ฉันไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี Microsoft บนโทรศัพท์ Lumia ของฉันได้

การลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft อาจล้มเหลวถ้าวันที่ของโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง ขั้นตอนนี้อาจล้มเหลวถ้าการเชื่อมต่อเครือข่ายทำงานไม่ถูกต้อง หรือถ้าคุณพยายามที่จะสร้างบัญชี Microsoft ใหม่ด้วยอีเมลแอดเดรส live.com คุณอาจได้รับคำขอให้ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณก่อนที่จะสามารถตั้งค่าบัญชี Microsoft

ตรวจสอบการตั้งค่าเวลาและการเชื่อมต่อเครือข่าย

  1. ไปยัง การตั้งค่า > วันที่+เวลา แล้วตั้งค่าโซนเวลาที่ถูกต้อง วันที่และเวลา ลองลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง
  2. ถ้าการดำเนินการข้างต้นแก้ไขปัญหาไม่ได้ ให้เชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi และลองลงชื่อเข้าใช้ผ่านเครือข่าย

ถ้าคุณเห็นข้อความ “ไม่สามารถเชื่อมต่อได้”

  1. ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นระหว่างการตั้งค่าเบื้องต้น ให้ข้ามตัวช่วยสร้างการตั้งค่าบัญชีโดยการแตะ ลงชื่อเข้าใช้ในภายหลัง
  2. อัปเดตโทรศัพท์ของคุณใน การตั้งค่า > การอัปเดตโทรศัพท์ > ตรวจหาการอัปเดต
  3. เมื่ออัปเดตโทรศัพท์ของคุณแล้ว ให้เลือก การตั้งค่า > อีเมล+บัญชี > เพิ่มบัญชี แล้วแตะ บัญชี Microsoft
  4. หากคุณมีบัญชีที่คุณใช้กับ Xbox, Windows 8, Windows 10, Outlook.com, Skype หรือบริการอื่นๆ ของ Microsoft ให้คุณแตะ ลงชื่อเข้าใช้ หากไม่มี ให้แตะ สร้าง ดำเนินการฟอร์มบนหน้าจอให้สมบูรณ์เพื่อรับอีเมลแอดเดรส Outlook.com รายการใหม่ หรือแตะ ใช้อีเมลแอดเดรสที่มีอยู่
  5. ถ้าคุณได้รับคำขอให้ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณด้วยรหัสความปลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกการตรวจสอบ (ข้อความ การโทร หรืออีเมล) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ถ้าคุณไม่ได้รับรหัสการตรวจสอบ

  • ถ้าใช้งานตัวเลือกการตรวจสอบอีเมล ให้ตรวจสอบว่าคุณพิมพ์อีเมลแอดเดรสของคุณถูกต้องหรือไม่เมื่อได้รับพร้อมท์ให้ป้อนอีเมลแอดเดรสของคุณ
  • ถ้าใช้ตัวเลือกการตรวจสอบข้อความหรือการโทร ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าจะขอให้คุณป้อนตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณได้ให้เอาไว้เมื่อสร้างบัญชีของคุณ ตรวจสอบว่าคุณป้อนตัวเลขถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า SIM อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ และโทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย ถ้าตัวเลขดังกล่าวตรงกับตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ ให้คุณจะได้รับรหัสการตรวจสอบในข้อความหรือการโทร
  • ถ้าคุณไม่ได้รับรหัสการตรวจสอบใดๆ ให้ลองใช้ตัวเลือกการตรวจสอบอื่นๆ

ถ้าคุณได้รับรหัสข้อผิดพลาด

ใช้เบราว์เซอร์ของคุณ ลองค้นหาออนไลน์เพื่อหาบทความเกี่ยวกับรหัสข้อผิดพลาด

ถ้ายังไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ด้วยโทรศัพท์ของคุณ ให้ตรวจสอบเบราว์เซอร์ที่คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณได้อย่างสมบูรณ์ หรือสร้างบัญชีใหม่

ถ้าคุณจัดการลงชื่อเข้าใช้ แต่บัญชี Microsoft ของคุณทำงานไม่ถูกต้อง

ให้ตรวจสอบว่าคุณป้อนวันเกิดของคุณถูกต้องหรือไม่ในการตั้งค่าบัญชี ถ้าวันเกิดระบุว่าคุณยังคงเป็นเด็กอยู่ บัญชี Microsoft ของคุณจะมีข้อจำกัดต่างๆ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 12855 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม