แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการช่วยการเข้าถึงของ Windows

Windows 10

ทางลัดสำหรับการช่วยการเข้าถึงสามารถช่วยให้คุณใช้พีซีของคุณด้วยการใช้คีย์บอร์ดหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้

ต่อไปนี้คือรายการของแป้นพิมพ์ลัดสำหรับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกใน Windows 10 รวมถึงแว่นขยาย ความคมชัดสูง และอื่นๆ

เมื่อต้องการดูรายการแป้นพิมพ์ลัด และสัมผัสรูปแบบลายเส้นสำหรับโปรแกรมผู้บรรยายใน Windows 10 ให้ดู คำสั่งคีย์บอร์ดและรูปแบบลายเส้นสำหรับสัมผัสของโปรแกรมผู้บรรยาย

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแว่นขยาย

กดแป้นนี้เมื่อต้องการทำเช่นนี้
แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-)ขยายหรือย่อ
Ctrl + Alt + Spacebarแสดงตัวอย่างเดสก์ท็อปในโหมดเต็มหน้าจอ
Ctrl + Alt + Dสลับไปยังโหมดเทียบชิดขอบ
Ctrl + Alt + Fสลับไปยังโหมดเต็มหน้าจอ
Ctrl + Alt + Iสลับสี
Ctrl + Alt + Lสลับไปยังโหมดเลนส์
Ctrl + Alt + Rปรับขนาดเลนส์
Ctrl + Alt + แป้นลูกศรเลื่อนไปในทิศทางของแป้นลูกศร
แป้นโลโก้ Windows  + Escออกจาก แว่นขยาย

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติมสำหรับการช่วยการเข้าถึง

กดแป้นนี้ เพื่อทำสิ่งนี้
กด Shift ขวาค้างไว้แปดวินาทีเปิดและปิด แป้นตัวกรอง
Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Print Screenเปิดหรือปิด ความคมชัดสูง
Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Num Lockเปิดหรือปิด เมาส์คีย์
กด Shift ห้าครั้งเปิดหรือปิด แป้นตรึง
กด Num Lock ค้างไว้ห้าวินาทีเปิดหรือปิด แป้นสลับ
แป้นโลโก้ Windows + Uเปิดศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติม

Windows 8.1


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับช่วยควบคุม Windows 8.1 โดยใช้แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับความง่ายในการเข้าถึง

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถช่วยให้พีซีของคุณใช้งานได้ง่ายขึ้น

กดแป้นนี้เพื่อทำสิ่งนี้
กด Shift ขวาค้างไว้แปดวินาที
เปิดและปิด แป้นตัวกรอง
Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Print Screen
เปิดหรือปิด ความคมชัดสูง
Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Num Lock
เปิดหรือปิด เมาส์คีย์
กด Shift ห้าครั้ง
เปิดหรือปิด แป้นตรึง
กด Num Lock ค้างไว้ห้าวินาที
เปิดหรือปิด แป้นสลับ
แป้นโลโก้ Windows  + U
เปิดศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแว่นขยาย

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถใช้กับ แว่นขยาย ได้

กดแป้นนี้เมื่อต้องการทำเช่นนี้
แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-)
ขยายหรือย่อ
Ctrl + Alt + Spacebar
แสดงตัวอย่างเดสก์ท็อปในโหมดเต็มหน้าจอ
Ctrl + Alt + D
สลับไปยังโหมดเทียบชิดขอบ
Ctrl + Alt + F
สลับไปยังโหมดเต็มหน้าจอ
Ctrl + Alt + I
สลับสี
Ctrl + Alt + L
สลับไปยังโหมดเลนส์
Ctrl + Alt + R
ปรับขนาดเลนส์
Ctrl + Alt + แป้นลูกศร
เลื่อนไปในทิศทางของแป้นลูกศร
แป้นโลโก้ Windows  + Esc
ออกจาก แว่นขยาย


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับผู้บรรยาย

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถใช้กับ ผู้บรรยาย ได้

กดแป้นนี้เมื่อต้องการทำเช่นนี้
Spacebar หรือ Enter
เปิดใช้งานรายการปัจจุบัน
Tab และแป้นลูกศร
เลื่อนไปมาบนหน้าจอ
Ctrl
หยุดอ่าน
Caps Lock + D
อ่านรายการ
Caps Lock + M
เริ่มอ่าน
Caps Lock + H
อ่านเอกสาร
Caps Lock + V
ทวนวลีซํ้า
Caps Lock + W
อ่านหน้าต่าง
Caps Lock + Page Up หรือ Page Down
เพิ่มหรือลดระดับเสียง
Caps Lock + เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-)
เพิ่มหรือลดความเร็วเสียง
Caps Lock + Spacebar
ดำเนินการกระทำเริ่มต้น
Caps Lock + ลูกศรซ้ายหรือขวา
ย้ายไปยังรายการก่อนหน้า/ถัดไป
Caps Lock + F2
แสดงคำสั่งของรายการปัจจุบัน
กด Caps Lock สองครั้งติดกันอย่างรวดเร็ว
เปิดหรือปิด Caps Lock
Caps + Escออกจากโปรแกรมผู้บรรยาย


แป้นพิมพ์ลัดของโปรแกรมผู้บรรยายสำหรับการสัมผัส

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถใช้กับ ผู้บรรยาย บนแท็บเล็ตที่มีระบบสัมผัสแบบสี่จุดได้

กดแป้นนี้เพื่อทำสิ่งนี้
แตะครั้งเดียวด้วยสองนิ้ว
หยุด ผู้บรรยาย ไม่ให้อ่าน
แตะสามครั้งด้วยสี่นิ้ว
แสดงคำสั่งทั้งหมดของ ผู้บรรยาย (รวมถึงคำสั่งที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้)
แตะสองครั้ง
เปิดใช้งานการกระทำหลัก
แตะสามครั้ง
เปิดใช้งานการกระทำรอง
แตะหรือลากนิ้วเดียว
อ่านสิ่งที่อยู่ใต้นิ้วของคุณ
การตวัดซ้าย/ขวาด้วยนิ้วเดียว
ย้ายไปยังรายการถัดไปหรือก่อนหน้า
ปัดสองนิ้วซ้าย/ขวา/ขึ้น/ลง
เลื่อน
ปัดสามนิ้วลง
เริ่มอ่านข้อความที่สามารถสืบค้นได้


แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติมWindows 7


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับช่วยควบคุม Windows 7 โดยใช้แป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับความง่ายในการเข้าถึง

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถช่วยให้พีซีของคุณใช้งานได้ง่ายขึ้น

กดแป้นนี้เพื่อทำสิ่งนี้
กด Shift ขวาค้างไว้แปดวินาที
เปิดและปิด แป้นตัวกรอง
Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Print Screen
เปิดหรือปิด ความคมชัดสูง
Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Num Lock
เปิดหรือปิด เมาส์คีย์
กด Shift ห้าครั้ง
เปิดหรือปิด แป้นตรึง
กด Num Lock ค้างไว้ห้าวินาที
เปิดหรือปิด แป้นสลับ
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ U
เปิดศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง


แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแว่นขยาย

ตารางต่อไปนี้จะแสดงแป้นพิมพ์ลัดต่างๆ ที่สามารถใช้กับ แว่นขยาย ได้

กดแป้นนี้เมื่อต้องการทำเช่นนี้
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-)
ขยายหรือย่อ
Ctrl + Alt + Spacebar
แสดงตัวอย่างเดสก์ท็อปในโหมดเต็มหน้าจอ
Ctrl + Alt + D
สลับไปยังโหมดเทียบชิดขอบ
Ctrl + Alt + F
สลับไปยังโหมดเต็มหน้าจอ
Ctrl + Alt + I
สลับสี
Ctrl + Alt + L
สลับไปยังโหมดเลนส์
Ctrl + Alt + R
ปรับขนาดเลนส์
Ctrl + Alt + แป้นลูกศร
เลื่อนไปในทิศทางของแป้นลูกศร
แป้นโลโก้ Windows
รูปภาพของแป้นโลโก้ Windows
+ Esc
ออกจาก แว่นขยาย


การสร้างแป้นพิมพ์ลัดเพื่อเปิดโปรแกรม

คุณสามารถสร้างแป้นพิมพ์ลัดเพื่อเปิดโปรแกรมได้ ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นใช้งาน คุณจำเป็นต้องสร้างทางลัดสำหรับโปรแกรมที่คุณต้องการกำหนดแป้นพิมพ์ลัด เมื่อต้องการดำเนินการนี้ ให้เปิดโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มปฏิบัติการของโปรแกรม แล้วคลิกขวา จากนั้นคลิก สร้างทางลัด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างทางลัดไปยังโปรแกรม โปรดดู สร้าง หรือลบทางลัด

  1. ค้นหาทางลัดไปยังโปรแกรมที่คุณต้องการสร้างทางลัดแป้นพิมพ์
  2. คลิกขวาที่ทางลัดนั้น แล้วคลิก คุณสมบัติ
  3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของทางลัด ให้คลิกแท็บทางลัด
  4. คลิกกล่องแป้นพิมพ์ลัด แล้วกดแป้นบนแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการใช้พร้อมกันกับ Ctrl + Alt (แป้นพิมพ์ลัดจะเริ่มด้วย Ctrl + Alt โดยอัตโนมัติ) จากนั้นคลิก ตกลง
    ????????????????????????
    หากคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือดำเนินการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือดำเนินการยืนยัน

    หากคุณกำลังใช้โปรแกรมที่มีแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้ลำดับแป้นพิมพ์แบบเดียวกันกับทางลัดที่คุณเพิ่งสร้างไว้ ทางลัดของคุณอาจใช้ไม่ได้


แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 13810 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 4

คำติชม