บล็อกสายและข้อความ

หากคุณได้รับสายหรือข้อความตัวอักษรที่ไม่ต้องการ ให้บล็อกด้วยแอปตัวกรองการโทรและ SMS

ในการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ลงในรายการหมายเลขที่บล็อก บนหน้าจอเริ่ม ให้แตะ ปัดไปยัง ประวัติ แตะชื่อผู้โทรที่ต้องการบล็อกค้างไว้ แล้วแตะ บล็อกหมายเลข...

นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มหมายเลขไปยังรายการหมายเลขที่บล็อกจากข้อความตัวอักษรได้อีกด้วย

เมื่อต้องการติดตามการตั้งค่า ตัวกรองการโทรและ SMS ไปที่ การตั้งค่า > ตัวกรองการโทรและ ‎SMS

บล็อกสายและข้อความ

  1. เปลี่ยน บล็อกการโทรและ ‎SMS เป็น เปิด

ตรวจสอบว่าบล็อกหมายเลขใดไว้

  1. แตะ หมายเลขที่บล็อก

รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสายหรือข้อความที่บล็อกไว้

  1. แตะ ขั้นสูง และเปลี่ยน ข้อความแจ้งเตือน เป็น เปิด
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 11646 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม