อุปกรณ์เสริมดั้งเดิม

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์ของคุณมีวางจำหน่ายให้เลือกหลายแบบ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู www.microsoft.com/mobile/accessories

ข้อกำหนดที่ควรปฏิบัติสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

  • เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็กเล็ก
  • หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
  • ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมในรถยนต์เป็นประจำว่ายังติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
  • การติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ต้องทำโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

แบตเตอรี่่

ดูเวลาในการสนทนาและเวลาสแตนด์บายของแบตเตอรี่่ในคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับกล่องอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ


สำหรับไต้หวันเท่านั้น: ข้อบังคับที่ 12 และ 14 ของระเบียบว่าด้วยอุปกรณ์โทรคมนาคมสำหรับผู้ดูแลระบบ NCC ระบุไว้ดังนี้:

ไม่อนุญาตให้บริษัท องค์กร หรือผู้ใช้รายใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมาธิการการสื่อสารแห่งชาติ (NCC) เปลี่ยนแปลงความถี่ เพิ่มประสิทธิภาพพลังการส่งสัญญาณ หรือแก้ไขลักษณะดั้งเดิม ตลอดจนประสิทธิภาพของอุปกรณ์ความถี่วิทยุพลังงานต่ำที่ได้รับการรับรอง

อุปกรณ์ความถี่วิทยุพลังงานต่ำต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน หรือแทรกแซงการสื่อสารทางกฎหมาย หากพบว่ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้น ผู้ใช้ต้องยุติการทำงานของอุปกรณ์โดยทันที

การสื่อสารทางกฎหมายที่กล่าวไว้ข้างต้นหมายถึงการสื่อสารทางวิทยุที่ดำเนินตามกฎหมายโทรคมนาคม อุปกรณ์คลื่นวิทยุพลังงานต่ำควรอนุญาตให้มีการสื่อสารทางกฎหมาย หรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ ISM สามารถเข้าแทรกแซงได้คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 13747 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 17 พ.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 6

คำติชม