พื้นที่จัดเก็บใน Windows 10

นำไปใช้กับ: Windows 10

พื้นที่จัดเก็บช่วยปกป้องข้อมูลของคุณจากอาการไดรฟ์ล้มเหลวและที่เก็บข้อมูลขยายอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณเพิ่มไดรฟ์ไปยังพีซีของคุณ คุณสามารถใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มไดรฟ์ตั้งแต่สองไดรฟ์เป็นต้นไปเข้าด้วยกันในพูลที่เก็บข้อมูล จากนั้นใช้ความจุจากพูลดังกล่าวเพื่อสร้างไดรฟ์เสมือนที่เรียกว่า พื้นที่จัดเก็บ โดยปกติแล้ว พื้นที่จัดเก็บเหล่านี้จะจัดเก็บข้อมูลของคุณสองชุดเพื่อที่หากมีไดรฟ์ใดไดรฟ์หนึ่งของคุณล้มเหลว คุณจะยังมีสำเนาข้อมูลที่ไม่เสียหายเหลืออยู่ ถ้ามีความจุเหลือน้อย คุณสามารถเพิ่มไดรฟ์ไปยังพูลที่เก็บข้อมูลได้