ตัดต่อภาพยนตร์ใน Movie Maker

ทำให้ภาพยนตร์ของคุณมีลักษณะตามที่คุณต้องการ ด้วยเครื่องมือแก้ไขใน Movie Maker

ตัดแต่งวิดีโอของคุณ

คุณสามารถตัดแต่งส่วนต้นและส่วนท้ายของวิดีโอเพื่อให้ภาพยนตร์ของคุณแสดงวิดีโอเฉพาะส่วนที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีวิดีโอที่มีเฟรมสีดำอยู่จำนวนหนึ่งในตอนเริ่มต้นวิดีโอ คุณสามารถตัดแต่งจุดเริ่มต้นของวิดีโอเพื่อไม่ให้เฟรมสีดำนั้นปรากฏในวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ที่คุณบันทึกไว้

เมื่อคุณตัดแต่งไฟล์วิดีโอใน Movie Maker ไฟล์วิดีโอต้นฉบับจะไม่ได้รับผลกระทบ ภาพวิดีโอทั้งหมดจะยังคงอยู่ในไฟล์วิดีโอต้นฉบับ
 
วิธีการตัดแต่งวิดีโอใน Movie Maker
วิธีการล้างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ตั้งขึ้นใหม่ใน Movie Maker เพื่อให้แสดงวิดีโอทั้งหมด

แยกวิดีโอ

คุณสามารถแยกวิดีโอเป็นรายการขนาดเล็กสองรายการ แล้วดำเนินการแก้ไขต่อ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่แยกวิดีโอ คุณจะสามารถย้ายวิดีโอหนึ่งมาไว้ข้างหน้าอีกวิดีโอหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับการเล่นวิดีโอในภาพยนตร์ของคุณ

การแยกวิดีโอเป็นสองรายการ


  1. เลือกภาพยนตร์ แล้วลากตัวระบุการเล่นไปยังจุดที่คุณต้องการแยกวิดีโอ
  2. ใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก แยก

เพิ่มหรือลดความเร็วของวิดีโอ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วของวิดีโอใน Movie Maker เพื่อทำให้วิดีโอเล่นเร็วขึ้นหรือช้าลง

เลือกวิดีโอ และใต้ เครื่องมือวิดีโอ ในแท็บ แก้ไข ในกลุ่ม ปรับเปลี่ยน ให้เลือกรายการ ความเร็ว แล้วเลือกความเร็ว (ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเพิ่มหรือลดความเร็วของวิดีโอ)

เลือกชุดรูปแบบ

ชุดรูปแบบภาพยนตร์อัตโนมัติใน Movie Maker จะเพิ่มชื่อเรื่อง รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง ช่วงการเปลี่ยนภาพ และเอฟเฟกต์ให้กับภาพยนตร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ดูตัวอย่างชุดรูปแบบภาพยนตร์อัตโนมัติ โดยชี้ไปยังชุดรูปแบบแต่ละชุดด้วยเคอร์เซอร์ของคุณ

หลังจากที่คุณเพิ่มรูปถ่าย วิดีโอ และเพลงที่คุณต้องการใช้ให้กับ MovieMaker แล้ว บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ชุดรูปแบบภาพยนตร์อัตโนมัติ ให้คลิกชุดรูปแบบที่ใช้การได้ดีที่สุดสำหรับภาพยนตร์ของคุณ คุณสามารถแก้ไขได้ต่อไป หรือเพียงแค่บันทึกภาพยนตร์ของคุณ

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 14019 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม