แป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ในแอป

Windows 10

แป้นพิมพ์ลัดคือแป้นหรือชุดของแป้นที่ให้ทางเลือกอื่นในการทำบางสิ่งบางอย่างที่โดยปกติแล้วจะใช้เมาส์ทำ

ในหลายๆ แอป เช่น รูปภาพ Groove และแผนที่ แป้นพิมพ์ลัดจะแสดงในคำแนะนำเครื่องมือถ้าคุณชี้เมาส์ค้างไว้เหนือปุ่มนั้น ในแอปอื่นๆ เช่น ระบายสี WordPad และ Office การกดแป้น Alt หรือ F10 จะแสดงคำสั่งที่ติดป้ายชื่อแป้นพิมพ์ลัด หากมีตัวอักษรใดตัวอักษรหนึ่งถูกขีดเส้นใต้เอาไว้ ให้กดแป้น Alt และแป้นที่ขีดเส้นใต้ไว้พร้อมกันแทนการเลือกรายการเมนู ตัวอย่างเช่น หากต้องการสร้างรูปภาพใหม่ในโปรแกรมระบายสี ให้กด Ctrl + N

ต่อไปนี้คือแป้นพิมพ์ลัดทั่วไปในแอปของ Microsoft บางแอปที่มาพร้อมกับ Windows 10 โปรแกรมเหล่านี้รวมถึง Microsoft Edge เครื่องคิดเลข แถบเกม Groove แผนที่ ระบายสี รูปถ่าย เพลงและทีวี และ WordPad


แป้นพิมพ์ลัดของ Microsoft Edge


กดแป้นนี้เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
Ctrl + D
เพิ่มไซต์ปัจจุบันไปยังรายการโปรดหรือรายการที่จะอ่าน
Ctrl + I
เปิดบานหน้าต่างรายการโปรด
Ctrl + J
เปิดบานหน้าต่างดาวน์โหลด
Ctrl + H
เปิดบานหน้าต่างประวัติ
Ctrl + P
พิมพ์หน้าปัจจุบัน
Ctrl + F
ค้นหาบนหน้า
Alt + C
เปิด Cortana
Ctrl + Shift + R
เข้าสู่มุมมองการอ่าน
Ctrl + Tเปิดแท็บใหม่
Ctrl + Shift + Tปิดแท็บที่ปิดล่าสุดขึ้นมาอีกครั้ง
Ctrl + W หรือ Ctrl + F4ปิดแท็บที่ใช้งานอยู่
Ctrl + Kเปิดแท็บซ้ำ
Ctrl + Nเปิดหน้าต่างใหม่
Ctrl + Shift + Pเปิดหน้าต่างการเรียกดูแบบ InPrivate ใหม่
Ctrl + Tabสลับไปยังแท็บถัดไป
Ctrl + Shift + Tabสลับไปยังแท็บก่อนหน้า
Ctrl + 1, 2, 3 และอื่นๆสลับไปยังหมายเลขแท็บที่ระบุ
Ctrl + 9สลับไปยังแท็บสุดท้าย
Ctrl + เครื่องหมายบวก (+)ขยาย (25%)
Ctrl + เครื่องหมายลบ (-)ย่อ (25%)
Ctrl + 0รีเซ็ตระดับการย่อ/ขยาย
Backspace หรือ Alt + ลูกศรซ้ายย้อนกลับ
Alt + ลูกศรขวาไปข้างหน้า
F5 หรือ Ctrl + Rรีเฟรชหน้า
Escหยุดโหลดหน้า
Ctrl + L หรือ F4 หรือ Alt + Dเลือกแถบที่อยู่
Ctrl + Shift + Lเปิดแบบสอบถามแถบที่อยู่ในแท็บใหม่
Ctrl + Eเปิดแบบสอบถามการค้นหาในแถบที่อยู่
Ctrl + Enterเพิ่ม www. ที่จุดเริ่มต้นและ .com ต่อท้ายข้อความที่พิมพ์ในแถบที่อยู่
Ctrl + คลิกเปิดลิงค์ในแท็บใหม่
Ctrl + Shift + คลิกเปิดลิงค์ในแท็บใหม่และสลับไปยังแท็บนั้น
Alt + Shift + คลิกเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ 
Ctrl + Shift + M เริ่มต้นสร้างบันทึกย่อบนเว็บ
Ctrl + Alt + M คัดลอกเนื้อหาที่เลือกลงในบันทึกย่อบนเว็บ
F12เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา F12  
Ctrl + U ดูต้นฉบับ
F6 สลับโฟกัสระหว่างเนื้อหาเว็บเพจและแถบที่อยู่
F7 เปิดการเรียกดูด้วยแป้นพิมพ์สำหรับแท็บที่ใช้งานอยู่
Ctrl + Shift + Delete แสดงตัวควบคุมการล้างข้อมูลการดู


แป้นพิมพ์ลัดเครื่องคิดเลข


กดแป้นนี้เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
Alt + 1
สลับไปยังโหมดมาตรฐาน
Alt + 2
สลับไปยังโหมดวิทยาศาสตร์
Alt + 3
สลับไปยังโหมดโปรแกรมเมอร์
Ctrl + M
จัดเก็บในหน่วยความจำ
Ctrl + P
เพิ่มลงในหน่วยความจำ
Ctrl + Q
หักออกจากหน่วยความจำ
Ctrl + R
เรียกคืนจากหน่วยความจำ
Ctrl + L
ล้างหน่วยความจำ
F9เลือก ±
Rเลือก 1/x
@คำนวณรากที่สอง
Deleteเลือก CE
Ctrl + Hเปิดหรือปิดประวัติการคำนวณ
ลูกศรขึ้นเลื่อนขึ้นไปที่รายการประวัติ
ลูกศรลงเลื่อนลงไปที่รายการประวัติ
Ctrl + Shift + Dล้างประวัติ
F3เลือก DEG ในโหมดวิทยาศาสตร์
F4เลือก RAD ในโหมดวิทยาศาสตร์
F5เลือก GRAD ในโหมดวิทยาศาสตร์
Ctrl + Gเลือก 10x ในโหมดวิทยาศาสตร์
Ctrl + Oเลือก cosh ในโหมดวิทยาศาสตร์
Ctrl + Sเลือก sinh ในโหมดวิทยาศาสตร์
Ctrl + Tเลือก tanh ในโหมดวิทยาศาสตร์
Shift + Sเลือก sin-1 ในโหมดวิทยาศาสตร์
Shift + Oเลือก cos-1 ในโหมดวิทยาศาสตร์
Shift + Tเลือก tan-1 ในโหมดวิทยาศาสตร์
Ctrl + Yเลือก y√x ในโหมดวิทยาศาสตร์
Dเลือก Mod ในโหมดวิทยาศาสตร์
Lเลือก log ในโหมดวิทยาศาสตร์
Mเลือก dms ในโหมดวิทยาศาสตร์
เลือก ln ในโหมดวิทยาศาสตร์
Ctrl + Nเลือก ex ในโหมดวิทยาศาสตร์
Oเลือก cos ในโหมดวิทยาศาสตร์
Pเลือก Pi ในโหมดวิทยาศาสตร์
Qเลือก x2 ในโหมดวิทยาศาสตร์
Sเลือก sin ในโหมดวิทยาศาสตร์
Tเลือก tan ในโหมดวิทยาศาสตร์
Vเลือก F-E ในโหมดวิทยาศาสตร์
เลือก Exp ในโหมดวิทยาศาสตร์
Y, ^เลือก xy ในโหมดวิทยาศาสตร์
#เลือก x3 ในโหมดวิทยาศาสตร์
;เลือก Int ในโหมดวิทยาศาสตร์
!เลือก n! ในโหมดวิทยาศาสตร์
F2เลือก DWORD ในโหมดโปรแกรมเมอร์
F3เลือก WORD ในโหมดโปรแกรมเมอร์
F4เลือก BYTE ในโหมดโปรแกรมเมอร์
F5เลือก HEX ในโหมดโปรแกรมเมอร์
F6เลือก DEC ในโหมดโปรแกรมเมอร์
F7เลือก OCT ในโหมดโปรแกรมเมอร์
F8เลือก BIN ในโหมดโปรแกรมเมอร์
F12เลือก QWORD ในโหมดโปรแกรมเมอร์
A-Fเลือก A-F ในโหมดโปรแกรมเมอร์
Jเลือก RoL ในโหมดโปรแกรมเมอร์
Kเลือก RoR ในโหมดโปรแกรมเมอร์
< เลือก Lsh ในโหมดโปรแกรมเมอร์  
>เลือก Rsh ในโหมดโปรแกรมเมอร์
%เลือก Mod ในโหมดโปรแกรมเมอร์
|เลือก Or ในโหมดโปรแกรมเมอร์
^เลือก Xor ในโหมดโปรแกรมเมอร์
~เลือก Not ในโหมดโปรแกรมเมอร์
&เลือก And ในโหมดโปรแกรมเมอร์
Spacebarสลับค่าบิตในโหมดโปรแกรมเมอร์


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแถบเกม


กดแป้นนี้เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
แป้นโลโก้ Windows + G
เปิดแถบเกมเมื่อมีการเปิดเกม
แป้นโลโก้ Windows + Alt + G:
บันทึก 30 วินาทีสุดท้าย
แป้นโลโก้ Windows + Alt + R:
เริ่มหรือหยุดการบันทึก
แป้นโลโก้ Windows + Alt + Print Screen
ทำสกรีนช็อตของเกมของคุณ
แป้นโลโก้ Windows + Alt + T
แสดง/ซ่อนตัวจับเวลาการบันทึก


แป้นพิมพ์ลัดของ Groove


 กดแป้นนี้ เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
 Ctrl + P เล่นหรือหยุดชั่วคราว
 Ctrl + F ข้ามไปยังเพลงถัดไป:
 Ctrl + B เริ่มเล่นเพลงปัจจุบันอีกครั้ง/ข้ามไปยังเพลงก่อนหน้า
 F9 เพิ่มระดับเสียง
 F8 ลดระดับเสียง
 F7 ปิดเสียง
 Ctrl + Enter เลือกรายการหนึ่งและเข้าสู่โหมดการเลือก
 Ctrl + A เลือกทั้งหมด
 Delete ลบรายการที่เลือก
 Ctrl + Shift + P เล่นรายการที่เลือก
 Ctrl + T เปิดหรือปิดการเล่นซํ้า
 Ctrl + H เปิดหรือปิดการสุ่มเพลง
 Ctrl + Q ค้นหา


แป้นพิมพ์ลัดของแผนที่


 กดแป้นนี้ เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
แป้นลูกศรเลื่อนแผนที่ไปทิศทางต่างๆ
Ctrl + แป้นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมาย (+ หรือ -)ขยายหรือย่อ
Ctrl + แป้นลูกศรซ้ายหรือขวาหมุน
 Ctrl + แป้นลูกศรขึ้นหรือลงเอียง
แป้น + หรือ -ขยายหรือย่อในมุมมองเมืองแบบ 3 มิติ
Page Up หรือ Page Downเลื่อนออกหรือเข้าในมุมมองเมืองแบบ 3 มิติ
Ctrl + Yสลับมุมมองแผนที่ระหว่างทางอากาศและถนน
Ctrl + Homeตั้งกึ่งกลางแผนที่โดยใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
Ctrl + Dขอเส้นทาง
Ctrl + Fค้นหา
Ctrl + Mย่อแท็บที่ใช้งานอยู่
Ctrl + Pพิมพ์
Ctrl + Tแสดงหรือซ่อนการจราจร
Backspaceย้อนกลับ
Ctrl + Hแชร์
Ctrl + Lย้ายโฟกัสไปยังแผนที่
Ctrl + Wปิดแท็บที่ใช้งานอยู่
Ctrl + Tabไปที่แท็บถัดไป
Ctrl + Shift + Tabไปที่แท็บก่อนหน้า
Ctrl + Sแสดงหรือซ่อน Streedside
Ctrl + Cคัดลอกไปคลิปบอร์ด


แป้นพิมพ์ลัดของภาพยนตร์และทีวี


 กดแป้นนี้ เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
 Alt + Enterเล่นแบบเต็มหน้าจอ
 Escออกจากแบบเต็มหน้าจอ
 Enterเลือกสิ่งที่อยู่ในจุดโฟกัส
Spacebar
หรือ
Ctrl + P
เล่นหรือหยุดชั่วคราว (เมื่อวิดีโออยู่ในจุดโฟกัส)
Alt + แป้นลูกศรซ้าย
หรือ
แป้นโลโก้ Windows + Backspace 
ย้อนกลับ
Ctrl + Tเปิดหรือปิดการเล่นซํ้า
F7ปิดเสียง
F8ลดระดับเสียง
F9เพิ่มระดับเสียง 


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับระบายสี


กดแป้นนี้เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
F11
ดูรูปภาพในโหมดเต็มหน้าจอ
F12
บันทึกรูปภาพเป็นไฟล์ใหม่
Ctrl + A
เลือกทั้งรูปภาพ
Ctrl + B
ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา
Ctrl + C
คัดลอกส่วนที่เลือกลงในคลิปบอร์ด
Ctrl + E
เปิดกล่องโต้ตอบคุณสมบัติ
Ctrl + G
แสดงหรือซ่อนเส้นตาราง
Ctrl + I
ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง
Ctrl + Nสร้างรูปภาพใหม่
Ctrl + Oเปิดรูปภาพที่มีอยู่
Ctrl + Pพิมพ์รูปภาพ
Ctrl + Rแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด
Ctrl + Sบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังรูปภาพ
Ctrl + Uขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก
Ctrl + Vวางส่วนที่เลือกจากคลิปบอร์ด
Ctrl + Wเปิดกล่องโต้ตอบการปรับขนาดและการเอียง
Ctrl + Xตัดส่วนที่เลือก
Ctrl + Yทำซ้ำการเปลี่ยนแปลง
Ctrl + Zเลิกทำการเปลี่ยนแปลง
Ctrl + เครื่องหมายบวก (+)เพิ่มความกว้างของแปรง เส้น หรือเค้าร่างของรูปร่างขึ้นหนึ่งพิกเซล
Ctrl + เครื่องหมายลบ (-)ลดความกว้างของแปรง เส้น หรือเค้าร่างของรูปร่างลงหนึ่งพิกเซล
Ctrl + Page Upขยาย
Ctrl + Page Downย่อ
Alt + F4ปิดรูปภาพและหน้าต่าง ระบายสี ของรูปภาพนั้น
ลูกศรขวาย้ายส่วนที่เลือกหรือรูปร่างที่ใช้งานอยู่ไปทางขวาหนึ่งพิกเซล
ลูกศรซ้ายย้ายส่วนที่เลือกหรือรูปร่างที่ใช้งานอยู่ไปทางซ้ายหนึ่งพิกเซล
ลูกศรลงย้ายส่วนที่เลือกหรือรูปร่างที่ใช้งานอยู่ลงด้านล่างหนึ่งพิกเซล
ลูกศรขึ้นย้ายส่วนที่เลือกหรือรูปร่างที่ใช้งานอยู่ขึ้นด้านบนหนึ่งพิกเซล
Shift + F10แสดงเมนูบริบท


แป้นพิมพ์ลัดรูปภาพ


กดแป้นนี้เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
Spacebar (ในคอลเลกชัน)
เลือกรายการหนึ่งและเข้าสู่โหมดการเลือก
Enter (จากโหมดการเลือก)
เลือกรายการหนึ่งขณะอยู่ในโหมดการเลือก
Spacebar (ขณะดูภาพถ่าย)
แสดงหรือซ่อนคำสั่ง
Spacebar (ขณะดูวิดีโอ)
เล่นหรือหยุดวิดีโอชั่วคราว
แป้นลูกศร (ในคอลเลกชัน)
เลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา
แป้นลูกศรซ้ายหรือขวา (บนรายการเดี่ยวหรือการนำเสนอภาพนิ่งเดี่ยว)
แสดงรายการถัดไปหรือก่อนหน้า
แป้นลูกศร (บนภาพถ่ายที่ย่อ/ขยาย)
เลื่อนไปมาในภาพถ่าย
Ctrl + แป้นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบ (+ หรือ -)ขยายเมื่อดูรูปภาพ
Ctrl + 0รีเซ็ตการย่อ/ขยายบนภาพถ่าย
Escกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
Ctrl + Sบันทึก
Ctrl + Pพิมพ์
Ctrl + C คัดลอก
Ctrl+R (ขณะดูหรือแก้ไข)หมุนภาพถ่าย
E (ขณะดูภาพถ่าย)ปรับแต่งภาพถ่าย
Ctrl + Z (ขณะแก้ไข)เลิกทำการเปลี่ยนแปลง
Ctrl + Y (ขณะแก้ไข)ทำการเปลี่ยนแปลงซ้ำ
Ctrl + / (การแก้ไข)ดูต้นฉบับ
Shift + แป้นลูกศร ปรับขยายพื้นที่ครอบตัดหรือจุดโฟกัสที่เลือก
Ctrl + แป้นลูกศร เลื่อนพื้นที่ครอบตัดหรือจุดโฟกัสที่เลือก  
F5 (ขณะดูรายการ)เริ่มนำเสนอภาพนิ่ง
Alt + Enterดูข้อมูลไฟล์
Ctrl + Lตั้งเป็นหน้าจอเมื่อล็อก
Ctrl + N (ในมุมมองอัลบั้ม) สร้างอัลบั้มใหม่
Ctrl + R (ในมุมมองอัลบั้ม) ลบอัลบั้ม
Ctrl + D เพิ่มรายการที่เลือกลงในอัลบั้ม
Ctrl + U ลบรายการที่เลือกออกจากอัลบั้ม


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ WordPad


กดแป้นนี้เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
F3
ค้นหาอินสแตนซ์ถัดไปของข้อความในกล่องโต้ตอบค้นหา
F12
บันทึกเอกสารเป็นไฟล์ใหม่
Ctrl + 1
ตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเดียว
Ctrl + 2
ตั้งค่าระยะห่างสองบรรทัด
Ctrl + 5
ตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็น 1.5
Ctrl + A
เลือกทั้งหมด
Ctrl + B
ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา
Ctrl + Cคัดลอกส่วนที่เลือกลงในคลิปบอร์ด
Ctrl + Dแทรกรูปวาดจากระบายสีของ Microsoft
Ctrl + Eจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง
Ctrl + Fค้นหาข้อความในเอกสาร
Ctrl + Hแทนที่ข้อความในเอกสาร
Ctrl + Iทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง
Ctrl + Jจัดข้อความชิดขอบ
Ctrl + Lจัดข้อความชิดซ้าย
Ctrl + Nสร้างเอกสารใหม่
Ctrl + Oเปิดเอกสารที่มีอยู่
Ctrl + Pพิมพ์เอกสาร
Ctrl + Rจัดข้อความชิดขวา
Ctrl + Sบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในเอกสาร
Ctrl + Uขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก
Ctrl + Vวางส่วนที่เลือกจากคลิปบอร์ด
Ctrl + Xตัดส่วนที่เลือก
Ctrl + Yทำซ้ำการเปลี่ยนแปลง
Ctrl + Zเลิกทำการเปลี่ยนแปลง
Ctrl + เครื่องหมายเท่ากับ (=)ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวห้อย
Ctrl + Shift + เครื่องหมายเท่ากับ (=)ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวยก
Ctrl + Shift + เครื่องหมายมากกว่า (>)เพิ่มขนาดแบบอักษร
Ctrl + Shift + เครื่องหมายน้อยกว่า (<)ลดขนาดแบบอักษร
Ctrl + Shift + Aเปลี่ยนอักขระเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
Ctrl + Shift + Lเปลี่ยนลักษณะสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
Ctrl + ลูกศรซ้ายย้ายเคอร์เซอร์ไปหนึ่งคำทางซ้าย
Ctrl + ลูกศรขวาย้ายเคอร์เซอร์ไปหนึ่งคำทางขวา
Ctrl + ลูกศรขึ้นย้ายเคอร์เซอร์ไปบรรทัดก่อนหน้า
Ctrl + ลูกศรลงย้ายเคอร์เซอร์ไปบรรทัดถัดไป
Ctrl + Homeย้ายไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของเอกสาร
Ctrl + Endย้ายไปยังตำแหน่งสิ้นสุดของเอกสาร
Ctrl + Page Upย้ายขึ้นหนึ่งหน้า
Ctrl + Page Downย้ายลงหนึ่งหน้า
Ctrl + Deleteลบคำถัดไป
Alt + F4ปิด WordPad
Shift + F10แสดงเมนูบริบท

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติม

Windows 8.1


ทางลัดแป้นพิมพ์ต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานใน Windows 8.1

แป้นพิมพ์ลัดเครื่องคิดเลข

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับ เครื่องคิดเลข

กดแป้นนี้
เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
F1
เปิดวิธีใช้เครื่องคิดเลข
F2
แก้ไขประวัติการคำนวณ
Alt + 1
สลับไปยังโหมดมาตรฐาน
Alt + 2
สลับไปยังโหมดวิทยาศาสตร์
Alt + 3
สลับไปยังโหมดโปรแกรมเมอร์
Alt + 4
สลับไปยังโหมดสถิติ
Alt + C
เปิดการคำนวณวันที่
Ctrl + E
เปิดการคำนวณวันที่
Ctrl + H
เปิดหรือปิดประวัติการคำนวณ
Ctrl + L
กดปุ่ม MC
Ctrl + M
กดปุ่ม MS
Ctrl + P
กดปุ่ม M+
Ctrl + Q
กดปุ่ม M-
Ctrl + R
กดปุ่ม MR
Ctrl + U
เปิดการแปลงหน่วย
Ctrl + Shift + D
ล้างประวัติการคำนวณ
F9
กดปุ่ม +/–
R
กดปุ่ม 1/×
@
กดปุ่ม 'รากที่สอง'
Del
กดปุ่ม CE
ลูกศรขึ้น
เลื่อนขึ้นในประวัติการคำนวณ
ลูกศรลง
เลื่อนลงในประวัติการคำนวณ
Esc
กดปุ่ม C หรือหยุดการแก้ไขประวัติการคำนวณ
Enter
คำนวณประวัติการคำนวณใหม่อีกครั้งหลังจากการแก้ไข
F3
เลือก Degrees ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
F4
เลือก Radians ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
F5
เลือก Grads ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
Ctrl + B
กดปุ่ม 3√x ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
Ctrl + G
กดปุ่ม 10x ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
Ctrl + O
กดปุ่ม cosh ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
Ctrl + S
กดปุ่ม sinh ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
Ctrl + T
กดปุ่ม tanh ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
Ctrl + Y
กดปุ่ม y√x ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
D
กดปุ่ม Mod ในโหมด "วิทยาศาสตร์"
I
กดปุ่ม Inv ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
L
กดปุ่ม log ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
M
กดปุ่ม dms ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
N
กดปุ่ม ln ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
O
กดปุ่ม cos ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
P
กดปุ่ม pi ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
Q
กดปุ่ม x^2 ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
S
กดปุ่ม sin ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
T
กดปุ่ม tan ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
V
กดปุ่ม F-E ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
X
กดปุ่ม Exp ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
Y
กดปุ่ม x^y ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
#
กดปุ่ม x^3 ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
;
กดปุ่ม Int ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
!
กดปุ่ม n! ในโหมด 'แบบวิทยาศาสตร์'
F2
เลือก Dword ในโหมดโปรแกรมเมอร์
F3
เลือก Word ในโหมดโปรแกรมเมอร์
F4
เลือก Byte ในโหมดโปรแกรมเมอร์
F5
เลือก Hex ในโหมดโปรแกรมเมอร์
F6
เลือก Dec ในโหมดโปรแกรมเมอร์
F7
เลือก Oct ในโหมดโปรแกรมเมอร์
F8
เลือก Bin ในโหมดโปรแกรมเมอร์
F12
เลือก Qword ในโหมดโปรแกรมเมอร์
A-F
กดปุ่ม A-F ในโหมดโปรแกรมเมอร์
J
กดปุ่ม RoL ในโหมดโปรแกรมเมอร์
K
กดปุ่ม RoR ในโหมดโปรแกรมเมอร์
<
กดปุ่ม Lsh ในโหมดโปรแกรมเมอร์
>
กดปุ่ม Rsh ในโหมดโปรแกรมเมอร์
%
กดปุ่ม Mod ในโหมดโปรแกรมเมอร์
|
กดปุ่ม Or ในโหมดโปรแกรมเมอร์
&
กดปุ่ม And ในโหมดโปรแกรมเมอร์
Spacebar
สลับค่าบิตในโหมดโปรแกรมเมอร์
ปุ่ม
กดปุ่ม Average ในโหมดสถิติ
Ctrl + A
กดปุ่ม Average Sq ในโหมดสถิติ
S
กดปุ่ม Sum ในโหมดสถิติ
Ctrl + S
กดปุ่ม Sum Sq ในโหมดสถิติ
T
กดปุ่ม S.D. ในโหมดสถิติ
Ctrl + T
กดปุ่ม Inv S.D. ในโหมดสถิติ
D
กดปุ่ม CAD ในโหมดสถิติ


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับปฏิทิน

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับโปรแกรมปฏิทิน

กดแป้นนี้เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
Ctrl + 1 หรือ Ctrl + D
แสดงมุมมองวัน
Ctrl + 2 หรือ Ctrl + O
แสดงมุมมองสัปดาห์ทำงาน
Ctrl + 3 หรือ Ctrl + W
แสดงมุมมองสัปดาห์
Ctrl + 4 หรือ Ctrl + M
แสดงมุมมองเดือน
Ctrl + T หรือ Homeไปที่วันนี้
Page upในมุมมองเดือน จะไปที่เดือนก่อนหน้า
 
ในมุมมองสัปดาห์ จะไปที่สัปดาห์ก่อนหน้า
 
ในมุมมองวัน จะไปที่สองวันก่อนหน้า
Ctrl + Hในมุมมองเดือน จะไปที่เดือนก่อนหน้า
 
ในมุมมองสัปดาห์ จะไปที่สัปดาห์ก่อนหน้า
 
ในมุมมองวัน จะไปที่สองวันก่อนหน้า
Page downในมุมมองเดือน จะไปที่เดือนก่อนหน้า
 
ในมุมมองสัปดาห์ จะไปที่สัปดาห์ก่อนหน้า
 
ในมุมมองวัน จะไปที่สองวันก่อนหน้า
Ctrl + Jในมุมมองเดือน จะไปที่เดือนก่อนหน้า
 
ในมุมมองสัปดาห์ จะไปที่สัปดาห์ก่อนหน้า
 
ในมุมมองวัน จะไปที่สองวันก่อนหน้า
ลูกศรขวาในมุมมอง จะไปที่วันถัดไป
ลูกศรซ้ายในมุมมอง จะไปที่วันก่อนหน้า
ลูกศรลงในมุมมอง จะไปที่ชั่วโมงถัดไป
ลูกศรขึ้นในมุมมอง จะไปที่ชั่วโมงก่อนหน้า
Escย้อนกลับ
Ctrl + Sบันทึกหรือส่งเหตุการณ์
Ctrl+P ใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกตอบกลับเหตุการณ์
Ctrl + Dลบเหตุการณ์


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับเมล

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับแอปเมล

กดแป้นนี้เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
Ctrl + R
ตอบกลับ
Ctrl + Shift + R
ตอบกลับทั้งหมด
Ctrl + F
ไปข้างหน้า
Ctrl + M
ย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์อื่น
Ctrl + Jสลับระหว่างการทำเครื่องหมายข้อความว่าเป็นอีเมลขยะหรือไม่ใช่อีเมลขยะ
Ctrl + Shift + Uแสดงเฉพาะข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน
Ctrl + Shift + Aแสดงข้อความทั้งหมด
Ctrl + Shift + Eแสดงตัวเลือกโฟลเดอร์
Ctrl + Uทำเครื่องหมายเป็นยังไม่ได้อ่าน
Ctrl + Qทำเครื่องหมายเป็นอ่านแล้ว
Ctrl + Aเลือกข้อความทั้งหมด
Insertสลับระหว่างการตั้งค่าสถานะหรือเอาสถานะข้อความออก
Ctrl + Nข้อความใหม่
F5ซิงค์
Alt + Bกำหนดการโฟกัสที่ปุ่ม สำเนาลับถึง (bcc)
Alt + Cกำหนดการโฟกัสที่ปุ่ม สำเนาถึง (cc)

ยอมรับ
Alt + Dปฏิเสธ
Alt +Tกำหนดการโฟกัสที่ปุ่ม ถึง

ไม่แน่นอน
Alt + Vเปิดคำเชิญในปฏิทิน
Alt + Sส่งจดหมาย
Alt + iแทรกสิ่งที่แนบ
Ctrl + Shift + Fเลือกแบบอักษร
Ctrl + Spacebarล้างการจัดรูปแบบ
Ctrl + Yทำซ้ำ
F4ทำซ้ำ
Ctrl + [เพิ่มขนาดแบบอักษรขึ้นหนึ่งพอยต์
Ctrl + ]ลดขนาดแบบอักษรลงหนึ่งพอยต์
Ctrl + Shift + ,เพิ่มขนาดแบบอักษร
Ctrl + Kเพิ่มลิงค์
Ctrl + Eกึ่งกลาง
Ctrl + Lซ้าย
Ctrl + Rขวา
Ctrl + Shift + Lสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
Ctrl + Mเพิ่มการเยื้องเมื่อเลือกข้อความ
Ctrl + Shift + Mลดการเยื้อง
Tab หรือ Shift+Tabเพิ่ม/ลดการเยื้องเมื่อเลือกข้อความหรือโฟกัสอยู่ที่รายการ
Ctrl + 'ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายอะคิวต์
Ctrl + ,ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเซดิลลา
Ctrl + Shift + 6ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเซอร์คัมเฟล็กซ์
Ctrl + Shift + ;ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายไดเอียริซิส
Ctrl + ` ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเกรฟ
Ctrl + Shift + 7ตัวอักษรควบ
Ctrl + Shift + 2ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายริง 
Ctrl + /ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายทับ
Ctrl + Shift + `ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายตัวหนอน
Alt + Ctrl + Shift + 1เครื่องหมายอัศเจรีย์กลับหัว
Alt + Ctrl + Shift + /เครื่องหมายคำถามแบบกลับหัว


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับโปรแกรมเชื่อมต่อบุคคล

ตารางต่อไปนี้ประกอบด้วยแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ สำหรับแอปการเชื่อมต่อบุคคล

กดแป้นนี้เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
Ctrl + N
เพิ่มที่ติดต่อ
Ctrl + S
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
Delete
ลบที่ติดต่อ
Ctrl + F
การทำให้ผู้ติดต่อเป็นรายการโปรด
Ctrl + Shift + 1การปักหมุดที่ติดต่อที่หน้าจอเริ่ม
Escย้อนกลับ 
Homeไปที่ส่วนเริ่มต้นของรายชื่อผู้ติดต่อ
Page downไปข้างหน้าในรายชื่อผู้ติดต่อ
Page up ไปข้างหลังในรายชื่อผู้ติดต่อ
End ไปที่จุดสิ้นสุดของรายชื่อผู้ติดต่อ


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแอปการส่งข้อความ

ตารางต่อไปนี้แสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับแอปการส่งข้อความ

กดแป้นนี้เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
Ctrl + N
เริ่มการสนทนาใหม่
Ctrl + N
เลือกบุคคล
Ctrl + E
เลือกอิโมติคอน
Ctrl + >
การสนทนาถัดไป
Ctrl + <การสนทนาก่อนหน้า


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับระบายสี

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถใช้กับ ระบายสี ได้

กดแป้นนี้เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
F1
เปิด วิธีใช้ระบายสี
F11
ดูรูปภาพในโหมดเต็มหน้าจอ
F12
บันทึกรูปภาพเป็นไฟล์ใหม่
Ctrl + A
เลือกทั้งรูปภาพ
Ctrl + Bทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา
Ctrl + Cคัดลอกส่วนที่เลือกลงในคลิปบอร์ด
Ctrl + Eเปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ
Ctrl + Gแสดงหรือซ่อนเส้นตาราง
Ctrl + Iทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง
Ctrl + Nสร้างรูปภาพใหม่
Ctrl + Oเปิดรูปภาพที่มีอยู่
Ctrl + Pพิมพ์รูปภาพ
Ctrl + Rแสดงหรือซ่อนไม้บรรทัด
Ctrl + Sบันทึกการเปลี่ยนแปลงไปยังรูปภาพ
Ctrl + Uขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือก
Ctrl + Vวางส่วนที่เลือกจากคลิปบอร์ด
Ctrl + Wเปิดกล่องโต้ตอบ การปรับขนาดและการเอียง
Ctrl + Xตัดส่วนที่เลือก
Ctrl + Yทำซ้ำการเปลี่ยนแปลง
Ctrl + Zเลิกทำการเปลี่ยนแปลง
Ctrl + เครื่องหมายบวก (+)เพิ่มความกว้างของแปรง เส้น หรือเค้าร่างของรูปร่างขึ้นหนึ่งพิกเซล
Ctrl + เครื่องหมายลบ (-)ลดความกว้างของแปรง เส้น หรือเค้าร่างของรูปร่างลงหนึ่งพิกเซล
Ctrl + Page Upขยาย
Ctrl + Page Downย่อ
Alt (หรือ F10) แสดงเคล็ดลับแป้นพิมพ์
Alt + F4ปิดรูปภาพและหน้าต่าง ระบายสี ของรูปภาพนั้น
ลูกศรขวาย้ายส่วนที่เลือกหรือรูปร่างที่ใช้งานอยู่ไปทางขวาหนึ่งพิกเซล
ลูกศรซ้ายย้ายส่วนที่เลือกหรือรูปร่างที่ใช้งานอยู่ไปทางซ้ายหนึ่งพิกเซล
ลูกศรลงย้ายส่วนที่เลือกหรือรูปร่างที่ใช้งานอยู่ลงด้านล่างหนึ่งพิกเซล
ลูกศรขึ้นย้ายส่วนที่เลือกหรือรูปร่างที่ใช้งานอยู่ขึ้นด้านบนหนึ่งพิกเซล
Shift + F10 แสดงเมนูทางลัดในปัจจุบัน


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับโปรแกรมอ่าน

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถใช้กับ แอปโปรแกรมอ่าน ได้

กดแป้นนี้เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
F8
ใช้เค้าโครงแบบสองหน้า
Ctrl + R
หมุนไฟล์ 90 องศาในทิศตามเข็มนาฬิกา
Ctrl + F
ค้นหาข้อความในไฟล์
F7
ใช้โหมดการเลือกด้วยแป้นพิมพ์
Ctrl + Pพิมพ์ไฟล์
Ctrl + Oเปิดไฟล์
Ctrl + Wปิดไฟล์
Ctrl + Mหน้าแรกของแอปโปรแกรมอ่าน


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดสำหรับการทำงานกับการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล

กดแป้นนี้เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
Ctrl + Alt + Home
สลับแถบโปรแกรมระหว่างพีซีระยะไกลและพีซีที่อยู่ตรงหน้าคุณ
Ctrl + Alt + ลูกศรซ้าย
สลับมุมมองไปยังเซสชันก่อนหน้า (เมื่อกำลังดูเซสชัน)
Ctrl + Alt + ลูกศรขวา
สลับมุมมองไปยังเซสชันถัดไป (เมื่อกำลังดูเซสชัน)
Ctrl + Alt + ลูกศรขึ้น
สลับมุมมองไปยังเซสชันแรก (เมื่อกำลังดูเซสชัน)
Ctrl + Alt + ลูกศรลงสลับมุมมองไปยังเซสชันสุดท้าย (เมื่อกำลังดูเซสชัน)


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ OneDrive

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถใช้กับ OneDrive ได้

กดแป้นนี้เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
Ctrl + A
เลือกทั้งหมด
Ctrl + Alt + 1
เปลี่ยนมุมมอง (รายละเอียด/รูปขนาดย่อ)
Ctrl + U
อัปโหลด
Ctrl + Shift + N
โฟลเดอร์ใหม่
Escล้างส่วนที่เลือก
Ctrl + Oเปิดด้วย
Ctrl + Alt + Oดูโฟลเดอร์
Ctrl + Shift + Vคัดลอก
Ctrl + Shift + Yย้าย
Ctrl + Sดาวน์โหลด
Alt + ลูกศรขึ้นย้อนขึ้น
F2เปลี่ยนชื่อ
F5รีเฟรช


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Windows Journal

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถใช้กับ Windows Journal ได้

กดแป้นนี้เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
F1
เปิด วิธีใช้ Journal
F5
รีเฟรชรายการบันทึกย่อ
F6
สลับระหว่างรายการบันทึกย่อและบันทึกย่อ
F11
ดูบันทึกย่อในโหมดเต็มหน้าจอ
Ctrl + Aเลือกรายการทั้งหมดบนหน้า
Ctrl + Cคัดลอกส่วนที่เลือกลงในคลิปบอร์ด
Ctrl + Fค้นหาข้อความในไฟล์
Ctrl + Gไปที่หน้า
Ctrl + Nเริ่มบันทึกย่อใหม่
Ctrl + Oเปิดบันทึกย่อที่มีการใช้งานล่าสุด
Ctrl + Pพิมพ์บันทึกย่อ
Ctrl + Sบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในบันทึกย่อ
Ctrl + Vวางส่วนที่เลือกจากคลิปบอร์ด
Ctrl + Xตัดส่วนที่เลือก
Ctrl + Yทำซ้ำการเปลี่ยนแปลง
Ctrl + Zเลิกทำการเปลี่ยนแปลง
Alt + F4ปิดบันทึกย่อและหน้าต่าง Journal
Ctrl + Shift + Cแสดงเมนูทางลัดสำหรับส่วนหัวของคอลัมน์ในรายการบันทึกย่อ
Ctrl + Shift + Vย้ายบันทึกย่อไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุ


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับ WordPad

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถใช้กับ WordPad ได้

กดแป้นนี้เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
F1
เปิด วิธีใช้ WordPad
F3
ค้นหาอินสแตนซ์ถัดไปของข้อความในกล่องโต้ตอบ ค้นหา
F10
แสดงเคล็ดลับแป้นพิมพ์
F12
บันทึกเอกสารเป็นไฟล์ใหม่
Ctrl + 1ตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเดียว
Ctrl + 2ตั้งค่าระยะห่างสองบรรทัด
Ctrl + 5ตั้งค่าระยะห่างบรรทัดเป็น 1.5
Ctrl + Aเลือกทั้งเอกสาร
Ctrl + Bทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนา
Ctrl + Cคัดลอกส่วนที่เลือกลงในคลิปบอร์ด
Ctrl + Dแทรกรูปวาดจากระบายสีของ Microsoft
Ctrl + Eจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง
Ctrl + Fค้นหาข้อความในเอกสาร
Ctrl + Hแทนที่ข้อความในเอกสาร
Ctrl + Iทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง
Ctrl + Jจัดข้อความชิดขอบ
Ctrl + Lจัดข้อความชิดซ้าย
Ctrl + Nสร้างเอกสารใหม่
Ctrl + Oเปิดเอกสารที่มีอยู่
Ctrl + Pพิมพ์เอกสาร
Ctrl + Rจัดข้อความชิดขวา
Ctrl + Sบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในเอกสาร
Ctrl + Uบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในเอกสาร
Ctrl + Vวางส่วนที่เลือกจากคลิปบอร์ด
Ctrl + Xตัดส่วนที่เลือก
Ctrl + Yทำซ้ำการเปลี่ยนแปลง
Ctrl + Zเลิกทำการเปลี่ยนแปลง
Ctrl + =ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวห้อย
Ctrl + Shift + =ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวยก
Ctrl + Shift + >เพิ่มขนาดแบบอักษร
Ctrl + Shift + <ลดขนาดแบบอักษร
Ctrl + Shift + Aเปลี่ยนอักขระเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
Ctrl + Shift + Lเปลี่ยนลักษณะสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
Ctrl + ลูกศรซ้ายย้ายเคอร์เซอร์ไปหนึ่งคำทางซ้าย
Ctrl + ลูกศรขวาย้ายเคอร์เซอร์ไปหนึ่งคำทางขวา
Ctrl + ลูกศรขึ้นย้ายเคอร์เซอร์ไปบรรทัดก่อนหน้า
Ctrl + ลูกศรลงย้ายเคอร์เซอร์ไปบรรทัดถัดไป
Ctrl + Homeย้ายไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของเอกสาร
Ctrl + Endย้ายไปยังตำแหน่งสิ้นสุดของเอกสาร
Ctrl + Page Upย้ายขึ้นหนึ่งหน้า
Ctrl + Page Downย้ายลงหนึ่งหน้า
Ctrl + Deleteลบคำถัดไป
Alt + F4ปิด WordPad
Shift + F10แสดงเมนูทางลัดในปัจจุบัน

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 13805 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11 ต.ค. 2016 - ฉบับแก้ไข: 4

คำติชม