การรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ การตั้งค่าพีซี

นำไปใช้กับ: Windows 8.1

การตั้งค่าส่วนใหญ่ที่คุณอาจจะต้องการเปลี่ยนแปลงใน Windows 8.1 และ Windows RT 8.1 จะอยู่ใน การตั้งค่าพีซี โดยคุณจะพบการตั้งค่าสำหรับความละเอียดของหน้าจอ การเพิ่มและการเอาอุปกรณ์ออก การปรับแต่งหน้าจอเมื่อล็อก การเปลี่ยนวันที่และเวลา รวมทั้งการเพิ่มบัญชีผู้ใช้

วิธีการเปิดการตั้งค่าพีซี

ปัดเข้ามาจากขอบขวาของหน้าจอ แล้วแตะ ค้นหา (หรือถ้าคุณใช้เมาส์ ให้ชี้ไปที่มุมบนขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลง แล้วคลิก ค้นหา) ใส่คำว่า การตั้งค่าพีซี ในกล่องค้นหา แล้วแตะหรือคลิก การตั้งค่าพีซี

เมื่อต้องการเปิดทางลัด การตั้งค่า

ปัดจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะ การตั้งค่า (หากคุณกำลังใช้เมาส์อยู่ ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ขึ้นด้านบน แล้วคลิก การตั้งค่า)

หากคุณไม่เห็นการตั้งค่าที่คุณกำลังค้นหา การตั้งค่านั้นอาจอยู่ใน แผงควบคุม