ใช้โทรศัพท์รุ่นสอง SIM

ด้วย Windows Phone ที่ใช้ SIM คู่ คุณจึงมีทางเลือกมากขึ้นสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกว่าต้องการใช้ SIM ใด แล้วแต่ว่าอันไหนราคาดีกว่ากันสำหรับข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ หรือเครือข่ายโทรศัพท์ใดมีสัญญาณดีกว่าเครือข่ายอื่น โทรศัพท์ที่ใช้ SIM คู่ยังช่วยแยกงานและเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้ หากคุณต้องการ โดยใช้ SIM หนึ่งสำหรับงานและอีก SIM หนึ่งสำหรับเรื่องส่วนตัว โดยใช้โทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว

บนโทรศัพท์ที่ใช้ SIM คู่ คุณจะมีไทล์โทรศัพท์และไทล์ข้อความอย่างละสองไทล์บนหน้าจอเริ่มของคุณ เพียงแค่แตะไทล์สำหรับ SIM ที่คุณต้องการใช้โทรหรือส่งข้อความ

Start screen of a dual SIM phone

เมื่อคุณใช้ Windows Phone ที่มี SIM คู่ คุณสามารถตั้งชื่อ SIM ของคุณ ได้ เพื่อให้แตกต่างกันบนโทรศัพท์ของคุณ ดูว่า SIM ใดใช้สำหรับข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ ควบคุมความเร็วของการเชื่อมต่อข้อมูล และปิด SIM ทั้งหมด เมื่อคุณต้องการหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

วิธีตั้งชื่อ SIM การ์ด

คุณสามารถตั้งชื่อ SIM ของคุณได้ เพื่อให้แตกต่างกันบนโทรศัพท์ของคุณ ชื่อที่ตั้งให้กับแต่ละ SIM จะปรากฏในส่วนต่างๆ ของ Windows Phone ของคุณ รวมทั้งบนไทล์โทรศัพท์และไทล์ข้อความบนหน้าจอเริ่มของคุณ ตลอดจนในการตั้งค่าเครือข่ายโทรศัพท์+SIM เป็นต้น

 1. ในรายการแอป แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
   > เครือข่ายโทรศัพท์ + SIM > การตั้งค่า SIM 1

 2. ภายใต้ SIM 1 ในช่อง ชื่อ SIM พิมพ์ชื่อสำหรับ SIM แรก แล้วกดปุ่ม ย้อนกลับ 

  Back Icon

 3. แตะ การตั้งค่า SIM 2

 4. ภายใต้ SIM 2 ในช่อง ชื่อ SIM พิมพ์ชื่อสำหรับ SIM ที่สอง

วิธีเลือก SIM สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถเลือกว่าจะใช้ SIM ใดสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งทำให้คุณสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้โดยการเลือก SIM ที่มีค่าบริการข้อมูลต่ำกว่า หรือคุณอาจสลับไปมาระหว่าง SIM สำหรับงานและเรื่องส่วนตัว

 1. ในรายการแอป แตะ การตั้งค่า 

  Settings Icon
   > เครือข่ายโทรศัพท์ + SIM

 2. แตะ SIM สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล แล้วเลือก SIM ที่คุณต้องการใช้สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ

วิธีเลือก SIM ในการโทร

 1. ในหน้าจอเริ่ม แตะไทล์โทรศัพท์สำหรับ SIM ที่คุณต้องการใช้เพื่อโทรออก

  Phone Tiles image
        

 2. แตะ แป้นพิมพ์ 

  Dialpad Icon

 3. เพื่อสลับและโทรออกด้วย SIM อื่นที่คุณต้องการ แตะ 1 หรือ 2 ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้ SIM ใด

 4. กดหมายเลข แล้วแตะ โทรออก

วิธีเลือก SIM ในการส่งข้อความ

 1. ในหน้าจอเริ่ม แตะไทล์ข้อความสำหรับ SIM ที่คุณต้องการใช้เพื่อส่งข้อความ

  Messaging Tiles image
        

 2. แตะ ใหม่ 

  Plus Icon
  แล้วป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือชื่อของบุคคลนั้น

 3. หากต้องการสลับและส่งข้อความ SMS ด้วย SIM อื่นที่คุณต้องการ แตะ 1 หรือ 2 ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้ SIM ใด

 4. พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วแตะ ส่ง 

  Dual Sim One Icon
   หรือ 
  Dual Sim Two Icon

วิธีเลือก SIM ในการบันทึกรายชื่อ

 1. บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะ การเชื่อมต่อบุคคล > ใหม่ 

  Plus Icon

 2. แตะ บันทึกใน แล้วแตะ SIM ที่คุณต้องการบันทึกรายชื่อ

 3. ในช่อง ชื่อ พิมพ์ชื่อของบุคคลนั้น

 4. ป้อนข้อมูลอื่นๆ ของบุคคลนั้น แล้วแตะ บันทึก 

  Save Icon

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 11593 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 8

คำติชม