ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft

ภาพยนตร์ประทับใจของ MICROSOFT

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่าง Microsoft Corporation (หรือขึ้นอยู่กับที่ที่คุณอยู่ จะเป็นบริษัทในเครือของ Microsoft) และคุณ โปรดอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหล่านี้จะนำไปใช้กับซอฟต์แวร์ที่มีชื่อข้างต้น ซึ่งรวมถึงสื่อที่คุณได้รับ หากมี นอกจากนี้ เงื่อนไขดังกล่าวยังนำไปใช้กับซอฟต์แวร์

 • การอัปเดต
 • ส่วนเพิ่มเติม
 • การบริการบนอินเทอร์เน็ต และ
 • บริการการสนับสนุน

สำหรับซอฟต์แวร์นี้ เว้นแต่ว่าเงื่อนไขอื่นๆ จะรวมรายการเหล่านั้น หากเป็นเช่นนั้นจึงจะนำเงื่อนไขเหล่านั้นมาใช้

การใช้งานซอฟต์แวร์ เป็นการแสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไข อย่าใช้ซอฟต์แวร์

ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง การใช้คุณลักษณะบางอย่างยังเป็นการยินยอมให้ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์มาตรฐานบางอย่างสำหรับบริการอินเทอร์เน็ต

หากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหล่านี้ คุณจะมีสิทธิ์ต่อเนื่องดังนี้

 1. สิทธิในการติดตั้งและใช้งาน
  1. การติดตั้งและใช้งาน คุณสามารถติดตั้งและทดสอบสำเนาของซอฟต์แวร์จำนวนเท่าใดก็ได้ในอุปกรณ์ของคุณ
  2. รวมถึงโปรแกรมต่างๆ ของ Microsoft ซอฟต์แวร์ประกอบด้วยโปรแกรมอื่นๆ ของ Microsoft เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เหล่านี้ยังมีผลบังคับใช้กับการใช้งานโปรแกรมเหล่านั้นของคุณ
 2. ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมและ/หรือสิทธิ์การใช้งาน

