เกี่ยวกับระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล

ขณะที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ คุณควรเคารพต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่นทั้งหมด ความเป็นส่วนตัว สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และลิขสิทธิ์ การคุ้มครองลิขสิทธิ์อาจช่วยป้องกันการคัดลอก การแก้ไข หรือการโอนภาพถ่าย เพลง และเนื้อหาบางส่วนได้

เนื้อหาที่ป้องกันด้วยการจัดการสิทธิ์แบบดิจิตอล (DRM) จะมาพร้อมกับสิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่ระบุถึงสิทธิของคุณในการใช้เนื้อหา

คุณสามารถใช้อุปกรณ์นี้เข้าถึงเนื้อหาที่ได้รับการป้องกันด้วย PlayReady หากซอฟต์แวร์ DRM บางอย่างไม่สามารถปกป้องเนื้อหาได้ เจ้าของเนื้อหาสามารถขอให้เพิกถอนความสามารถของซอฟต์แวร์ DRM ในการเข้าถึงข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ใหม่ได้ นอกจากนี้ การเพิกถอนยังอาจป้องกันการต่ออายุของข้อมูลที่ป้องกันด้วย DRM ในอุปกรณ์ของคุณแล้ว การเพิกถอนซอฟต์แวร์ DRM นี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้เนื้อหาที่ได้รับการปกป้องด้วย DRM ประเภทอื่น หรือการใช้เนื้อหาที่ไม่ได้รับการป้องกันด้วย DRM

หากอุปกรณ์ของคุณมีเนื้อหาที่ป้องกันด้วย PlayReady หรือ WMDRM ทั้งรหัสการใช้และเนื้อหาจะหายไปหากคุณจัดรูปแบบหน่วยความจำเครื่อง นอกจากนี้ ใบอนุญาตและเนื้อหาอาจหายไปหากไฟล์ในโทรศัพท์ของคุณเสีย การสูญหายของรหัสการใช้หรือเนื้อหาอาจจำกัดความสามารถในการใช้เนื้อหาเดียวกันบนโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 11736 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 6

คำติชม