จับคู่โทรศัพท์ของฉันกับอุปกรณ์เสริม Bluetooth

Bluetooth ให้คุณทำอะไรได้มากมายบน Windows Phone 8 ของคุณ นับตั้งแต่การโทรแบบแฮนด์ฟรีไปจนถึงการแชร์ไฟล์กับผู้อื่น ไม่ว่าคุณต้องการทำอะไร ขั้นตอนแรกก็เหมือนกัน คือ จับคู่โทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ Bluetooth

 1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมที่คุณต้องการจับคู่เปิดอยู่และอยู่ในโหมดการจับคู่ เพื่อให้โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อได้

 2. ในรายการแอป ให้แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
  แล้วแตะ Bluetooth แล้วตั้งค่า สถานะ เป็น เปิด 
  Toggle On Icon

  โทรศัพท์ของคุณจะค้นหาอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม Bluetooth ที่สามารถค้นหาได้ และเป็นอุปกรณ์ที่สามารถค้นหาได้สำหรับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม Bluetooth อื่นที่อยู่ใกล้เมื่อคุณอยู่ในหน้าจอนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณปลดล็อกอยู่ตลอดระหว่างการจับคู่

 3. แตะที่ชื่ออุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมที่คุณต้องการจับคู่กับโทรศัพท์ของคุณ

 4. หากต้องมีการใส่รหัส PIN (หรือเรียกว่ารหัสการจับคู่) ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

  • ในกล่องข้อความ อุปกรณ์เสริมที่จับคู่ ให้ตรวจสอบว่าทั้งโทรศัพท์และอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริมแสดงรหัส PIN ที่ตรงกัน จากนั้นแตะ ตกลง
  • ป้อนรหัส PIN สำหรับอุปกรณ์เสริมหากจำเป็น จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น

หลังจากที่จับคู่แล้ว โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในขอบเขตสัญญาณและ Bluetooth ในโทรศัพท์เปิดอยู่

การจับคู่กับอุปกรณืเสริมที่มี NFC

อุปกรณ์เสริม Bluetooth บางอย่าง (รวมถึงลำโพงบางรุ่น) มีความสามารถในการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) เมื่อต้องการจับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์เสริมที่มีความสามารถ NFC ให้แตะโทรศัพท์ที่เครื่องหมายสัมผัสบนอุปกรณ์เสริม ในบางครั้ง เครื่องหมายสัมผัสจะแสดง NFC หรือข้อความลักษณะเดียวกัน  

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 11573 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม