โปรแกรมการออกสิทธิ์การใช้งานของ Windows Media

นำไปใช้กับ: Windows 10

ทีมดำเนินการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ WMLA มอบข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับเทคโนโลยี Windows Media บนทั้งแพลตฟอร์ม Windows และแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ Windows ซึ่งช่วยรองรับความต้องการที่หลากหลาย หากมีคำถาม โปรดส่งอีเมลไปที่ WMLA@microsoft.com

ต้องการสิทธิการใช้งานหรือไม่

สนใจโปรแกรมให้สิทธิ์การใช้งานองค์ประกอบ Windows Media หรือไม่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงองค์ประกอบ Windows Media

สนใจข้อตกลงการให้สิทธิ์การใช้งานสื่อ Windows Media อื่นหรือไม่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงสิทธิการใช้งานแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีของเรา

ทรัพยากร