ข้อตกลงการให้สิทธิ์การใช้งานองคประกอบสื่อ Windows

นำไปใช้กับ: Windows Media Player

ฉันมีความสนใจใน

พัฒนา Windows Media Audio หรือ Windows Media Video บนแพล็ตฟอร์มที่ไม่ใช่ Windows

หากต้องการรับรหัสแหล่งที่มาสำหรับตัวแปลงสัญญาณของ Windows Media Audio และ Video (โปรดทบทวน รายละเอียดทางเทคนิคที่นี่) และหากต้องการพัฒนาและแจกจ่าย ผลิตภัณฑ์รชั่วคราว คุณต้องดำเนินการตามข้อตกลงต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์ชั่วคราวคือผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้งาน Windows Media Components ที่ยังไม่พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า (ตัวอย่างเช่น วงจรแบบรวม)

หลังจากที่ดำเนินการข้อตกลงนี้แล้ว คุณอาจได้รับ

  • ตัวอ่าน Advanced Systems Format (ASF)
  • ตัวถอดรหัส Windows Media Audio 9 สำหรับ WMA 9 Series Standard, Lossless และ Voice Codecs และ WMA 10 Professional Codec
  • ตัวถอดรหัส Windows Media Video 9 สำหรับโพรไฟล์และระดับทั้งหมด
  • ตัวเขียน ASF
  • ตัวเข้ารหัส Windows Media Audio 9 สำหรับ WMA 9 Series Standard, Lossless และ Voice Codecs และ WMA 10 Professional Codec
  • ตัวเข้ารหัส Windows Media Video 9 สำหรับโพรไฟล์และระดับทั้งหมด

สิทธิ์การแจกจ่าย

  • ผู้ได้รับสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ชั่วคราวจะได้รับการอนุญาตให้ส่งการใช้งาน Windows Media Component ไปที่ Windows Media Components Final Product Agreement Licensees ได้

กระบวนการให้สิทธิการใช้งาน: โปรด ตรวจสอบขั้นตอนเหล่านี้

การกระจายอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่มีด้วย Windows Media Audio หรือ Windows Media Video

ในการรับการใช้งานรหัสวัตถุของตัวแปลงสัญญาณ Windows Media Audio และ Video (ดู รายละเอียดทางเทคนิคที่นี่) และใน การกระจายการใช้งานเหล่านี้ตามหลักเกณฑ์การถือครองลิขสิทธิ์ใน ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ที่พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า คุณจำเป็นต้องดำเนินการตามข้อตกลงต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายสามารถเป็นแอปซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ไม่ใช่ของ Windows ได้

สิทธิ์การแจกจ่าย

  • ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคหรือผู้จัดจำหน่ายฮาร์ดแวร์ คุณสามารถกระจายผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับ Windows Media ให้กับลูกค้าได้ อุปกรณ์ดังกล่าว เช่น เครื่องเล่นเสียงและวิดีโอแบบพกพา กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่สามารถเล่นเสียงและวิดีโอ

กระบวนการให้สิทธิการใช้งาน: โปรด ตรวจสอบขั้นตอนเหล่านี้

การทบทวนหน้าเว็บของผู้รับสิทธิ์การใช้งาน Windows Media Components

การใช้งาน VC-1 Patent Portfolio License

คุณอาจทราบแล้วว่า WMV-9 ของ Microsoft เป็นไปตามมาตรฐาน VC-1 ดังนั้น ทุกบริษัทที่ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหา WMV-9 จะต้องพิจารณาประโยชน์ของการใช้งาน VC-1 Patent Portfolio License VC-1 Patent Portfolio License คือวิธีการให้สิทธิ์การใช้งานที่ Microsoft มักใช้ในการให้สิทธิ์การใช้งานสิทธิบัตรในเทคโนโลยีนี้ ให้สิทธิ์การใช้งานสิทธิบัตรที่มีความสำคัญของ VC-1 จากหลายบริษัท (รวมถึง Microsoft) และให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมและค่าสำหรับผู็ใช้งาน WMV-9

VC-1 Patent Portfolio มีการให้สิทธิ์การใช้งานผ่าน MPEG-LA และรายละเอียดในกระบวนการเพื่อร้องขอสิทธิ์การใช้งานดังกล่าวสามารถหาได้ใน ไซต์ของ MPEG-LA

หมายเหตุ: การกระจายผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่มีการใช้งานตัวแปลงสัญญาณ WMV จะเป็นแบบการถือครองสิทธิ์ ถึงแม้ว่าสิทธิ์เหล่านั้นจะลดลงในบางส่วนสำหรับผู้รับสิทธิ์การใช้งาน VC-1 Patent Pool