ใช้แว่นขยายเพื่อขยายสิ่งต่างๆ ในหน้าจอให้มองเห็นง่ายขึ้น

นำไปใช้กับ: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


แว่นขยายจะเพิ่มขนาดหน้าจอส่วนหนึ่งหรือบางส่วน เพื่อให้คุณสามารถเห็นคำและภาพได้ดีขึ้น

เปิดและปิดแว่นขยาย

กด แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+) บนแป้นพิมพ์เพื่อเปิดแว่นขยาย กด แป้นโลโก้ Windows  + Esc เพื่อปิดใช้งาน

หากต้องการเปิดและปิดแว่นขยายด้วยการสัมผัสหรือเมาส์ ให้เลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > ความง่ายในการเข้าถึง  > แว่นขยาย  และเปิดสวิตช์แถบเลื่อนภายใต้ เปิดแว่นขยาย

คุณยังสามารถปิดใช้งานแว่นขยายได้ด้วยการเลือกปุ่ม ปิด  บนแถบเครื่องมือแว่นขยาย

ย่อและขยายและใช้มุมมองแว่นขยาย

เมื่อเปิดใช้งานแว่นขยาย ให้ย่อและขยายโดยกด แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+) หรือ แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายลบ (-) คุณยังสามารถย่อและขยายโดยใช้เมาส์ด้วยการกด Ctrl + Alt และหมุนล้อบนเมาส์

คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ แว่นขยาย ได้ในสามมุมมอง ดังนี้ เต็มหน้าจอ เลนส์ หรือเทียบชิดขอบ เมื่อต้องการเปลี่ยนมุมมอง ให้ใช้เมนู มุมมอง บนแถบเครื่องมือแว่นขยาย

ในมุมมองแบบ เต็มหน้าจอ จะขยายหน้าจอทั้งหมด คุณจะไม่สามารถดูหน้าจอทั้งหมดได้พร้อมกัน แต่คุณจะเห็นส่วนต่างๆ เมื่อคุณเลื่อนไปรอบๆ

ในมุมมองแบบ เลนส์ จะให้ลักษณะเหมือนกำลังเลื่อนแว่นขยายไปทั่วหน้าจอ คุณสามารถเปลี่ยนขนาดของเลนส์ได้ในการตั้งค่าแว่นขยาย

มุมมองแบบ เทียบชิดขอบ จะใช้งานได้บนเดสก์ท็อป ในมุมมองนี้ แว่นขยายจะถูกตรึงไว้กับหน้าจอ เมื่อคุณเลื่อนไปรอบๆ หน้าจอ ส่วนของหน้าจอจะขยายใหญ่ขึ้นในบริเวณที่เทียบชิดชอบไว้ แม้ว่าส่วนหลักของหน้าจอจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็ตาม

เปลี่ยนการตั้งค่าแว่นขยาย

แว่นขยายประกอบด้วยการตั้งค่าต่างๆ ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ เมื่อต้องการเข้าถึงการตั้งค่า ให้เลือก เริ่มต้น  > การตั้งค่า  > ความง่ายในการเข้าถึง  > แว่นขยาย  คุณยังสามารถกด แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + M หรือเลือกปุ่ม การตั้งค่า 

Magnifier options button
 บนแถบงานแว่นขยายได้

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนได้

 • ระดับการซูม เปลี่ยนค่าเริ่มต้นของระดับการขยายเมื่อเปิดใช้งานแว่นขยาย
 • การเพิ่มระดับการย่อ/ขยาย เปลี่ยนระดับการย่อและขยายของแว่นขยาย
 • เริ่มใช้แว่นขยายหลังจากลงชื่อเข้าใช้ เปิดใช้งานแว่นขยายโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้พีซีของคุณ
 • เริ่มใช้แว่นขยายก่อนที่จะลงชื่อเข้าใช้สำหรับทุกคน เปิดใช้งานแว่นขยายสำหรับทุกคนก่อนที่จะเข้าสู่ระบบพีซีของคุณ
 • สลับสี สลับสีบนหน้าจอ ในบางครั้ง การสลับสีจะทำให้สามารถอ่านข้อความได้ง่ายขึ้น
 • การปรับรูปภาพและข้อความให้เรียบ ทำให้ขอบของข้อความที่ขยายใหญ่ขึ้นดูเรียบเมื่อคุณย่อหน้าจอ
 • ยุบลงเป็นไอคอนแว่นขยาย ยุบแถบงานแว่นขยายเป็นไอคอนแว่นขยาย เพื่อแสดงแถบเครื่องมือแว่นขยาย ให้เลือกไอคอนแว่นขยาย
 • เลือกมุมมองแว่นขยาย เลือกมุมมองเริ่มต้นที่แว่นขยายใช้เมื่อคุณเปิดใช้งาน ถ้าคุณเลือกมุมมองแบบเลนส์ คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดของเลนส์ได้อีกด้วย

การใช้แว่นขยายกับหน้าจอสัมผัส

ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการเกี่ยวกับวิธีการใช้แว่นขยายกับหน้าจอสัมผัส:

 • เมื่อต้องการย่อและขยาย ให้แตะบนสัญลักษณ์ บวก (+) และ ลบ (-) ที่มุมของหน้าจอ
 • เมื่อเลื่อนไปรอบๆ หน้าจอ ให้ลากไปตามขอบต่างๆ ของหน้าจอในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ
 • เมื่อต้องการขยายในทันทีและดูตำแหน่งที่คุณอยู่บนหน้าจอ ให้แตะบนขอบด้านตรงข้ามของหน้าจอพร้อมกันด้วยนิ้วเดียว
 • เมื่อต้องการปิดแว่นขยาย ให้แตะปุ่ม ปิด 

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแว่นขยาย

เมื่อต้องการดูรายการแป้นพิมพ์ลัดของแว่นขยายทั้งหมด ดูที่ แป้นพิมพ์ลัด Windows สำหรับการเข้าถึง รายการแป้นพิมพ์ลัดของแว่นขยายทั้งหมดพร้อมใช้งานในการตั้งค่าแว่นขยาย