ใช้รหัส PIN เพื่อล็อก SIM ของฉัน

คุณสามารถใช้รหัส PIN สำหรับ SIM การ์ดใน Windows Phone ของคุณ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผู้อื่นทำการโทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต หลังจากที่คุณตั้งค่ารหัส PIN ของ SIM ของคุณแล้ว คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนรหัสทุกครั้งที่คุณเริ่มโทรศัพท์ของคุณ

SIM card

วิธีเปิดระบบรักษาความปลอดภัยของ SIM

 1. บน เริ่ม  ให้แตะ โทรศัพท์ 

  Phone Icon
   > เพิ่มเติม 
  More Icon
   > ตั้งค่า

 2. วิธีเปิดระบบรักษา ความปลอดภัยของ SIM 

  Toggle On Icon

 3. เมื่อได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนรหัส PIN ของ SIM ให้ป้อนรหัส PIN สำหรับ SIM ของคุณ โดยการทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • หากเป็นครั้งแรกที่คุณตั้งค่ารหัส PIN สำหรับ SIM ในโทรศัพท์ของคุณ ลองพิมพ์ 1234 แล้วแตะ Enter 1234 เป็นรหัส PIN เริ่มต้นทั่วไปสำหรับบาง SIM หากรหัส PIN นั้นไม่สามารถใช้ได้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อขอรหัส PIN เริ่มต้นที่ถูกต้อง
  • หากคุณตั้งค่ารหัส PIN สำหรับ SIM นี้แล้ว (แม้ว่า SIM นั้นจะอยู่ในโทรศัพท์เครื่องอื่นเมื่อคุณตั้งค่าก็ตาม) ให้พิมพ์รหัส PIN จากนั้นแตะ ป้อน คุณจะได้รับข้อความ รหัส PIN ของ SIM เปิดใช้งานแล้ว


วิธีป้อนรหัส PIN ของ SIM ของคุณ

 1. เมื่อเปิดระบบรักษาความปลอดภัยของ SIM แล้ว ให้เปิดหรือรีสตาร์ทโทรศัพท์ของคุณ

 2. เมื่อได้รับข้อความแจ้งให้ป้อนรหัส PIN ของ SIM ให้พิมพ์รหัส PIN ของคุณ แล้วแตะ Enter

คำเตือน

หากป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้องหลายครั้งมากเกินไป SIM จะถูกบล็อกโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น คุณจะต้องติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อขอรหัส PIN Unblocking Key (PUK) ถ้าป้อนรหัส PUK ไม่ถูกต้องซ้ำ ๆ การ์ด SIM ของคุณจะถูกบล็อกถาวร และคุณจำเป็นต้องรับการ์ด SIM ใหม่จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

วิธีการเปลี่ยนรหัส PIN สำหรับ SIM ของคุณ

 1. บน เริ่ม  ให้แตะ โทรศัพท์ 

  Phone Icon
   > เพิ่มเติม 
  More Icon
   > ตั้งค่า

 2. เมื่อเปิดระบบรักษาความปลอดภัยของ SIM แล้ว ให้แตะ เปลี่ยน PIN ของ SIM

 3. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัส PIN ปัจจุบันของ SIM ให้พิมพ์รหัส PIN ปัจจุบันจากนั้นแตะ Enter

 4. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัส PIN ใหม่ของ SIM ให้พิมพ์รหัส PIN ใหม่จากนั้นแตะ Enter

 5. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันรหัส PIN ใหม่ของ SIM ให้พิมพ์รหัส PIN ใหม่อีกครั้ง จากนั้นแตะ Enter

  คุณจะได้รับข้อความ เปลี่ยนรหัส PIN ของ SIM  

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 11580 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม