ฉันสามารถเปลี่ยนวันเกิดในบัญชี Microsoft ได้อย่างไร

สำหรับคนส่วนใหญ่ในภูมิภาคส่วนใหญ่

  1. ลงชื่อเข้าใช้เพื่อไปที่ Your info บนเว็บไซต์บัญชี Microsoft
  2. เลือก แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  3. เปลี่ยนวันเกิดของคุณ แล้วเลือก บันทึก

สำหรับบัญชีของเด็ก ในบางภูมิภาค

หากวันเกิดบนบัญชี Microsoft ระบุว่าบัญชีเป็นของเด็ก จะมีขั้นตอนต่างๆ สำหรับดำเนินการในภูมิภาคที่มีการควบคุมกิจกรรมที่เด็กทำทางออนไลน์ เช่นในสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลี

ฉันเป็นผู้ปกครองที่พยายามเปลี่ยนวันเกิดของลูก

  1. ใช้บัญชี Microsoft ของผู้ปกครอง แล้วลงชื่อเข้าใช้ การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว บนเว็บไซต์บัญชี Microsoft
  2. เลือก จัดการสิทธิ์สำหรับเด็ก
  3. เลือกบัญชีของเด็กที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วเลือก แก้ไข หลังจากนั้นทำตามคำแนะนำ

ฉันเป็นผู้ใหญ่ แต่บัญชีของฉันคิดว่าฉันเป็นเด็ก

เมื่อต้องการเปลี่ยนบัญชีของคุณจากบัญชีเด็กไปเป็นบัญชีที่สมบูรณ์ คุณต้องพิสูจน์ว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ คุณมีสองตัวเลือก ดังนี้

ตัวเลือก 1: แจ้งหมายเลขบัตรเครดิตสหรัฐอเมริกาที่ถูกต้อง
ตัวเลือก 2: ส่งหลักฐานแสดงอายุมาให้เรา


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 12411 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 22 มิ.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 1

คำติชม