แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการช่วยการเข้าถึงของ Windows

นำไปใช้กับ: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


ทางลัดสำหรับการเข้าถึงสามารถช่วยให้คุณใช้พีซีของคุณด้วยการใช้คีย์บอร์ดหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกได้

ต่อไปนี้คือรายการของแป้นพิมพ์ลัดสำหรับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกใน Windows 10 รวมถึงแว่นขยาย ความคมชัดสูง และอื่นๆ

เมื่อต้องการดูรายการแป้นพิมพ์ลัดและรูปแบบการสัมผัสสำหรับโปรแกรมผู้บรรยายใน Windows 10 ให้ดู คำสั่งแป้นพิมพ์และรูปแบบการสัมผัสของโปรแกรมผู้บรรยาย

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับแว่นขยาย

กดปุ่มนี้ เพื่อดำเนินการสิ่งนี้
แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+) เปิดแว่นขยาย
แป้นโลโก้ Windows  + Esc ปิดแว่นขยาย
แป้นโลโก้ Windows  + เครื่องหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) เมื่อเปิดใช้แว่นขยาย ย่อหรือขยาย
Ctrl + Alt + ล้อเลื่อนของเมาส์ ย่อหรือขยายโดยใช้ล้อเลื่อนของเมาส์
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + M เปิดการตั้งค่าแว่นขยาย
Ctrl + Alt + แป้นลูกศร เลื่อนไปในทิศทางของแป้นลูกศร
Ctrl + Alt + I สลับสี
Ctrl + Alt + F สลับไปยังมุมมองเต็มหน้าจอ
Ctrl + Alt + L สลับไปยังมุมมองเลนส์
Ctrl + Alt + D สลับไปยังมุมมองเทียบชิดขอบ
Ctrl + Alt + M เลื่อนวนรอบมุมมอง
Ctrl + Alt + R ใช้เมาส์ปรับขนาดเลนส์
Shift + Alt + แป้นลูกศร ใช้แป้นพิมพ์ปรับขนาดเลนส์
Ctrl + Alt + Spacebar ดูเดสก์ท็อปทั้งหมดอย่างรวดเร็วเมื่อใช้มุมมองแบบเต็มหน้าจอ

 

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติมสำหรับการช่วยการเข้าถึง

กดแป้นนี้  เพื่อทำสิ่งนี้
กด Shift ขวาค้างไว้แปดวินาที เปิดและปิด แป้นตัวกรอง
Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Print Screen เปิดหรือปิด ความคมชัดสูง
Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Num Lock เปิดหรือปิด เมาส์คีย์
กด Shift ห้าครั้ง เปิดหรือปิด แป้นตรึง
กด Num Lock ค้างไว้ห้าวินาที เปิดหรือปิด แป้นสลับ
แป้นโลโก้ Windows  + U เปิดศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + C เปิดหรือปิดตัวกรองสี
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + N เปิดการตั้งค่าผู้บรรยาย
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + S เปิดใช้การรู้จำเสียงของ Windows
แป้นโลโก้ Windows  + Ctrl + O เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 

แป้นพิมพ์ลัดเพิ่มเติม