แผงควบคุมอยู่ที่ใด

นำไปใช้กับ: Windows 10Windows 8.1Windows 7

คุณสามารถใช้แผงควบคุมเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Windows การตั้งค่าเหล่านี้ควบคุมภาพลักษณ์และวิธีทำงานเกือบทุกอย่างของ Windows และคุณสามารถนำมาใช้เพื่อตั้งค่า Windows ให้เหมาะสมกับคุณ

การเปิดแผงควบคุม

 

สำหรับ Windows 10 ในกล่องค้นหาบนแถบงาน พิมพ์ แผงควบคุม และเลือก แผงควบคุม
สำหรับ Windows 8.1/Windows RT 8.1 ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือหากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ เลื่อนตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา) ป้อน แผงควบคุม ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก แผงควบคุม
สำหรับ Windows 7 คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 

ค้นหารายการแผงควบคุม

เมื่อคุณอยู่ในแผงควบคุม:

  • ใช้การค้นหา เมื่อต้องการค้นหาการตั้งค่าที่คุณสนใจหรืองานที่คุณต้องการดำเนินการ พิมพ์คำหรือวลีในกล่องค้นหา ตัวอย่างเช่น พิมพ์ "เสียง" เพื่อค้นหาการตั้งค่าเฉพาะสำหรับการ์ดเสียงของคุณ เสียงของระบบ และไอคอนระดับเสียงบนแถบงาน
  • เรียกดู คุณสามารถสำรวจแผงควบคุม ได้โดยการเลือกประเภทอื่น (ตัวอย่างเช่น ระบบ และความปลอดภัย โปรแกรม หรือความง่ายในการเข้าถึง) และดูงานทั่วไปในรายการภายใต้แต่ละประเภท หรือที่ใต้ ดูโดย ให้คลิก ไอคอนขนาดใหญ่ หรือ ไอคอนขนาดเล็ก เพื่อดูรายชื่อของรายการในแผงควบคุมทั้งหมด