  องค์ประกอบและแม่แบบสื่อ คุณสามารถคัดลอกและใช้รูปภาพ คลิปอาร์ต ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพลง รูปร่าง คลิปวิดีโอ และแม่แบบที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ และที่กำหนดไว้สำหรับการใช้งานดังกล่าวในเอกสารและโปรเจ็กต์ที่คุณสร้างขึ้นได้ คุณอาจกระจายเอกสารและโปรเจ็กต์เหล่านั้นในวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ หากคุณต้องการใช้องค์ประกอบหรือแม่แบบสื่อเหล่านี้ในประสงค์อื่น ให้ไปที่ www.microsoft.com/permission เพื่อเรียนรู้ว่าสามารถทำได้หรือไม่
 3. บริการผ่านอินเทอร์เน็ต Microsoft จะให้การบริการบนอินเทอร์เน็ตพร้อมกับซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ทุกเมื่อ
  1. การยินยอมสำหรับการบริการบนอินเทอร์เน็ต คุณลักษณะของซอฟต์แวร์ที่อธิบายด้านล่างจะเชื่อมต่อกับ Microsoft หรือระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต ในบางกรณี คุณจะได้รับการแจ้งแยกต่างหากเมื่อมีการเชื่อมต่อ ในบางกรณี คุณอาจต้องปิดคุณลักษณะเหล่านี้ หรือไม่ใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเหล่านี้ ให้ดูที่ เว็บไซต์สนับสนุนของ Microsoft โดยการใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้ คุณยินยอมให้ส่งข้อมูลนี้ Microsoft จะไม่ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อคุณ
   1. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะต่อไปนี้ใช้โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ไปยังระบบที่เหมาะสม เช่น แอดเดรสอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ประเภทของระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์และชื่อ และรุ่นของซอฟต์แวร์ที่ใช้ ตลอดจนรหัสภาษาของอุปกรณ์ที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ Microsoft ใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้บริการที่ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานสำหรับคุณ
    1. คุณลักษณะเนื้อหาบนเว็บ คุณลักษณะในซอฟต์แวร์สามารถเรียกใช้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจาก Microsoft แล้วให้ข้อมูลแก่คุณได้ ตัวอย่างของคุณลักษณะเหล่านี้คือ คลิปอาร์ต แม่แบบ การฝึกอบรมออนไลน์ ความช่วยเหลือออนไลน์ วิธีใช้และวิธีใช้แอป คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้คุณลักษณะเนื้อหาเว็บเหล่านี้ได้
   2. การใช้ข้อมูล เราอาจใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการของเรา นอกจากนี้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้กับผู้อื่น เช่น ผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งพวกเขาอาจใช้ข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์ของตนกับซอฟต์แวร์ของ Microsoft
  2. การใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตผิดวัตถุประสงค์ คุณไม่สามารถใช้บริการนี้ได้หากจะใช้ในทางที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานคนอื่นๆ คุณจะต้องไม่ใช้บริการดังกล่าวในการพยายามเข้าถึงบริการ ข้อมูล บัญชี หรือเครือข่ายด้วยวิธีการใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
 4. ขอบเขตของสิทธิ์การใช้งาน ซอฟต์แวร์ได้รับสิทธิ์การใช้งาน ห้ามจำหน่าย ข้อตกลงนี้เป็นการให้สิทธิคุณในการใช้ซอฟต์แวร์เท่านั้น Microsoft ขอสงวนสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมด เว้นแต่ว่ากฎหมายที่บังคับใช้จะให้สิทธิ์แก่คุณเพิ่มขึ้นโดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดนี้ คุณอาจใช้ซอฟต์แวร์ตามที่อนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้เท่านั้น ในการกระทำดังกล่าว คุณต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดทางเทคนิคที่อนุญาตให้คุณใช้งานในบางวิธีเท่านั้น คุณไม่สามารถ
  1. เปิดเผยผลลัพธ์ของการทดสอบใดๆ ของเกณฑ์มาตรฐานของซอฟต์แวร์ให้กับบุคคลสามโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรของ Microsoft
  2. แก้ไขข้อจำกัดทางเทคนิคใดๆ ในซอฟต์แวร์
  3. วิศวกรรมย้อนกลับ ใช้โปรแกรมแปลกลับ หรือแยกส่วนซอฟต์แวร์ เว้นแต่ว่ากฎหมายที่บังคับใช้จะอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดนี้
  4. ทำสำเนาซอฟต์แวร์มากกว่าที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ หรืออาจได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่บังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดนี้
  5. เผยแพร่ซอฟต์แวร์ให้ผู้อื่นเพื่อคัดลอก
  6. เช่า ให้เช่า หรือให้ยืมซอฟต์แวร์
  7. ถ่ายโอนซอฟต์แวร์หรือข้อตกลงนี้ไปยังบุคคลที่สาม หรือ
  8. ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับบริการโฮสต์ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
 5. สำเนาข้อมูลสำรอง คุณสามารถทำสำเนาข้อมูลสำรองของซอฟต์แวร์ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่เท่านั้น
 6. คู่มือ บุคคลใดที่มีสิทธิ์เข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายภายในของคุณอย่างถูกต้องสามารถคัดลอกและใช้เอกสารเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงได้
 7. ข้อจำกัดการส่งออก ซอฟต์แวร์ขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของสหรัฐฯ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกภายในประเทศและนานาชาติทั้งหมดที่นำมาใช้กับซอฟต์แวร์ กฎหมายเหล่านี้รวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานที่ ผู้ใช้ และการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ www.microsoft.com/exporting
 8. บริการการสนับสนุน เนื่องจากซอฟต์แวร์เป็น "ดังที่ได้ระบุไว้" เราจึงไม่มีบริการการสนับสนุนสำหรับซอฟต์แวร์ดังกล่าว
 9. ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงนี้ และเงื่อนไขสำหรับส่วนเพิ่มเติม การปรับปรุง การบริการบนอินเทอร์เน็ต และบริการการสนับสนุนที่คุณใช้เป็นข้อตกลงทั้งหมดสำหรับซอฟต์แวร์และบริการการสนับสนุน
 10. กฎหมายที่บังคับใช้
  1. สหรัฐอเมริกา หากคุณได้รับซอฟต์แวร์ในสหรัฐฯ กฎหมายรัฐวอชิงตันจะควบคุมการตีความข้อตกลงนี้ และนำไปใช้เพื่อเรียกร้องการละเมิดข้อตกลงดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงการขัดกันต่อหลักการของกฎหมาย กฎหมายของรัฐที่คุณอาศัยจะควบคุมการอ้างสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการอ้างสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด
  2. นอกสหรัฐฯ หากคุณได้รับซอฟต์แวร์ในประเทศใดๆ ให้ใช้กฎหมายของประเทศนั้น
 11. ผลทางกฎหมาย ข้อตกลงนี้อธิบายถึงสิทธิ์ทางกฎหมายบางประการ คุณสามารถมีสิทธิ์อื่นๆ ภายใต้กฎหมายของประเทศของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถมีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่คุณได้รับซอฟต์แวร์ ข้อตกลงนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายของประเทศของคุณหากกฎหมายของประเทศของคุณนั้นไม่อนุญาตให้กระทำการดังกล่าว
 12. คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบการรับประกัน ซอฟต์แวร์ได้รับสิทธิ์การใช้งาน "ตามสภาพที่เป็น" คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้งาน Microsoft จะไม่รับประกัน รับรอง หรือมีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ คุณอาจได้รับสิทธิ์ของผู้บริโภคหรือการรับประกันตามกฎหมายเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณซึ่งข้อตกลงนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่นของคุณ Microsoft จะไม่รวมการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สำหรับประเทศออสเตรเลีย คุณมีการรับประกันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย และไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงเหล่านี้ที่มีเจตนาให้มีผลต่อสิทธิ์เหล่านั้น
 13. ข้อจำกัดและข้อยกเว้นของการแก้ไขและความเสียหาย คุณสามารถรับคืนจาก Microsoft และผู้จำหน่ายของ Microsoft ได้เฉพาะความเสียหายโดยตรงสูงสุด 5.00 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น คุณไม่สามารถรับคืนในความเสียหายอื่นๆ ซึ่งรวมถึงความเสียหายที่เป็นผลตามมา ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา

  ข้อจำกัดนี้นำไปใช้กับ

  • สิ่งใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ บริการ เนื้อหา (ซึ่งรวมถึงรหัส) บนไซต์อินเทอร์เน็ตอื่น หรือโปรแกรมอื่น และ

  • การเรียกร้องการละเมิดสัญญา การละเมิดการรับประกัน หรือเงื่อนไข ความรับผิดโดยเคร่งครัด ความประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิดอื่นๆ ตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้

  นอกจากนี้ยังนำไปใช้แม้ว่า Microsoft จะทราบหรือควรได้ทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหาย ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่ได้นำไปใช้กับคุณเนื่องจากประเทศของคุณอาจไม่อนุญาตข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือความเสียหายอื่นๆ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 11574 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม