ความต้องการของระบบ Windows Defender Offline

นำไปใช้กับ: Windows 7Windows 8.1

ไม่ว่าจะเป็นพีซีที่ติดไวรัสหรือมัลแวร์ หรือพีซีที่คุณจะใช้สร้างสื่อที่สามารถเริ่มต้นระบบได้ คุณจำเป็นต้องใช้พีซีที่มีความต้องการขั้นต่ำดังต่อไปนี้

 • ระบบปฏิบัติการ
  • Windows Vista ที่มี SP2 หรือสูงกว่า
  • Windows 7 ที่มี SP1 หรือสูงกว่า
  • Windows 8
 • ตัวประมวลผล Windows Vista, Windows 7, Windows 8: RAM ขนาด 1 กิกะไบต์หรือสูงกว่า
 • ความละเอียดของวิดีโอ 800 X 600 หรือสูงกว่า
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์: 500 เมกะไบต์

สำหรับพีซีที่ติดไวรัสหรือมัลแวร์

 • พีซีต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Windows (32 บิต หรือ 64 บิต) ที่มีสถาปัตยกรรมเดียวกันกับWindows Defender Offline สื่อที่สามารถเริ่มต้นระบบได้ที่สร้างบน Windows รุ่นใดก็ได้ที่สามารถทำงานกับรุ่นอื่นๆ ของ Windows เพียงอย่างเดียวที่ต้องเหมือนกันคือ สถาปัตยกรรมของ Defender Offline และระบบปฏิบัติการของเครื่องที่ติดไวรัส
 • BitLocker ต้องปิดใช้งานเพื่อใช้ Windows Defender Offline

สำหรับพีซีที่คุณใช้สร้างสื่อที่ใช้เริ่มระบบได้

 • บัญชีผู้ดูแลระบบ บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบในการสร้างสื่อที่สามารถเริ่มต้นระบบได้
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การติดตั้งและดาวน์โหลดข้อกำหนดไวรัสและสปายแวร์ล่าสุดสำหรับ Windows Defender Offline จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Windows Internet Explorer 7.0 หรือใหม่กว่า หรือ Mozilla Firefox 3.0 หรือใหม่กว่า
 • สื่อ ซีดี ดีวีดี หรือ USB แฟลชไดรฟ์ที่มีเนื้อที่ว่างอย่างน้อย 250 MB