นำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอไปยัง Movie Maker

คุณสามารถนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอจากจากกล้องและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ไปยังพีซีของคุณโดยใช้ Movie Maker ซึ่งเมื่อคุณนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอ ไฟล์จะถูกคัดลอกจากกล้องหรืออุปกรณ์มายังพีซีของคุณ หลังจากนั้น คุณสามารถใช้รูปถ่ายและวิดีโอในภาพยนตร์ของคุณใน Movie Maker ได้ และรูปถ่ายและวิดีโอจะปรากฏใน Photo Gallery ด้วย

ต่อไปนี้คืออุปกรณ์ที่คุณสามารถใช้นำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอ
  • กล้องดิจิทัลหรือโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับพีซีของคุณด้วยสาย USB
  • การ์ด Secure Digital (SD), mini SD หรือการ์ดที่เก็บข้อมูล CompactFlash ที่อยู่ในตัวอ่านการ์ด
  • แผ่นข้อมูลซีดีหรือดีวีดี
  • กล้องวิดีโอที่บันทึกไปยังฮาร์ดไดรฟ์ภายในหรือการ์ดที่เก็บข้อมูลแฟลช
  • วิดีโอเทปที่อยู่ในกล้องวิดีโอแบบดิจิทัล (DV) หรือกล้องวิดีโอความละเอียดสูง (HDV)
หากคุณมีเว็บแคมที่อยู่ในพีซีของคุณหรือเชื่อมต่อกับพีซีของคุณ คุณจะสามารถบันทึกวิดีโอแบบสดจากเว็บแคมและเพิ่มไปยัง Movie Maker ได้
 
เมื่อต้องการนำเข้ารูปถ่ายและวิดีโอจากกล้องดิจิทัล กล้องวิดีโอที่ใช้ฮาร์ดไดรฟ์หรือที่เก็บข้อมูลแฟลช CompactFlash หรือการ์ดที่เก็บข้อมูลอื่นที่อยู่ในตัวอ่านการ์ด หรือซีดีหรือดีวีดีข้อมูล
เมื่อต้องการนำเข้าวิดีโอจากวิดีโอเทปในกล้อง DV


คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 14025 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 2016 - ฉบับแก้ไข: 2

คำติชม