ใช้ แว่นขยาย เพื่อดูรายการต่างๆ บนหน้าจอ

Windows 10

แว่นขยาย เป็นเครื่องมือขยายส่วนต่างๆ หรือทุกส่วนของหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถดูคำและรูปต่างๆ ได้ชัดขึ้น โดยจะมาพร้อมกับการตั้งค่าที่แตกต่างกันออกไปสองสามรายการ เพื่อให้สามารถเลือกใช้ในลักษณะที่เหมาะกับคุณ

เปิดแว่นขยาย

หากต้องการเปิด แว่นขยาย บนแป้นพิมพ์ ให้กด แป้นโลโก้ Windows กับ + (เครื่องหมายบวก) หากต้องการเปิดด้วยการสัมผัสหรือเมาส์ ให้ไปที่ เริ่ม จากนั้น การตั้งค่า > ความง่ายในการเข้าถึง > แว่นขยาย จากนั้นเลื่อนตัวเลื่อนที่อยู่ใต้ แว่นขยาย เพื่อเปิด

แว่นขยาย จะเปิดขึ้นในมุมมองแบบเต็มหน้าจอยกเว้นในกรณีที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

เมื่อต้องการปิด แว่นขยาย

หากต้องการปิด แว่นขยาย ให้กดแป้นโลโก้ Windows + Esc หรือเลือกไอคอนแว่นขยาย   จากนั้นเลือกปุ่ม ปิด ในแถบเครื่องมือแว่นขยาย

การเปลี่ยนมุมมองของ แว่นขยาย

เมื่อใช้เมาส์ คุณจะสามารถเปลี่ยนไปใช้ แว่นขยาย ได้ในสามมุมมอง ดังนี้ เต็มหน้าจอ เลนส์ หรือเทียบชิดขอบ ให้ลองใช้ทั้งหมดเพื่อดูว่าคุณต้องการใช้แบบใด

ในมุมมองแบบ เต็มหน้าจอ หน้าจอทั้งหมดจะถูกขยาย คุณจะไม่สามารถดูหน้าจอทั้งหมดได้พร้อมกันในขณะขยายหน้าจอ แต่เมื่อคุณเลื่อนเมาส์ไปยังส่วนต่างๆ ของหน้าจอ คุณจะเห็นรายการทั้งหมด ถ้าคุณใช้หน้าจอสัมผัส แว่นขยาย จะแสดงขอบสีขาวที่ขอบหน้าจอ ลากนิ้วหรือเมาส์ของคุณไปรอบๆ ขอบเพื่อเลื่อนไปทั่วหน้าจอ

ในมุมมองแบบ เลนส์ เวลาที่คุณเลื่อนไปรอบๆ หน้าจอ จะให้ลักษณะเหมือนกำลังเลื่อนแว่นขยายไปทั่ว

มุมมองแบบ เทียบชิดขอบ จะใช้งานได้บนเดสก์ท็อป ในมุมมองนี้ แว่นขยายจะถูกเทียบชิดขอบไว้บนส่วนหนึ่งของหน้าจอ เมื่อคุณเลื่อนไปรอบๆ หน้าจอ ส่วนของหน้าจอจะขยายใหญ่ขึ้นในบริเวณที่เทียบชิดชอบไว้ แม้ว่าส่วนหลักของหน้าจอจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็ตาม

ปรับแต่งแว่นขยาย

เปลี่ยนลักษณะการทำงานของ แว่นขยาย ด้วยการใช้ปุ่มย่อ/ขยาย (

Zoom in button
 และ
Zoom out button
) เพื่อขยายหรือลดหน้าจอ หรือกด แป้นโลโก้ Windows และ + (เครื่องหมายบวก) หรือแป้นโลโก้ Windows  และ - (เครื่องหมายลบ) เพื่อซูมเข้าและออก

 1. เปิด ปุ่มตัวเลือกของแว่นขยาย 
  Magnifier options button
  เพื่อเปลี่ยนระดับการซูม สี และจุดโฟกัส
 2. กด แป้นโลโก้ Windows และ + (เครื่องหมายบวก) เพื่อเปิดแว่นขยาย
 3. ที่เดสก์ท็อป ให้เลือก ไอคอนแว่นขยาย จากนั้นเลือกปุ่ม ตัวเลือก
  Magnifier options button
 4. ปฏิบัติอย่างน้อยหนึ่งข้อตามรายการต่อไปนี้
  • ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกระดับการเพิ่มการขยาย เปอร์เซ็นต์ที่คุณเลือก ณ จุดนี้จะกลายเป็นระดับการเพิ่มขนาดที่ แว่นขยาย ใช้เพื่อขยายหน้าจอเมื่อคุณกด ปุ่มซูมเข้า
   Zoom in button
  • เลือก เปิดการกลับสี เพื่อสลับสีบนหน้าจอ ในบางครั้ง การสลับสีจะทำให้สามารถอ่านข้อความได้ง่ายขึ้น
  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกวิธีการโฟกัสของ แว่นขยาย แว่นขยาย สามารถขยายไปตามเมาส์ จุดแทรก หรือแป้นพิมพ์ของคุณได้

