เคล็ดลับการประหยัดแบตเตอรี่สำหรับ Windows 10 Mobile

นำไปใช้กับ: Windows 10 Mobile

ต่อไปนี้เป็นบางสิ่งที่คุณสามารถทำเพื่อให้แบตเตอรี่มีระยะเวลาการใช้งานนานกว่าเดิมในโทรศัพท์ Windows ของคุณ