บริการและค่าใช้จ่ายของเครือข่าย

จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อใช้ฟีเจอร์และบริการบางอย่าง หรือดาวน์โหลดเนื้อหา รวมถึงรายการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากโดยอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรับส่งข้อมูล

คุณอาจต้องสมัครใช้งานฟีเจอร์บางอย่าง

ข้อมูลต่อไปนี้จะใช้กับอุปกรณ์ที่สนับสนุน 4G/LTE:

ตามคำขอของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ โทรศัพท์ของคุณอาจรวบรวมและรายงานข้อมูลเครือข่ายในกรรมสิทธิ์ของลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลอันได้แก่ การกำหนดค่าทางเทคนิค ชนิด ปลายทาง ตำแหน่งที่ตั้ง และปริมาณการใช้บริการโทรคมนาคมอื่นๆ ที่คุณสมัครใช้บริการอยู่ โปรดดูหน้าความเป็นส่วนตัวของเราที่ www.microsoft.com/mobile/privacypolicy หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 13742 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 6

คำติชม