ค้นหาโทรศัพท์ที่สูญหาย

เป็นธรรมดาที่คุณจะรู้สึกกระวนกระวายใจเมื่อหาโทรศัพท์ของคุณไม่เจอ ไม่ว่าโทรศัพท์ของคุณจะหายไปจริงๆ หรือซุกอยู่ในซอกเบาะโซฟา ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว สามารถช่วยคุณคลายความกังวลลงได้ บริการฟรีนี้ที่อยู่ใน account.microsoft.com/devices สามารถโทรเข้า ล็อก ลบ หรือแสดง Windows Phone ของคุณบนแผนที่ได้

การลงชื่อเข้าใช้ ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว เป็นครั้งแรก

ครั้งแรกที่คุณใช้ ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ในโทรศัพท์แล้วโดยใช้บัญชี Microsoft ของคุณ

 1. ไปที่ account.microsoft.com/devices หากคุณได้รับการแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ใช้บัญชี Microsoft บัญชีเดียวกันกับที่คุณใช้เข้าสู่ระบบในโทรศัพท์ของคุณ

 2. เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการค้นหา แล้วคลิก ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว

เมื่อต้องการค้นหาโทรศัพท์ของคุณ

 1. ไปที่ account.microsoft.com/devices หากคุณได้รับการแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ใช้บัญชี Microsoft บัญชีเดียวกันกับที่คุณใช้เข้าสู่ระบบในโทรศัพท์ของคุณ

 2. เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการค้นหา แล้วคลิก ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว

 3. คุณจะเห็นแผนที่ซึ่งปรากฏตำแหน่งที่ตั้งโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถขยาย หรือย่อเพื่อดูการแสดงผลได้ดียิ่งขึ้น

การโทรเข้าหรือล็อกโทรศัพท์ของคุณ

 1. ไปที่ account.microsoft.com/devices หากคุณได้รับการแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ใช้บัญชี Microsoft บัญชีเดียวกันกับที่คุณใช้เข้าสู่ระบบในโทรศัพท์ของคุณ

 2. เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการโทรเข้าหรือล็อก แล้วคลิก ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการให้เสียงโทรศัพท์ของคุณดัง ให้คลิก เปิดเสียงเรียกเข้า แล้วทำตามคำแนะนำ เสียงเรียกเข้าจะดังขึ้นแม้ปิดเสียงหรือตั้งสั่นไว้ก็ตาม
  • เมื่อต้องการล็อกการโทรศัพท์ของคุณ และแสดงข้อความบนหน้าจอเมื่อล็อก คลิก ล็อก แล้วทำตามคำแนะนำ ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งค่ารหัสผ่านในโทรศัพท์ของคุณ คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน ซึ่งคุณจะต้องใช้เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์หากคุณได้เครื่องคืนมา

การล้างข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณแน่ใจว่าคุณจะไม่ได้โทรศัพท์คืน หรือถ้าคุณมีข้อมูลที่สำคัญที่คุณต้องการป้องกันไว้อยู่ในเครื่อง จนกว่าคุณจะได้โทรศัพท์คืน คุณสามารถลบโทรศัพท์ของคุณจากระยะไกลได้

 1. ไปที่ account.microsoft.com/devices หากคุณได้รับการแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้ ให้ใช้บัญชี Microsoft บัญชีเดียวกันกับที่คุณใช้เข้าสู่ระบบในโทรศัพท์ของคุณ

 2. เลือกโทรศัพท์ที่คุณต้องการโทรเข้าหรือล็อก แล้วคลิก ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว

 3. คลิก ลบ

 4. หากคุณแน่ใจจริงๆ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฉันพร้อมที่จะลบโทรศัพท์ของฉัน แล้วคลิก ลบ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว

ตั้งค่า ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว ให้บันทึกตำแหน่งของคุณทุกๆ สองสามชั่วโมงเพื่อให้ระบุตำแหน่งของโทรศัพท์ได้ง่ายขึ้น หรือใช้การแจ้งเตือนแบบพุชแทนข้อความ SMS เพื่อส่งคำสั่ง (และแอพ) ไปยังโทรศัพท์ของคุณได้เร็วกว่าและถูกกว่า คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ในโทรศัพท์ของคุณ ไม่ใช่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ในรายการแอพ แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
  จากนั้นแตะ ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้

  • ใช้การแจ้งเตือนแบบพุชเสมอ (ไม่ใช่ SMS) เพื่อส่งคำสั่งและแอพให้กับโทรศัพท์ของฉัน บริการค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัวและ Windows Phone Store บนเว็บใช้การส่งข้อความเพื่อส่งคำสั่งและแอพไปยังโทรศัพท์ของคุณ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้การแจ้งแบบพุชแทน ทำไมน่ะหรือ การแจ้งแบบพุชมีความรวดเร็วกว่าข้อความ SMS และหากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณคิดค่าบริการสำหรับแต่ละข้อความ SMS ขาเข้า การแจ้งแบบพุชอาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า นอกจากนี้ ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว สามารถส่งข้อความ SMS ได้เพียง 15 ข้อความไปยังโทรศัพท์ของคุณภายในระยะเวลาสามวัน แต่การแจ้งแบบพุชจะไม่มีข้อจำกัดใดๆ
  • บันทึกตำแหน่งโทรศัพท์ของฉันเป็นระยะๆ และก่อนแบตเตอรี่จะหมดเพื่อช่วยให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น ค้นหาโทรศัพท์ส่วนตัว สามารถบันทึกรายละเอียดตำแหน่งของโทรศัพท์ของคุณทุกๆ สองสามชั่วโมง เพื่อว่าหากโทรศัพท์ของคุณอยู่นอกรัศมีหรือแบตเตอรี่หมด ตำแหน่งที่ตั้งสุดท้ายที่ทราบของโทรศัพท์จะยังคงแสดงอยู่ในแผนที่

การป้องกันการรีเซ็ต

Windows Phone รุ่นใหม่บางรุ่นสามารถใช้ การป้องกันการรีเซ็ต ซึ่งเป็นบริการฟรีใน account.microsoft.com ซึ่งมีชั้นการป้องกันพิเศษเพื่อให้โทรศัพท์ของคุณ ไม่ถูกรีเซ็ตหรือนำไปใช้ซ้ำได้อย่างง่ายดาย หากอยู่ในมือของผู้ที่ไม่หวังดี

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 11585 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 10

คำติชม