Windows ไม่สามารถพบหรือเริ่มกล้อง

หากเว็บแคมของคุณหรือแอปกล้องใน Windows 10 ไม่เปิดและคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดที่บอกว่า เราไม่สามารถค้นหา หรือไม่สามารถเริ่มกล้องของคุณ (รวมถึงรหัสข้อผิดพลาด 0xA00F4244 หรือ 0x200F4244) สาเหตุอาจเกิดจากซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ขัดขวางการเข้าไปยังเว็บแคมหรือกล้อง หรืออาจจะมีโปรแกรมควบคุมเว็บแคมที่ล้าสมัย หากต้องการอ่านวิธีใช้เพิ่มเติม โปรดดู แก้ไขม้วนฟิล์มหายไปใน Windows 10

ตรวจสอบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ

ในโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณ ค้นหาการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการบล็อกการเข้าถึงหรือสิทธิ์ในการใช้เว็บแคมของคุณ สำหรับความช่วยเหลือ เข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ

ตรวจสอบหาโปรแกรมควบคุมเว็บแคมที่ล้าสมัย

 1. เลือกปุ่ม เริ่มต้น พิมพ์ ตัวจัดการอุปกรณ์ จากนั้น เลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ จากผลการค้นหา
 2. ค้นหาเว็บแคมของคุณภายใต้ อุปกรณ์เกี่ยวกับภาพ หรือ เสียง วิดีโอ และตัว ควบคุมเกม
 3. กดค้าง (หรือคลิกขวา) ที่ชื่อของเว็บแคม แล้วคลิก คุณสมบัติ
 4. เลือกแท็บ โปรแกรมควบคุม เลือกปุ่ม รายละเอียดโปรแกรมควบคุม และค้นหาชื่อไฟล์ที่มี stream.sys หากอยู่ที่นั่น แสดงว่าเว็บแคมของคุณถูกออกแบบมาก่อน Windows 7 และคุณต้องเปลี่ยนเป็นเว็บแคมรุ่นใหม่กว่า
 5. หากคุณไม่พบชื่อไฟล์ที่มี stream.sys ลองย้อนกลับโปรแกรมควบคุมเว็บแคมของคุณ

ย้อนกลับโปรแกรมควบคุมเว็บแคมของคุณ

 1. ใน ตัวจัดการอุปกรณ์ กดเว็บแคมของคุณค้างไว้ (หรือคลิกขวา) จากนั้นเลือก คุณสมบัติ
 2. เลือกแท็บ โปรแกรมควบคุม เลือก ย้อนกลับโปรแกรมควบคุม จากนั้นเลือก ใช่ (โปรดทราบว่า บางโปรแกรมควบคุมที่ไม่ได้ให้ตัวเลือกการย้อนกลับ)
 3. หลังจากการย้อนกลับเสร็จสมบูรณ์ เริ่มระบบพีซีของคุณใหม่ จากนั้น ลองเปิดแอปกล้องอีกครั้ง
 4. หากการย้อนกลับไม่ได้ทำงาน หรือไม่พร้อมใช้งาน ถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเว็บแคมและการสแกนการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ของคุณ

ถอนการติดตั้งโปรแกรมควบคุมเว็บแคมและการสแกนการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ของคุณ

 1. ใน ตัวจัดการอุปกรณ์ กดเว็บแคมของคุณค้างไว้ (หรือคลิกขวา) จากนั้นเลือก คุณสมบัติ
 2. เลือกแท็บ โปรแกรมควบคุม เลือก ถอนการติดตั้ง > ลบซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมสำหรับอุปกรณ์นี้ จากนั้นเลือก ตกลง
 3. ใน ตัวจัดการอุปกรณ์ บนเมนู ปฏิบัติการ เลือก ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงด้านฮาร์ดแวร์ รอสักครู่เพื่อสแกน แล้วติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่อัปเดตแล้ว เริ่มระบบพีซีของคุณใหม่ จากนั้น ลองเปิดแอปกล้องอีกครั้ง
 4. หากเว็บแคมของคุณยังไม่สามารถใช้ได้ ลองค้นหาความช่วยเหลือบนเว็บไซต์ของผู้ผลิตเว็บแคม

ค้นหาคำตอบในฟอรั่ม

หากวิธีแก้ไขปัญหาก่อนหน้านี้ไม่ได้ผล ลองค้นหาปัญหาที่คล้ายคลึงกันในฟอรั่ม Microsoft Community สำหรับกล้องของ Windows หากคุณไม่พบโซลูชัน โปรดแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ใช้งานของคุณ และกลับมาตรวจสอบภายหลังสำหรับการตอบสนอง

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 13753 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม