เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์เพิ่มเติมของ Internet Explorer 10

กรุณาดูข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ด้านล่างที่ใช้กับรุ่นซอฟต์แวร์ของคุณ

สำหรับ Internet Explorer 10 สำหรับ Windows 8 และ Windows RT 8.1 ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้

Microsoft Corporation (หรือขึ้นอยู่กับที่ที่คุณอยู่ จะเป็นบริษัทในเครือของ Microsoft) ให้สิทธิ์ในซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนี้แก่คุณ หากคุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ Windows 8, Windows RT หรือ Windows Server 2012 (ที่ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนี้สามารถใช้ได้) ("ซอฟต์แวร์") คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนี้ได้ คุณสามารถใช้สำเนาของส่วนเพิ่มเติมนี้กับสำเนาที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องของซอฟต์แวร์นี้ได้ คุณไม่สามารถใช้ส่วนเพิ่มเติมได้ หากคุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ เงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์จะถูกนำไปใช้กับการใช้งานของส่วนเพิ่มเติมนี้

สำหรับ Internet Explorer 10 สำหรับ Windows 7 Service Pack 1 และ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้:

Microsoft Corporation (หรือขึ้นอยู่กับที่ที่คุณอยู่ จะเป็นบริษัทในเครือของ Microsoft) ให้สิทธิ์ในซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนี้แก่คุณ หากคุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ Windows 7 Service Pack 1 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (ที่ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนี้สามารถใช้ได้) ("ซอฟต์แวร์") คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนี้ได้ คุณไม่สามารถใช้ได้ หากคุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ คุณสามารถใช้ส่วนเพิ่มเติมนี้กับสำเนาที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องของซอฟต์แวร์นี้ได้

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อไปนี้อธิบายข้อกำหนดการใช้เพิ่มเติมสำหรับส่วนเพิ่มเติมนี้ เงื่อนไขเหล่านี้และเงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์จะถูกนำไปใช้กับการใช้งานของส่วนเพิ่มเติมนี้ หากมีข้อขัดแย้ง เงื่อนไขการให้สิทธิ์การใช้งานส่วนเพิ่มเติมเหล่านี้จะถูกนำไปใช้

การใช้งานส่วนเพิ่มเติมนี้ เป็นการแสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไข อย่าใช้ส่วนเพิ่มเติม

บริการผ่านอินเทอร์เน็ต Microsoft จะให้การบริการบนอินเทอร์เน็ตพร้อมกับซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ทุกเมื่อ

การยินยอมสำหรับการบริการบนอินเทอร์เน็ต คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่อธิบายด้านล่างและในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Internet Explorer 10 จะเชื่อมต่อกับ Microsoft หรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต ในบางกรณี คุณจะได้รับการแจ้งแยกต่างหากเมื่อมีการเชื่อมต่อ คุณอาจต้องปิดคุณลักษณะเหล่านี้ หรือไม่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเหล่านี้ โปรดดูที่ คำประกาศความเป็นส่วนตัว Internet Explorer 10 โดยการใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้ คุณยินยอมให้ส่งข้อมูลนี้ Microsoft จะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อคุณ

  • การปรับปรุงผู้ให้บริการการค้นหา หลังจากการติดตั้ง ซอฟต์แวร์จะดาวน์โหลดการอัปเดตลงในข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณเกี่ยวกับบริการการค้นหา การอัปเดตนี้จะอัปเกรดผู้ให้บริการของคุณ ด้วยคุณลักษณะใหม่ล่าสุด เช่น ไอคอนใหม่หรือคำแนะนำการค้นหา นี่คือการอัปเดเพียงครั้งเดียว แต่ซอฟต์แวร์จะพยายามที่จะทำการอัปเดตหลายครั้งหากระบบไม่สามารถดาวน์โหลดรายการอัปเดตให้เสร็จสิ้นได้
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 11540 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 10 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

Internet Explorer

คำติชม