การใช้ แว่นขยาย กับหน้าจอสัมผัส

สามารถใช้ แว่นขยาย เพื่อทำงานที่หลากหลายบนหน้าจอสัมผัสได้ ดังต่อไปนี้

 • ซูมเข้าและออกด้วยการแตะที่มุมต่างๆ
 • เลื่อนไปรอบๆ หน้าจอด้วยการลากไปตามขอบต่างๆ
 • ดูว่าคุณอยู่บนจุดใดของหน้าจอด้วยการแตะสองนิ้วลงบนขอบด้านตรงข้าม
 • ออกจาก แว่นขยาย ด้วยการแตะที่ ปุ่ม ปิด

Windows 8.1

แว่นขยาย เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับใช้ขยายหน้าจอบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อให้คุณสามารถดูข้อความและภาพต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะมาพร้อมกับการตั้งค่าต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

การใช้ แว่นขยาย

คุณสามารถเปิดและปิด แว่นขยาย ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงสะดวกอย่างมากสำหรับการใช้งาน และยังไม่กีดขวางการทำงานของคุณเมื่อไม่ต้องการใช้งานอีกด้วย

การเปิดแว่นขยายโดยใช้แป้นพิมพ์

 1. กดแป้นโลโก้ Windows  + "+" (เครื่องหมายบวก)

 2. แว่นขยาย จะเปิดขึ้นในมุมมองแบบเต็มหน้าจอยกเว้นในกรณีที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

การเปิดแว่นขยายโดยใช้เมาส์

 1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า จากนั้นแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี
  (หากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก การตั้งค่า จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)

 2. แตะหรือคลิก ความง่ายในการเข้าถึง ให้แตะหรือคลิก แว่นขยาย จากนั้นให้เลื่อนแถบเลื่อนภายใต้ แว่นขยาย เพื่อเปิด

 3. แว่นขยาย จะเปิดขึ้นในมุมมองแบบเต็มหน้าจอยกเว้นในกรณีที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

เมื่อต้องการปิด แว่นขยาย

เมื่อต้องการออกจาก 'แว่นขยาย' อย่างรวดเร็ว ให้กดแป้นโลโก้ Windows  + Esc นอกจากนี้ คุณสามารถแตะหรือคลิกที่ไอคอนรูปแว่นขยาย แล้วแตะหรือคลิกปุ่ม ปิด บนแถบเครื่องมือ แว่นขยาย

การเปลี่ยนมุมมองของ แว่นขยาย

หากคุณกำลังใช้เมาส์อยู่ คุณสามารถใช้ แว่นขยาย ได้สองสามวิธีขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้งานในลักษณะการแสดงแบบเต็มหน้าจอ เลนส์ขยาย หรือเปิดหน้าต่างย่อย ให้ลองใช้ทั้งหมดเพื่อดูว่าคุณต้องการใช้แบบใด

 • เต็มหน้าจอ ในมุมมองนี้ หน้าจอของคุณทั้งหน้าจอจะถูกขยาย คุณจะไม่สามารถดูหน้าจอทั้งหมดได้พร้อมกันในขณะขยายหน้าจอ แต่เมื่อคุณเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของหน้าจอ คุณจะเห็นรายการทั้งหมด ถ้าคุณใช้หน้าจอสัมผัส แว่นขยาย จะแสดงขอบสีขาวที่ขอบหน้าจอ ลากนิ้วหรือเมาส์ของคุณไปรอบๆ ขอบเพื่อเลื่อนไปทั่วหน้าจอ
 • เลนส์ ในมุมมองนี้ เมื่อคุณเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ ของหน้าจอ จะเหมือนกับการเลื่อนแว่นขยาย
 • เทียบชิดขอบ มุมมองแบบเทียบชิดขอบใช้งานได้บนเดสก์ท็อป ในมุมมองนี้ แว่นขยายจะถูกเทียบชิดขอบไว้บนส่วนหนึ่งของหน้าจอ เมื่อคุณเลื่อนไปรอบๆ หน้าจอ ส่วนของหน้าจอจะขยายใหญ่ขึ้นในบริเวณที่เทียบชิดชอบไว้ แม้ว่าส่วนหลักของหน้าจอจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็ตาม

การปรับแต่ง แว่นขยาย

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการทำงานของ แว่นขยาย ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ปุ่มย่อ/ขยาย (

Zoom in button
 และ 
Zoom out button
) ในการเปลี่ยนระดับการขยายหน้าจอของ แว่นขยาย ได้ การกด Windows  + เครื่องหมายบวกและ Windows  + เครื่องหมายลบบนแป้นพิมพ์ของคุณคืออีกหนึ่งวิธีที่รวดเร็วในการขยายและย่อขนาด คุณสามารถเปิดใช้งานปุ่มตัวเลือก แว่นขยาย 
Magnifier options button
 เพื่อเปลี่ยนลักษณะการทำงานของ แว่นขยาย ได้อีกด้วย

 1. ปัดเข้าจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา
  (หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก ค้นหา)

 2. ป้อนคำว่า แว่นขยาย ลงในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก แว่นขยาย

 3. ไปที่เดสก์ท็อปของ Windows แล้วคลิกที่รูปแว่นขยาย

 4. คลิกปุ่ม ตัวเลือก

  Magnifier options button

 5. ปฏิบัติอย่างน้อยหนึ่งข้อตามรายการต่อไปนี้

  • ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกระดับการเพิ่มการขยาย เปอร์เซ็นต์ที่คุณเลือก ณ จุดนี้จะกลายเป็นระดับการเพิ่มขนาดที่ แว่นขยาย ใช้เพื่อขยายหน้าจอเมื่อคุณกดปุ่มซูมเข้า

   Zoom in button

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดการกลับสี เพื่อสลับสีบนหน้าจอ ในบางครั้ง การสลับสีจะทำให้สามารถอ่านข้อความได้ง่ายขึ้น

  • เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือกวิธีการโฟกัสของ แว่นขยาย แว่นขยาย สามารถขยายไปตามเมาส์ จุดแทรก หรือแป้นพิมพ์ของคุณได้

การใช้แว่นขยายโดยการสัมผัส

คุณสามารถใช้แว่นขยายกับหน้าจอสัมผัสเพื่อดำเนินการงานต่างๆ ต่อไปนี้ได้

 • ซูมเข้าและออกด้วยการแตะที่มุมต่างๆ

 • เลื่อนไปรอบๆ หน้าจอด้วยการลากไปตามขอบต่างๆ

 • ออกจากแว่นขยายได้ด้วยการแตะ "X"

 • ดูว่าคุณอยู่บนจุดใดของหน้าจอด้วยการแตะสองนิ้วลงบนขอบด้านตรงข้าม

Windows 7

แว่นขยายจะขยายส่วนต่างๆ ของหน้าจอและยังเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง เมื่อต้องการเปิดอย่างรวดเร็ว ให้คลิก เริ่ม จากนั้นพิมพ์ แว่นขยาย

คุณยังสามารถเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอ ซึ่งจะเป็นการปรับความคมชัด ขนาด และจำนวนของสิ่งต่างๆ ที่จะมีความพอดีกับหน้าจอของคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับความละเอียดหน้าจอ ให้ดูที่ การรับการแสดงผลที่ดีที่สุดบนหน้าจอของคุณ

แว่นขยายมีอยู่สามโหมดด้วยกัน

 • โหมดเต็มหน้าจอ ในโหมดเต็มหน้าจอ หน้าจอทั้งหมดจะถูกขยาย โดยจะขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าจอของคุณและระดับการซูมที่คุณเลือก คุณอาจไม่สามารถดูหน้าจอทั้งหน้าจอได้ในเวลาเดียวกัน

 • โหมดเลนส์ ในโหมดเลนส์ พื้นที่รอบๆ ตัวชี้เมาส์จะขยาย เมื่อคุณเลื่อนตัวชี้เมาส์ พื้นที่ที่ขยายจะเคลื่อนที่ไปด้วยกัน

 • โหมดเทียบชิดขอบ ในโหมดเทียบชิดขอบ เฉพาะบางส่วนของหน้าจอจะได้รับการขยาย และส่วนที่เหลือของหน้าจอจะไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้น คุณสามารถควบคุมว่าให้พื้นที่ใดของหน้าจอขยายได้


วิธีทำให้รายการบนหน้าจอใหญ่ขึ้น

 1. เปิดแว่นขยายโดยการคลิกที่ปุ่ม เริ่ม

  รูปภาพของปุ่มเริ่มต้น
  คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก อุปกรณ์เสริม คลิก ความง่ายในการเข้าถึง จากนั้นคลิก แว่นขยาย

 2. บนเมนู มุมมอง ให้คลิกโหมดที่คุณต้องการใช้งาน

 3. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ส่วนใดๆ ของหน้าจอที่คุณต้องการขยาย

 

หากต้องการเลือกจุดที่แว่นขยายโฟกัส
เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับการซูม
หากต้องการตั้งค่าการเพิ่มการซูม
หากต้องการตั้งค่าขนาดของเลนส์
เมื่อต้องการเปิดการกลับสี
เมื่อต้องการแสดงแถบเครื่องมือแว่นขยาย


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 11542 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 3

คำติชม