คำปฏิเสธความรับผิดชอบของ Windows 7

นำไปใช้กับ: Windows 7

คุณลักษณะบางอย่างของผลิตภัณฑ์ Windows 7 เช่น ความสามารถในการดูและบันทึกรายการทีวีถ่ายทอดสด หรือการนำทางด้วยการใช้ "สัมผัส" อาจต้องการฮาร์ดแวร์ขั้นสูงหรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม

หน้าที่การทำงานของ Windows Media Center DVR อาจต้องการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมและไม่มีให้บริการในบางประเทศ

Windows XP Mode ต้องการ Windows XP Mode ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องโดย OEM หรือที่ติดตั้งหลังการซื้อ (ซึ่งทำงานบน Windows 7 Professional หรือ Ultimate) และเทคโนโลยีการจำลองเสมือน เช่น Windows Virtual PC

อาจมีค่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือค่าบริการอื่นๆ