Windows Device Recovery Tool คำถามที่ถามบ่อย

คุณสามารถดาวน์โหลด Windows Device Recovery Tool ลงในพีซีของคุณ และนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์ของคุณ เครื่องมือนี้จะติดตั้ง Windows รุ่นล่าสุดที่อนุมัติให้ใช้กับโทรศัพท์ของคุณ และลบทุกอย่างรวมถึงแอป เกม ข้อความ ประวัติการโทร เพลง และรูปถ่ายของคุณ ก่อนที่คุณจะใช้เครื่องมือนี้ โปรดดูว่า การรีสตาร์ต หรือ การรีเซ็ต โทรศัพท์ของคุณแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ HoloLens ใช่หรือไม่ ตรวจสอบ รีสตาร์ต การรีเซ็ต หรือการกู้คืน HoloLens ของคุณ

สิ่งใดที่ฉันต้องใช้เครื่องมือนี้
เครื่องมือนี้สามารถใช้งานได้กับโทรศัพท์ทุกชนิดใช่หรือไม่
ฉันสามารถดาวน์โหลดเครื่องมือบนพีซีที่ไม่ได้ใช้งาน Windows ได้หรือไม่
ฉันต้องทำอะไรก่อนที่ฉันจะใช้เครื่องมือนี้หรือไม่
ฉันจะใช้เครื่องมือได้อย่างไร
เครื่องมือนี้จะทำงานบนโทรศัพท์ที่ใช้งานบิลด์ Insider Preview ได้หรือไม่
ฉันสามารถคืนค่าสำเนาสำรองของ Windows 10 Mobile ไปยังโทรศัพท์ Windows 8 ได้หรือไม่


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 12379 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 7 พ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 7

คำติชม