คุณลักษณะการช่วยการเข้าถึงสำหรับเว็บไซต์บัญชี Microsoft

นำไปใช้กับ: บัญชี Microsoft

เพื่อให้เว็บไซต์บัญชี Microsoft สามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นสำหรับบุคคลผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย เราจึงได้สร้างแป้นพิมพ์ลัด การดูแบบความเปรียบต่างสูง และใบแจ้งหนี้ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบไฟล์ PDF บทความนี้เป็นคู่มือที่ช่วยให้คุณโต้ตอบกับเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณกำลังค้นหาความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีของคุณ โปรดดูวิธีใช้บัญชี Microsoft แทน

 

แป้นพิมพ์ลัด


 

 วิธีการ ใช้ทางลัดแป้นพิมพ์นี้
รีเฟรชมุมมองปัจจุบัน F5
ขยาย CTRL + เครื่องหมายบวก
ย่อ CTRL + เครื่องหมายลบ
กลับไปเป็นการซูม 100% CTRL + 0
เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย SPACE
เลือกรายการถัดไป TAB
เลือกรายการก่อนหน้า SHIFT + TAB
ดำเนินการกับรายการที่เลือก ENTER
ภายในมุมมอง เลื่อนไปตามรายการ แป้นลูกศร
ภายในมุมมอง เลื่อนไปตามเพจหลายเพจ PAGE UP หรือ PAGE DOWN
ภายในมุมมอง เลื่อนไปที่รายการแรกหรือสุดท้ายในเพจปัจจุบัน HOME หรือ END
ภายในมุมมอง เลื่อนไปที่รายการแรกหรือสุดท้ายในรายการ CTRL + HOME หรือ CTRL + END
เปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ใน Internet Explorer ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง ALT+T จากนั้นกด O

ดูเพจต่างๆ แบบความเปรียบต่างสูง


ถ้าคุณใช้ Microsoft Edge โปรดดู ความง่ายในการเข้าถึงใน Microsoft Edge สำหรับความช่วยเหลือในการเรียกดูได้ง่ายยิ่งขึ้น

หากคุณใช้ Internet Explorer ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ใน Internet Explorer บนเมนู เครื่องมือ ให้เลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
 2. บนแท็บ ทั่วไป เลือก การช่วยการเข้าถึง
 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นสีที่ระบุบนเว็บเพจ กล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นรูปแบบฟอนต์ที่ระบุบนเว็บเพจ และกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นขนาดฟอนต์ที่ระบุบนเว็บเพจ จากนั้นคลิกที่ ตกลง

สำหรับการดูแบบความเปรียบต่างสูงในเว็บเบราว์เซอร์อื่น โปรดศึกษาวิธีใช้ของเว็บเบราว์เซอร์นั้นๆ

นอกจากนี้ ระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ยังมีการตั้งค่าสำหรับโหมดความเปรียบต่างสูงด้วย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโหมดความเปรียบต่างสูงและตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการเข้าถึงใน Windows 7, Windows 8.1 และ Windows 10 โปรดไปที่หน้าความช่วยเหลือในการเข้าถึงของ Windows จากนั้นเลือกรุ่นของระบบปฏิบัติการจากรายการดรอปดาวน์ถัดจาก เรียกดูประเภท สำหรับระบบปฏิบัติการอื่น ๆ โปรดอ่านวิธีใช้ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ใบแจ้งหนี้สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF


กระบวนการนี้ใช้ได้กับ Windows 8 หรือใหม่กว่า, Adobe Acrobat Reader XI และ NVDA 2013.1 หรือใหม่กว่า อาจใช้ได้กับรุ่นก่อนหน้านี้ได้ แต่ยังไม่มีการทดสอบ

 1. โปรดตรวจสอบว่า NVDA ทำงานอยู่
 2. เริ่ม Adobe Acrobat และเปิดไฟล์ PDF ที่ต้องการ
 3. กล่องโต้ตอบ Reading Untagged Document จะปรากฏถ้า NVDA ทำงานอยู่
 4. กล่องโต้ตอบจะประกอบด้วยรายการต่อไปนี้
  • ข้อความอธิบายถึงกระบวนการแท็ก
  • กล่องคำสั่งผสมมีคำว่า ลำดับการอ่าน ใช้ Alt+r เพื่อเลื่อนโฟกัสไปยังกล่องคำสั่งผสม ซึ่งมีตัวเลือกสามข้อ
   • ใช้ลำดับการอ่านจากเอกสาร (แนะนำ)
   • ลำดับการอ่านจากซ้ายไปขวา จากบนลงล่าง 
   • ใช้ลำดับการอ่านในสตรีมการพิมพ์เป็นแถว
  • ปุ่มตัวเลือกสองปุ่ม:
   • อ่านเฉพาะหน้าที่ปรากฏในขณะนี้เท่านั้น ใช้ Alt + p เพื่อเลือก
   • อ่านทั้งเอกสาร ใช้ Alt + d เพื่อเลือก (แนะนำ)
  • กล่องกาเครื่องหมายที่มีข้อความ ใช้การตั้งค่าจากค่ากำหนดการอ่านเสมอ ("ไม่ต้องแสดงกล่องโต้ตอบนี้อีก) ใช้ Alt + a เพื่อเลือกกล่องนี้
  • ปุ่มเริ่ม ใช้ Alt+s หรือแป้น Enter เพื่อกดปุ่มเริ่ม
  • ปุ่มยกเลิก ใช้ Alt+c เพื่อกดปุ่มยกเลิก

Acrobat จะเพิ่มแท็กในเอกสารและอธิบายความคืบหน้า เมื่อดำเนินการเสร็จ คำสั่งการอ่านของ NVDA (รวมถึงคำสั่งในโหมดเรียกดู) จะช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อความ ตาราง และการเชื่อมโยงหลายมิติในเอกสารได้ ใช้ Tab และ Shift+Tab เพื่อเลื่อนระหว่างการเชื่อมโยงหลายมิติ

ฉันจะเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากที่ใด

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Acrobat และการช่วยการเข้าถึง โปรดดูที่ http://www.adobe.com/accessibility/products/reader.html

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ NVDA โปรดดูที่ http://www.nvaccess.org/