โทรศัพท์ Lumia ของฉันไม่ทำงานหรือตอบสนองอย่างที่ควรจะเป็น

ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเสียง แอปหยุดทำงาน หรือถ้าหน้าจอว่างเปล่า ให้ลองวิธีแก้ไขเหล่านี้ในกรณีที่โทรศัพท์ของคุณเริ่มระบบใหม่แบบสุ่ม ค้าง หรือเปิดไม่ติดเป็นต้น:

1. การชาร์จโทรศัพท์ของคุณ


ชาร์จโทรศัพท์ของคุณอย่างน้อย 20 นาที

2. รีสตาร์ตโทรศัพท์ของคุณ


กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง และปุ่ม ลดระดับเสียง ค้างไว้พร้อมๆ กันเป็นเวลา 10-15 วินาที ปล่อยปุ่มและโทรศัพท์จะรีสตาร์ต หลังจากการดำเนินการนี้ คุณอาจต้องตั้งค่าวันและเวลาบนโทรศัพท์
Keys to press to perform soft reset

ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ให้รีเซ็ตและคืนค่าโทรศัพท์ของคุณตามคำแนะนำด้านล่าง

3. รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณก่อนที่จะรีเซ็ต ตรวจสอบให้มั่นใจว่าระดับแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มีมากกว่า 50%
เมื่อต้องการตรวจสอบอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่เหลือ ไปที่ การตั้งค่า > ระบบ > ประหยัดพลังงาน (Lumia ที่ใช้ Windows Phone 8: การตั้งค่า > ประหยัดพลังงาน) ถ้าไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือมีระดับแบตเตอรี่ต่ำเกินไป ให้ชาร์จโทรศัพท์อย่างน้อย 20 นาที

รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าโทรศัพท์
เลือก การตั้งค่า > ระบบ > เกี่ยวกับ > รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ (Lumia ที่ใช้ Windows Phone 8: การตั้งค่า > เกี่ยวกับ > รีเซ็ตโทรศัพท์ของคุณ)

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงการตั้งค่าโทรศัพท์ ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

  1. ถอดที่ชาร์จ กดปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง และปุ่ม ลดระดับเสียง ค้างไว้พร้อมๆ กัน ปล่อยปุ่มทั้งสองเมื่อโทรศัพท์สั่น แล้วกดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้จนกว่าโทรศัพท์จะแสดงเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) บนหน้าจอ ปล่อยปุ่มลดระดับเสียง
    Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

  2. กดปุ่มระดับเสียงและปุ่มเปิด/ปิดเครื่องตามลำดับต่อไปนี้: เพิ่มระดับเสียง, ลดระดับเสียง, เปิด/ปิดเครื่อง และ ลดระดับเสียง

    Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

    ผู้ใช้ Lumia 950 XL: การกดแป้นพิมพ์จริงพร้อมกันจะแตกต่างกันเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ Lumia รุ่นอื่นๆ

  3. รอให้โทรศัพท์ของคุณรีเซ็ต ระหว่างการรีเซ็ตคุณจะเห็นเกียร์หมุนบนหน้าจอไม่เกิน 5 นาที หลังจากนั้นหน้าจอจะว่างเปล่าประมาณ 30 วินาที แล้วโทรศัพท์ของคุณจะรีสตาร์ต
  4. ดำเนินการตามขั้นตอนการตั้งค่าโทรศัพท์แรกเริ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตั้งค่าวันและเวลาถูกต้องแล้ว เลือก การตั้งค่า > เวลาและภาษา > วันที่และเวลา (Lumia ที่ใช้ Windows Phone 8: การตั้งค่า > วันที่และเวลา)

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 13389 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 5

คำติชม