200 MB
 • Windows Vista รุ่น 32 บิต ขนาด 70 MB
 • Windows Vista รุ่น 64 บิต ขนาด 120 MB
 • Windows Server 2003 รุ่น 32 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า ขนาด 150 MB
 • Windows Server 2003 รุ่น 64 บิตพร้อม Service Pack 2 (SP2) หรือสูงกว่า ขนาด 200 MB
 • Windows Server 2008 รุ่น 32 บิต ขนาด 150 MB
 • Windows Server 2008 รุ่น 64 บิต ขนาด 200 MB

ไดรฟ์

 • ซีดีรอมไดรฟ์ (ถ้าติดตั้งจากซีดีรอม)

การแสดงผล

 • Super VGA (800 x 600) หรือหน้าจอแบบ 256 สีที่มีความละเอียดสูงกว่า

อุปกรณ์ต่อพ่วง

 • โมเด็มหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • เมาส์ Microsoft, Microsoft IntelliMouse หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งที่เข้ากันได้