นำเข้ารายชื่อติดต่อจากโทรศัพท์เก่าของฉัน

หากคุณมีรายชื่อผู้ติดต่อที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ โดยปกติแล้ว คุณจะสามารถนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อเหล่านั้นไปยัง Windows Phone เครื่องใหม่ของคุณได้ วิธีการดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของโทรศัพท์เครื่องเก่า

หากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณใช้ SIM ส่วนมากแล้วคุณจะสามารถย้าย SIM ไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่เพื่อนำเข้ารายชื่อของคุณได้เลย โทรศัพท์ของคุณอาจไม่มี SIM ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ SIM การ์ดมีลักษณะดังนี้

SIM card

ในโทรศัพท์บางรุ่น คุณจะพบ SIM การ์ดได้โดยการถอดฝาครอบแบตเตอรี่จากด้านหลังของโทรศัพท์ ส่วนโทรศัพท์รุ่นอื่นๆ มีถาด SIM เล็กๆ ที่โผล่ออกมาจากด้านบนหรือด้านข้างของโทรศัพท์ หากคุณไม่พบ SIM การ์ดหรือไม่แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณมีหรือเปล่า ตรวจสอบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณหรือผู้ผลิตโทรศัพท์

เมื่อคุณนำเข้ารายชื่อจาก SIM รายชื่อเหล่านั้นจะถูกนำเข้าไปยังบัญชี Microsoft ในโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่ถูกลบออกจาก SIM หากคุณยังไม่ตั้งค่าบัญชี Microsoft รายชื่อผู้ติดต่อของคุณจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ของคุณ หากคุณตั้งค่าบัญชี Microsoft ในภายหลัง รายชื่อในโทรศัพท์ของคุณจะถูกนำเข้าโดยอัตโนมัติ

วิธีการนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อจาก SIM

 1. ใส่ SIM ที่มีรายชื่อของคุณใน Windows Phone เครื่องใหม่

 2. บน หน้าจอเริ่ม ให้แตะ การเชื่อมต่อบุคคล

  People Icon

 3. แตะ เพิ่มเติม

  More Icon
  แล้วแตะการตั้งค่า

 4. แตะ นำเข้าจาก SIM หากมีมากกว่าหนึ่ง SIM ให้เลือก SIM ที่ต้องการภายใต้ นำเข้ารายชื่อจาก

 5. ภายใต้ บันทึกรายชื่อไปยัง ให้เลือกบัญชีที่ต้องการใช้จัดเก็บรายชื่อ แล้วแตะ ถัดไป

 6. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดบน SIM การ์ดของคุณ ให้แตะ นำเข้า
  • หากคุณต้องการเลือกรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อนำเข้าแต่ละรายชื่อ ให้แตะ ล้าง เลือกรายชื่อที่คุณต้องการนำเข้า แล้วแตะ นำเข้า

วิธีการนำเข้ารายชื่อจากโทรศัพท์ที่ไม่มี SIM

ถ้าโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณไม่ได้ใช้ SIM ไม่ต้องกังวล คุณจะยังสามารถถ่ายโอนรายชื่อผู้ติดต่อของคุณจากโทรศัพท์เครื่องเก่าไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ จะมีวิธีดำเนินการที่แตกต่างกัน ดังนั้น คุณจะต้องติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการถ่ายโอน ไปที่เว็บไซต์ของบริษัท โทรไปยังหมายเลขสนับสนุน หรือไปที่ร้านค้าเพื่อขอความช่วยเหลือ คุณอาจมีตัวเลือกอื่นๆ ในการย้ายรายชื่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของโทรศัพท์ต้นทางการย้าย

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 11547 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม