ความปลอดภัยของแบตเตอรี่่และที่ชาร์จ

เมื่อไม่ใช้งานที่ชาร์จของคุณ ให้ถอดออกจากเต้าเสียบ หากคุณทิ้งแบตเตอรี่่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

เก็บแบตเตอรี่่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) เสมอเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด อุณหภูมิที่ร้อนหรือหนาวจัดทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่่ลดลง แบตเตอรี่่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟเนื่องจากแบตเตอรี่่อาจระเบิดได้ ควรปฏิบัติตามกฎหมายของท้องถิ่น นำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

ห้ามถอดชิ้นส่วน ตัด บีบอัด ดัดงอ เจาะ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่่เกิดความเสียหายได้ หากแบตเตอรี่่รั่ว อย่าให้ของเหลวนั้นสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากสัมผัสโดนผิวหนังหรือดวงตา ให้ล้างบริเวณนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที หรือรีบไปพบแพทย์ ห้ามดัดแปลง พยายามใส่วัตถุแปลกปลอมลงในแบตเตอรี่่ หรือนำไปแช่หรือโดนน้ำหรือของเหลวชนิดอื่นๆ หากแบตเตอรี่่เสียหาย อาจทำให้เกิดการระเบิดได้

ใช้แบตเตอรี่่หรือที่ชาร์จตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมเท่านั้น การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้งานแบตเตอรี่่หรือที่ชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองหรือใช้ร่วมกันไม่ได้อาจเสี่ยงต่อ การลุกไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ และอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกัน หากคุณเชื่อว่าแบตเตอรี่่หรือที่ชาร์จชำรุดเสียหาย ให้นำไปที่ศูนย์บริการก่อนนำไปใช้ต่อ อย่าใช้ที่ชาร์จหรือแบตเตอรี่่ที่ชำรุดเสียหาย ใช้ที่ชาร์จในอาคารเท่านั้น ไม่ควรชาร์จอุปกรณ์ของคุณในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง

นอกจากนี้ ถ้าอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่่แบบถอดเปลี่ยนได้ ให้ทำดังนี้:

  • ปิดโทรศัพท์ และถอดโทรศัพท์ออกจากที่ชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่่ ในการถอดที่ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมออกจากเต้าเสียบ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
  • การลัดวงจรของแบตเตอรี่่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะมาสัมผัสกับแถบโลหะบนแบตเตอรี่่ กรณีนี้อาจทำให้แบตเตอรี่่หรือวัตถุอื่นๆ ได้รับความเสียหายได้
อุปกรณ์ที่มีฝาครอบด้านหลังแบบถอดออกได้:

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 11732 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 18 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 8

คำติชม